Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تلفات سنگین طالبان در درگیری‌های کندز

پولیس کندز در یک خبرنامه می‌گوید که در سه درگیری میان نیروهای و طالبان، نزدیک به ۲۴ جنگجوی طالب کشته شدند و ۱۹ تن دیگر زخم برداشته اند. 

در خبرنامه آمده است که این درگیری‌ها شب گذشته در ولسوالی‌‌های دشت ارچی، خان آباد و امام صاحب رخ دادند.

وزارت دفاع ملی در یک خبرنامه که امروز یکشنبه به نشر رسید از کشته شدن ۲۷ جنگجوی طالبان در این درگیری ها خبر داد. 

در خبرنامه وزارت دفاع ملی آمده است که در یکی از این درگیری ها، قاری حافظ سردسته گروه طالبان نیز کشته شد. 

پولیس کندز می‌گوید در این درگیری ها دو تن از نیروهای دولتی جان باختند و چهار تن دیگر زخم برداشته اند.

این در حالی است که نبردها میان نیروهای دولتی و طالبان در سه روز ‍‍‍پسین دوباره افزایش یافته اند.

تلفات سنگین طالبان در درگیری‌های کندز

وزارت دفاع ملی در یک خبرنامه می گوید که در این درگیری ها ۲۷ جنگجوی طالب کشته شدند.

Thumbnail

پولیس کندز در یک خبرنامه می‌گوید که در سه درگیری میان نیروهای و طالبان، نزدیک به ۲۴ جنگجوی طالب کشته شدند و ۱۹ تن دیگر زخم برداشته اند. 

در خبرنامه آمده است که این درگیری‌ها شب گذشته در ولسوالی‌‌های دشت ارچی، خان آباد و امام صاحب رخ دادند.

وزارت دفاع ملی در یک خبرنامه که امروز یکشنبه به نشر رسید از کشته شدن ۲۷ جنگجوی طالبان در این درگیری ها خبر داد. 

در خبرنامه وزارت دفاع ملی آمده است که در یکی از این درگیری ها، قاری حافظ سردسته گروه طالبان نیز کشته شد. 

پولیس کندز می‌گوید در این درگیری ها دو تن از نیروهای دولتی جان باختند و چهار تن دیگر زخم برداشته اند.

این در حالی است که نبردها میان نیروهای دولتی و طالبان در سه روز ‍‍‍پسین دوباره افزایش یافته اند.

هم‌رسانی کنید