تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تلفات ملکی در هلمند: مقصر اصلی کیست؟

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیروهای دولتی را عامل تلفات غیر نظامیان در ولسوالی سنگین ولایت هلمند می‌داند.

معاون این نهاد می‌گوید که  یافته‌های آنان نشان می‌دهند که نیروهای ارتش در واکنش به حمله‌های طالبان در ولسوالی سنگین دست به حمله زدند و در این حمله ۲۷ غیرنظامی به شمول کودکان جان باختند و ۳۵ غیرنظامی دیگر زخم برداشته اند.

در همین حال، فرمانده قول اردوی ۲۱۵ میوند در هلمند می‌گوید که، حاضر است تا این رویداد به گونه جدی بررسی شود.

نعیم نظری- معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر در این باره گفته است:«در واکنشی که از سوی نیروهای نظامی افغان صورت گرفته ای حادثه شکل گرفته، دولت افغانستان باید تحقیقات همه جانبه و جدی ره شروع بکنه د ای رابطه.»

هلمندیان به روز دوشنبه جشن سنتی را درولسوالی سنگین برگزار کرده بودند و شرکت کننده‌گان این جشن آماج چندین گلوله هاوان قرار گرفتند.

حنیف حنفی- مجلس سنا گفت:«بر اطفال رحم ندارند، بر مردم ما رحم ندارند، بر زنان رحم ندارند، در چنین شرایط، اینها برای چه حکومت میکنند، من که نمی دانم این چگونه حکومت است.»

رحمت الله اچکزی- مجلس سنا گفت:«هیچ طرف حاضر نیست مسسوولیت بگیرد، طالب حکومت را مقصر میداند و دولت طالب را و هر روز افغان ها شهید و زخمی می شوند.»

اما فرمانده قول اردوی ۲۱۵ میوند در هلمند،  می‌گوید که این گلوله‌ها از سوی نیروهای ارتش شلیک نشده اند و آنان حاضر به پاسخ‌گویی در این باره استند.

ولی احمد احمدزی-  فرمانده قول اردوی ۲۱۵ میوند گفت:«هیئتی که در این مورد تعیین شده ما  او را لبیک می گوییم، ما برای وضاحت این موضوع به هر کسی حاضر هستیم جواب بگوییم، ما تلفات ملکی ره کاملا رد میکنیم.»

همزمان با این اتحادیه اروپا افزایش و ادامه خشونتها را  در افغانستان پس از آتش بس در روزهای عید  نگران کننده می داند.

در یک اعلامیه این اتحادیه هشدار داده شده است که حملههای طالبان دربرابر نیروهای امنیتی ودفاعی کشور چشم انداز برای گفتگوهای میان افغانان را صدمه خواهند زد.

یوناما می‌گوید که یافته های ابتدایی و "بی طرف" آنان نشان می دهند که هاوان‌های پرتاب شده از سوی نیروهای ارتش باعث تلفات غیرنظامیان در بازار ولسوالی سنگین شدند.

یوناما می‌گوید که بر بنیاد معلومات چندین منبع، نیروهای ارتش در پاسخ به حمله طالبان، دست به شلیک هاوان زدند "که به هدف نرسید.»

تلفات ملکی در هلمند: مقصر اصلی کیست؟

در همین حال، فرمانده قول اردوی ۲۱۵ میوند در هلمند می‌گوید که، حاضر است تا این رویداد به گونه جدی بررسی شود.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیروهای دولتی را عامل تلفات غیر نظامیان در ولسوالی سنگین ولایت هلمند می‌داند.

معاون این نهاد می‌گوید که  یافته‌های آنان نشان می‌دهند که نیروهای ارتش در واکنش به حمله‌های طالبان در ولسوالی سنگین دست به حمله زدند و در این حمله ۲۷ غیرنظامی به شمول کودکان جان باختند و ۳۵ غیرنظامی دیگر زخم برداشته اند.

در همین حال، فرمانده قول اردوی ۲۱۵ میوند در هلمند می‌گوید که، حاضر است تا این رویداد به گونه جدی بررسی شود.

نعیم نظری- معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر در این باره گفته است:«در واکنشی که از سوی نیروهای نظامی افغان صورت گرفته ای حادثه شکل گرفته، دولت افغانستان باید تحقیقات همه جانبه و جدی ره شروع بکنه د ای رابطه.»

هلمندیان به روز دوشنبه جشن سنتی را درولسوالی سنگین برگزار کرده بودند و شرکت کننده‌گان این جشن آماج چندین گلوله هاوان قرار گرفتند.

حنیف حنفی- مجلس سنا گفت:«بر اطفال رحم ندارند، بر مردم ما رحم ندارند، بر زنان رحم ندارند، در چنین شرایط، اینها برای چه حکومت میکنند، من که نمی دانم این چگونه حکومت است.»

رحمت الله اچکزی- مجلس سنا گفت:«هیچ طرف حاضر نیست مسسوولیت بگیرد، طالب حکومت را مقصر میداند و دولت طالب را و هر روز افغان ها شهید و زخمی می شوند.»

اما فرمانده قول اردوی ۲۱۵ میوند در هلمند،  می‌گوید که این گلوله‌ها از سوی نیروهای ارتش شلیک نشده اند و آنان حاضر به پاسخ‌گویی در این باره استند.

ولی احمد احمدزی-  فرمانده قول اردوی ۲۱۵ میوند گفت:«هیئتی که در این مورد تعیین شده ما  او را لبیک می گوییم، ما برای وضاحت این موضوع به هر کسی حاضر هستیم جواب بگوییم، ما تلفات ملکی ره کاملا رد میکنیم.»

همزمان با این اتحادیه اروپا افزایش و ادامه خشونتها را  در افغانستان پس از آتش بس در روزهای عید  نگران کننده می داند.

در یک اعلامیه این اتحادیه هشدار داده شده است که حملههای طالبان دربرابر نیروهای امنیتی ودفاعی کشور چشم انداز برای گفتگوهای میان افغانان را صدمه خواهند زد.

یوناما می‌گوید که یافته های ابتدایی و "بی طرف" آنان نشان می دهند که هاوان‌های پرتاب شده از سوی نیروهای ارتش باعث تلفات غیرنظامیان در بازار ولسوالی سنگین شدند.

یوناما می‌گوید که بر بنیاد معلومات چندین منبع، نیروهای ارتش در پاسخ به حمله طالبان، دست به شلیک هاوان زدند "که به هدف نرسید.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره