تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تلاش برای خوشی در سایۀ ناامنی؛ پهلوی دیگر زنده‎گی در کابل

در وضعیتی که ناامنی و حملات هراس افگنی کابل را امان نمی‎دهد، اما باشنده‎گان این شهر هم‎چنان به زنده‎گی شان عشق می‌ورزند و به آیندۀ شان امیدوار اند.

پایتخت نشینان با وجود شرایط دشوار امنیتی، برای سرگرمی به تفریح‎گاه‎ها و جاهای دیدنی شهر می‎روند تا به ناهنجاری‎ها و سختی‎های این روزهای کشور، لبخند زده باشند.

میرویس که با اعضای خانواده و دیگر بستگانش برای نایل آمدن به این هدف به بند قرغه آمده است می‎گوید هنگامی که  دوسال پیش کندز سقوط کرد، تجارت و خانه اش را در این شهر ترک کرد و به کابل پناه آورد و اکنون کارهای تجارتی کوچکی را در پایتخت به پیش می برد و به آینده خوشبین است.

میرویس می افزاید: «هرکاری که آنان کنند، باز هم ما به ادامه به آینده و ادامه زنده گی امید وار استیم.»

قرغه در روزهای رخصتی میزبان هزاران بازدیده کننده است؛ اما بسیاری از خانواده در کابل استند که در روزهای رسمی نیز به این تفریح‎گاه می‎آیند و از منظره و هوایی این مکان لذت می برند.

محمد طاهر، باشنده کابل که ترجیح داده است تعطیلی این هفته اش را در قرغه سپری کند، می‎گوید: «باید تلاش کنیم تا ادامه زنده گی را در کشور خود سپری کنیم.»

زرغونه، باشندۀ دیگر کابل نیز که به قرغه آمده است، می‎افزاید: «باید به تفریح گاه ها بروند و اجازه ندهند که روحیه آنان ضعیف شوند.»

شکیبا غیاثی که در رشته انجینری در روسیه تحصیل کرده، اما جنگ‎های داخلی و سپس طالبان مانع ادامه تحصیل و کار وی در کشور شده اند می‎گوید اکنون با وجود ناامنی‎ها می‎خواهد در کشورش بماند و کار کند.

وی در این باره می‎گوید: «با این وضعیت که وجود دارد، نیاز است که تفریح شود ما معمولأ روزهای رخصتی را با فرزندهایم به قرغه، پغمان، باغ بالا و گاهی هم جلال آباد می روم تا فرزندانم روحیه شان از رویدادها متأثر نشوند و بتوانند خوب تر درس‎های شان را فرا گیرند.» 

شبنم، باشندۀ کابل نیز می افزاید: «توقع همگی همین است که حکومت به همه چیز به ویژه امنیت توجه داشته باشد.»

بند قرغه تنها یکی از مکان‎های تفریحی کابل است؛ از کودکان تا بزرگانی که در این مکان دیده می‎شوند بی محابا دنبال خوشی و آرامی اند.

تلاش برای خوشی در سایۀ ناامنی؛ پهلوی دیگر زنده‎گی در کابل

قرغه در روزهای رخصتی میزبان هزاران بازدیده کننده است؛ اما بسیاری از خانواده در کابل استند که در روزهای رسمی نیز به این تفریح‎گاه می‎آیند و از منظره و هوای این مکان لذت می برند.

تصویر بندانگشتی

در وضعیتی که ناامنی و حملات هراس افگنی کابل را امان نمی‎دهد، اما باشنده‎گان این شهر هم‎چنان به زنده‎گی شان عشق می‌ورزند و به آیندۀ شان امیدوار اند.

پایتخت نشینان با وجود شرایط دشوار امنیتی، برای سرگرمی به تفریح‎گاه‎ها و جاهای دیدنی شهر می‎روند تا به ناهنجاری‎ها و سختی‎های این روزهای کشور، لبخند زده باشند.

میرویس که با اعضای خانواده و دیگر بستگانش برای نایل آمدن به این هدف به بند قرغه آمده است می‎گوید هنگامی که  دوسال پیش کندز سقوط کرد، تجارت و خانه اش را در این شهر ترک کرد و به کابل پناه آورد و اکنون کارهای تجارتی کوچکی را در پایتخت به پیش می برد و به آینده خوشبین است.

میرویس می افزاید: «هرکاری که آنان کنند، باز هم ما به ادامه به آینده و ادامه زنده گی امید وار استیم.»

قرغه در روزهای رخصتی میزبان هزاران بازدیده کننده است؛ اما بسیاری از خانواده در کابل استند که در روزهای رسمی نیز به این تفریح‎گاه می‎آیند و از منظره و هوایی این مکان لذت می برند.

محمد طاهر، باشنده کابل که ترجیح داده است تعطیلی این هفته اش را در قرغه سپری کند، می‎گوید: «باید تلاش کنیم تا ادامه زنده گی را در کشور خود سپری کنیم.»

زرغونه، باشندۀ دیگر کابل نیز که به قرغه آمده است، می‎افزاید: «باید به تفریح گاه ها بروند و اجازه ندهند که روحیه آنان ضعیف شوند.»

شکیبا غیاثی که در رشته انجینری در روسیه تحصیل کرده، اما جنگ‎های داخلی و سپس طالبان مانع ادامه تحصیل و کار وی در کشور شده اند می‎گوید اکنون با وجود ناامنی‎ها می‎خواهد در کشورش بماند و کار کند.

وی در این باره می‎گوید: «با این وضعیت که وجود دارد، نیاز است که تفریح شود ما معمولأ روزهای رخصتی را با فرزندهایم به قرغه، پغمان، باغ بالا و گاهی هم جلال آباد می روم تا فرزندانم روحیه شان از رویدادها متأثر نشوند و بتوانند خوب تر درس‎های شان را فرا گیرند.» 

شبنم، باشندۀ کابل نیز می افزاید: «توقع همگی همین است که حکومت به همه چیز به ویژه امنیت توجه داشته باشد.»

بند قرغه تنها یکی از مکان‎های تفریحی کابل است؛ از کودکان تا بزرگانی که در این مکان دیده می‎شوند بی محابا دنبال خوشی و آرامی اند.

هم‌رسانی کنید