تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تلاش‌های سیاسی برای کاهش تنش‌ میان پاکستان و افغانستان

یک روز پس از تنش‌ها و پرتاب هاوان از سوی نظامیان پاکستانی بر ولسوالی سپین بولدک در جنوب افغانستان، وزارت امور خارجه کشور می‌گوید که گفتگوها در بارۀ بررسی این رویداد با وزارت خارجه پاکستان و سفارت این کشور در کابل آغاز شده‌اند و نیز کمیساران مرزی دوطرف در این باره، تماس‌هایی دارند.

در همین حال اسلام آباد خواهان از میان برداشتن تنش‌ها در سپین بولدک کندهار از راه صلح‌آمیز است.

شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان در این باره گفته است:«آن چه که در چمن رخ داد، نباید انجام می شد. ما این مساله را با افغانستان پیگیری کرده‌ایم. به سفیرمان گفته ام که این مساله را دنبال کند. از حنیف اتمر سپاسگزارم که از این مساله آگاه شده است. امیدوارم که این مساله به خوبی حل شود.»

درحمله‌های نظامیان پاکستانی بر سپین بولدک کندهار پانزده غیرنظامی جان باختند وبیش ازهشتاد تن دیگر زخمی شدند.  

حکومت افغانستان می‌گوید که در حمله‌های پاکستان بر سپین بولدک، پانزده غیرنظامی جان باختند وبیش از هشتاد تن دیگر زخمی شدند.  

شماری از شهروندان کشور انتقاد می‌کنند که رییس‌جمهور غنی در روز نخست عید با آن که نظامیان پاکستانی، برخاک افغانستان حمله کردند، وی بی آن که در باره این رویداد و حاکمیت اراضی کشور وضاحت بدهد، تنها این حمله ها را نکوهش کرد.

شکیب، باشنده کابل گفت:«افغانستان یک دیگ بی سرپوش است، یک دل سوزی ندارد به افغانستان دل بسوزاند.»

افسرالله، باشنده کابل گفت:«به مقام های بلند پایه صدا می کنم که دیگر در برابر آنان (پاکستان) پس نمانند.»

اشرف غنی، رییس جمهور در واکنش به حملات نظامیان پاکسته گفت:«این رویداد ها را به شدت تیرن الفاظ نمکوهش می کنم به خانواده شهدان تسلیت می گویم، برای شهیدان جنت می خواهم و برای رسیده گی به زخمیان به نهاد های مسوول رفاش های داده ام.»

آرش شهیر پور حقوق دان و استاد دانشگاه گفت:«یکی از وظایف حکومت دفاع از تمامیت ارضی افغانستان است، ولی عملن دیده شده است که حکومت افغانستان نسبت به این مسله بی مهر است.»

وزارت خارجه پاکستان، نیروهای افغان را به تیراندازی بر غیرنظامیان و نیروهای پاکستانی در آن سوی خط دیورند متهم می سازد؛ اما می‌گوید امیدوار است که این تنش از راه دیپلوماتیک و صلح آمیز حل شوند.  

این درحالی است که رادیو مشعل به نقل از مقام های محلی پاکستانی در چمن گفته است که پس از اعتراض مردم در چمن، نیروهای پاکستانی برمعترضان آتش گشودند. 

موشک پراگنی‌های نظامیان پاکستانی بر قلمرو افغانستان تازه گی ندارد، در سال‌های پسین پاکستان هزاران موشک را از بخش‌های گونه گون در امتداد خط دیورند بر ولایت‌های افغانستان پرتاب کرده است. 

تلاش‌های سیاسی برای کاهش تنش‌ میان پاکستان و افغانستان

درحمله‌های نظامیان پاکستانی بر سپین بولدک کندهار پانزده غیرنظامی جان باختند وبیش ازهشتاد تن دیگر زخمی شدند.  

تصویر بندانگشتی

یک روز پس از تنش‌ها و پرتاب هاوان از سوی نظامیان پاکستانی بر ولسوالی سپین بولدک در جنوب افغانستان، وزارت امور خارجه کشور می‌گوید که گفتگوها در بارۀ بررسی این رویداد با وزارت خارجه پاکستان و سفارت این کشور در کابل آغاز شده‌اند و نیز کمیساران مرزی دوطرف در این باره، تماس‌هایی دارند.

در همین حال اسلام آباد خواهان از میان برداشتن تنش‌ها در سپین بولدک کندهار از راه صلح‌آمیز است.

شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان در این باره گفته است:«آن چه که در چمن رخ داد، نباید انجام می شد. ما این مساله را با افغانستان پیگیری کرده‌ایم. به سفیرمان گفته ام که این مساله را دنبال کند. از حنیف اتمر سپاسگزارم که از این مساله آگاه شده است. امیدوارم که این مساله به خوبی حل شود.»

درحمله‌های نظامیان پاکستانی بر سپین بولدک کندهار پانزده غیرنظامی جان باختند وبیش ازهشتاد تن دیگر زخمی شدند.  

حکومت افغانستان می‌گوید که در حمله‌های پاکستان بر سپین بولدک، پانزده غیرنظامی جان باختند وبیش از هشتاد تن دیگر زخمی شدند.  

شماری از شهروندان کشور انتقاد می‌کنند که رییس‌جمهور غنی در روز نخست عید با آن که نظامیان پاکستانی، برخاک افغانستان حمله کردند، وی بی آن که در باره این رویداد و حاکمیت اراضی کشور وضاحت بدهد، تنها این حمله ها را نکوهش کرد.

شکیب، باشنده کابل گفت:«افغانستان یک دیگ بی سرپوش است، یک دل سوزی ندارد به افغانستان دل بسوزاند.»

افسرالله، باشنده کابل گفت:«به مقام های بلند پایه صدا می کنم که دیگر در برابر آنان (پاکستان) پس نمانند.»

اشرف غنی، رییس جمهور در واکنش به حملات نظامیان پاکسته گفت:«این رویداد ها را به شدت تیرن الفاظ نمکوهش می کنم به خانواده شهدان تسلیت می گویم، برای شهیدان جنت می خواهم و برای رسیده گی به زخمیان به نهاد های مسوول رفاش های داده ام.»

آرش شهیر پور حقوق دان و استاد دانشگاه گفت:«یکی از وظایف حکومت دفاع از تمامیت ارضی افغانستان است، ولی عملن دیده شده است که حکومت افغانستان نسبت به این مسله بی مهر است.»

وزارت خارجه پاکستان، نیروهای افغان را به تیراندازی بر غیرنظامیان و نیروهای پاکستانی در آن سوی خط دیورند متهم می سازد؛ اما می‌گوید امیدوار است که این تنش از راه دیپلوماتیک و صلح آمیز حل شوند.  

این درحالی است که رادیو مشعل به نقل از مقام های محلی پاکستانی در چمن گفته است که پس از اعتراض مردم در چمن، نیروهای پاکستانی برمعترضان آتش گشودند. 

موشک پراگنی‌های نظامیان پاکستانی بر قلمرو افغانستان تازه گی ندارد، در سال‌های پسین پاکستان هزاران موشک را از بخش‌های گونه گون در امتداد خط دیورند بر ولایت‌های افغانستان پرتاب کرده است. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره