Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تلاش گروهی از سیاست‌گران برای ایجاد طرح نجات افغانستان از بحران

گروهی از سیاست‌گران کشور از جمله نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، اعضای جریان‌های سیاسی و چهره‌های نزدیک به حامدکرزی، رییس‌جمهور پیشین می‌گویند که کار را روی ایجاد طرحی برای نجات افغانستان از بحران، آغاز کرده‌اند.

این سیاست‌گران، امروز (یک‌شنبه، ۱۰قوس) در نشست زیر نام «کنفرانس صلح و ارائۀ طرح حل اساسی بحران جاری کشور» در کابل این موضوع را مطرح کردند.

گلبدین حکمتیار و احمدولی مسعود، نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، سید اسحاق گیلانی، رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان، گل‌رحمان قاضی، رییس شورای صلح و نجات افغانستان، عبدالحکیم مجاهد و سیداکبر آغا، از اعضای پیشین گروۀ طالبان از کسانی بودند که در نشست امروز حضور داشتند.

این سیاست‌گران، با صدور قطع‌نامۀ پانزده ماده‌یی، استدلال کرده‌اند که برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری نتوانست زمینه را برای ایجاد یک حکومت پذیرفتنی برای همه فراهم سازد و ازهمین‌رو نیاز است تا «طرح نجات افغانستان از بحران» ساخته شود.

پایان جنگ، بیرون شدن مسؤولانۀ نیروهای بین‌المللی از کشور، ایجاد وفاق ملی، حفظ دست‌آوردهای دو دهۀ پسین و تضمین امریکا و جامعۀ جهانی از توافقات صلح بخش‌های دیگری قطع‌نامۀ این سیاسیون را می‌سازند.

گلرحمان قاضی در این نشست گفت: «افغانستان به سوی یک پرتگاهی برگشت‌ناپذیر در حرکت است.»

احمد ولی مسعود نیز افزود: «اگر رهبران افغان، بین خود تفاهم نکنند، یک دولت ملی تشکیل ندهند، حداقل بین خود به صلح نرسند؛ ممکن که فردا این سیاست کشورها تغییر بکند و بعد ما در میدان می‌مانیم.»

اما، گلبدین حکمتیار با استدلال این‌که روند انتخابات بحرانی شده‌است بر ضرورت به‌میان آمدن یک حکومت موقت در افغانستان تأکید کرد – حکومتی که به گفتۀ او سرپرست آن نباید نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری باشد: «ما به یک حکومت موقت ضرورت داریم که بی طرف باشد و در انتخابات کاندید نباشد و در انتخابات در کمپاین‌های انتخاباتی خود استفاده نکند.»

اعضای پیشین طالبان در این نشست، علت آغاز نشدن گفت‌وگوهای صلح را میان طالبان و امریکا، اختلاف برسر چگونگی برقراری آتش‌بس در افغانستان عنوان کردند.

عبدالحکیم مجاهد بیان داشت: «اکنون زمان آن رسیده‌است که امریکا از طالبان در دوحه تضمین بگیرد و حرکت طالبان هم به این متعهد استند که از خاک افغانستان در برابر کسی استفاده نمی‌کنند.»

سید اکبرآغا نیز افزود: «تنها به گفت‌وگوها مشکل افغانستان حل نخواهد شد؛ نیاز است که ما مردم را، قوم‌ها را با خود یکجا کنیم.»

این در حالی است که نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان که در ششم ماه میزان برگزار شد، هنوز اعلام نشده‌است.

تلاش گروهی از سیاست‌گران برای ایجاد طرح نجات افغانستان از بحران

گلبدین حکمتیار با استدلال این‌که روند انتخابات بحرانی شده‌است بر ضرورت به‌میان آمدن یک حکومت موقت در افغانستان تأکید کرد.

تصویر بندانگشتی

گروهی از سیاست‌گران کشور از جمله نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، اعضای جریان‌های سیاسی و چهره‌های نزدیک به حامدکرزی، رییس‌جمهور پیشین می‌گویند که کار را روی ایجاد طرحی برای نجات افغانستان از بحران، آغاز کرده‌اند.

این سیاست‌گران، امروز (یک‌شنبه، ۱۰قوس) در نشست زیر نام «کنفرانس صلح و ارائۀ طرح حل اساسی بحران جاری کشور» در کابل این موضوع را مطرح کردند.

گلبدین حکمتیار و احمدولی مسعود، نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، سید اسحاق گیلانی، رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان، گل‌رحمان قاضی، رییس شورای صلح و نجات افغانستان، عبدالحکیم مجاهد و سیداکبر آغا، از اعضای پیشین گروۀ طالبان از کسانی بودند که در نشست امروز حضور داشتند.

این سیاست‌گران، با صدور قطع‌نامۀ پانزده ماده‌یی، استدلال کرده‌اند که برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری نتوانست زمینه را برای ایجاد یک حکومت پذیرفتنی برای همه فراهم سازد و ازهمین‌رو نیاز است تا «طرح نجات افغانستان از بحران» ساخته شود.

پایان جنگ، بیرون شدن مسؤولانۀ نیروهای بین‌المللی از کشور، ایجاد وفاق ملی، حفظ دست‌آوردهای دو دهۀ پسین و تضمین امریکا و جامعۀ جهانی از توافقات صلح بخش‌های دیگری قطع‌نامۀ این سیاسیون را می‌سازند.

گلرحمان قاضی در این نشست گفت: «افغانستان به سوی یک پرتگاهی برگشت‌ناپذیر در حرکت است.»

احمد ولی مسعود نیز افزود: «اگر رهبران افغان، بین خود تفاهم نکنند، یک دولت ملی تشکیل ندهند، حداقل بین خود به صلح نرسند؛ ممکن که فردا این سیاست کشورها تغییر بکند و بعد ما در میدان می‌مانیم.»

اما، گلبدین حکمتیار با استدلال این‌که روند انتخابات بحرانی شده‌است بر ضرورت به‌میان آمدن یک حکومت موقت در افغانستان تأکید کرد – حکومتی که به گفتۀ او سرپرست آن نباید نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری باشد: «ما به یک حکومت موقت ضرورت داریم که بی طرف باشد و در انتخابات کاندید نباشد و در انتخابات در کمپاین‌های انتخاباتی خود استفاده نکند.»

اعضای پیشین طالبان در این نشست، علت آغاز نشدن گفت‌وگوهای صلح را میان طالبان و امریکا، اختلاف برسر چگونگی برقراری آتش‌بس در افغانستان عنوان کردند.

عبدالحکیم مجاهد بیان داشت: «اکنون زمان آن رسیده‌است که امریکا از طالبان در دوحه تضمین بگیرد و حرکت طالبان هم به این متعهد استند که از خاک افغانستان در برابر کسی استفاده نمی‌کنند.»

سید اکبرآغا نیز افزود: «تنها به گفت‌وگوها مشکل افغانستان حل نخواهد شد؛ نیاز است که ما مردم را، قوم‌ها را با خود یکجا کنیم.»

این در حالی است که نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان که در ششم ماه میزان برگزار شد، هنوز اعلام نشده‌است.

هم‌رسانی کنید