تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تمامی کارمندان اوکرایینی «کام‌ایر» افغانستان را ترک کردند

مقام‌های اوکرایینی می‌گویند که پس از جان باختن هفت اوکرایینی در حمله بر هوتل انترکانتیننتال در کابل، تمامی اوکرایینی‌های که با شرکت هوایی «کام‌ایر» کار می‌کردند از افغانستان بیرون کشیده شده‌اند.
 
این مقام‌ها همچنان از متوقف شدن تمامی پروازهای هواپیماهای اوکرایینی به افغانستان نیز خبر می‌دهند.

پاولو کلیمکین، وزیر خارجه اوکرایین، تأیید می‌کند که در حمله کابل هفت اوکرایینی به شمول دو زن که با شرکت هوایی پیمایی کام‎ایر کار می‌کردند، کشته شدند. 
 
پاولو کلیمکین، وزیرخارجه اوکرایین، گفت: «تا به امروز تأیید کرده می‌توانیم که حمله در کابل جان هفت اوکراینی را متاسفانه گرفته است. نگران هستیم که تلفات بیشتر خواهد شد. ما به ویژه دیپلومات‌های ما در افغانستان با مقام‌های  افغان از نزدیک کار می‌کنند.»
 
در همین حال رییس شرکت خطوط هوایی اوکرایین وینگز، شرکت که از رهگذر فراهم سازی هواپیماها و کارمندان فنی با شرکت کام‌ایر همکاری دارد، می‌گوید که تمامی پروازهایش را در افغانستان متوقف کرده است.
 
ولادیمیر کوستینکو، رییس خطوط هوایی اوکرایین وینگز، گفت: «از بهر مسایل امنیتی، پس از حمله پروازهای مان را در افغانستان  متوقف کرده‌ایم. یک هواپیما پرواز بازگشت را به کابل انجام خواهد داد و در بخش «کی یف» میدان هوایی کابل خواهد ماند. امنیت شهروندان ما یک اولویت است. ما پروازها را همین‌گونه متوقف نگه خواهیم داشت و در باره اقدامات بیشتر با مقام‌های هوانوردی اوکرایین مشوره خواهیم کرد.»
 
در کنار این هفت اوکرایینی، یک شهروند آلمان، یک شهروند کازاخستان و دو شهروند ونزویلا نیز از خارجیان دیگری استند که در حمله بر هوتل انتر کانتیننتال کشته شدند.

تمامی کارمندان اوکرایینی «کام‌ایر» افغانستان را ترک کردند

در پی حمله بر هتل انترکانتیننتال که در آن هفت اوکرایینی جان باختند، این کشور تمامی اوکرایینی‌های را که با شرکت هواپیمایی کام‌ایر کار می‌کردند را از افغانستان بیرون کشیده‌اند. 

Thumbnail

مقام‌های اوکرایینی می‌گویند که پس از جان باختن هفت اوکرایینی در حمله بر هوتل انترکانتیننتال در کابل، تمامی اوکرایینی‌های که با شرکت هوایی «کام‌ایر» کار می‌کردند از افغانستان بیرون کشیده شده‌اند.
 
این مقام‌ها همچنان از متوقف شدن تمامی پروازهای هواپیماهای اوکرایینی به افغانستان نیز خبر می‌دهند.

پاولو کلیمکین، وزیر خارجه اوکرایین، تأیید می‌کند که در حمله کابل هفت اوکرایینی به شمول دو زن که با شرکت هوایی پیمایی کام‎ایر کار می‌کردند، کشته شدند. 
 
پاولو کلیمکین، وزیرخارجه اوکرایین، گفت: «تا به امروز تأیید کرده می‌توانیم که حمله در کابل جان هفت اوکراینی را متاسفانه گرفته است. نگران هستیم که تلفات بیشتر خواهد شد. ما به ویژه دیپلومات‌های ما در افغانستان با مقام‌های  افغان از نزدیک کار می‌کنند.»
 
در همین حال رییس شرکت خطوط هوایی اوکرایین وینگز، شرکت که از رهگذر فراهم سازی هواپیماها و کارمندان فنی با شرکت کام‌ایر همکاری دارد، می‌گوید که تمامی پروازهایش را در افغانستان متوقف کرده است.
 
ولادیمیر کوستینکو، رییس خطوط هوایی اوکرایین وینگز، گفت: «از بهر مسایل امنیتی، پس از حمله پروازهای مان را در افغانستان  متوقف کرده‌ایم. یک هواپیما پرواز بازگشت را به کابل انجام خواهد داد و در بخش «کی یف» میدان هوایی کابل خواهد ماند. امنیت شهروندان ما یک اولویت است. ما پروازها را همین‌گونه متوقف نگه خواهیم داشت و در باره اقدامات بیشتر با مقام‌های هوانوردی اوکرایین مشوره خواهیم کرد.»
 
در کنار این هفت اوکرایینی، یک شهروند آلمان، یک شهروند کازاخستان و دو شهروند ونزویلا نیز از خارجیان دیگری استند که در حمله بر هوتل انتر کانتیننتال کشته شدند.

هم‌رسانی کنید