تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

تلاش مشترک سه دستۀ انتخاباتی برای تضمین شفافیت در انتخابات

در آستانۀ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، دسته‌های انتخاباتی عبدالله عبدالله، محمد حنیف اتمر و گلبدین حکمتیار تلاش دارند تا به‌گونۀ مشترک برای تضمین شفافیت در این انتخابات کار کنند.

این در حالی است که پیش از این گزارش‌هایی دربارۀ احتمال ادغام این تیم‌های انتخاباتی پخش شده‌اند، اما قادر شاه، سخن‌گوی دستۀ انتخاباتی محمد حنیف اتمر این گزارش‌ها را رد کرد.

او بیان داشت: «تیم صلح و اعتدال، برای هم‌صدایی و تفاهم با نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری یک جرگۀ مشترک داریم و در این جرگه، دربارۀ شفافیت انتخابات و اصلاحات انتخاباتی و همین‌طور دربارۀ عمل‌کردهای غیرقانونی حکومت نظر واحد وجود دارد.»

از سویی هم، دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله، می‌گوید اگر دسته‌های دیگر انتخاباتی نیز با آن‌ها یکجا شوند، استقبال می‌کنند.

اسدالله سعادتی، معاون دوم دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله بیان داشت: «هر تیمی که آماده باشد و در این قسمت با ما گفت‌وگو کند، ما سر مکانیزم مشخص آماده‌ایم با آن‌ها گفت‌وگو کنیم. این‌که چه رقم ما جلو سواستفاده‌های بی‌رویه و لجام گسیختۀ آقای اشرف غنی را در قسمت استفاده از بیت المال و حراج کردن کرسی‌های دولتی و بسیج کردن والی‌ها و والسوال‌ها و قومندانان و کارمندان دولتی از کامپاین‌‎های نا مشروع بگیریم.»

قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شود. اما تلاش‌های صلح و احتمال رسیدن به توافق صلح تا یک و نیم ماه آینده، احتمال برگزاری انتخابات را نیز کمرنگ‌تر ساخته است.

محمد ناطقی، آگاه مسایل سیاسی گفت: «اولویت امریکا صلح است... اگر این اولویت عملی شوند، بنأ انتخابات به تأخیر می‌افتد، به‌صورت طبیعی.»

پیش از این، زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان گفته است که اگر پیش از انتخابات توافق دربارۀ برنامۀ سیاسی به دست آید، این توافق حاکم خواهد بود.

او به تازه‌گی در یادداشتی در تویترش، نوشته است که برای آغاز هرچه زودتر گفت‌وگوهای میان افغانان، میان طالبان، حکومت افغانستان و دیگر افغانان توافق شده‌است.

افغانستان

تلاش مشترک سه دستۀ انتخاباتی برای تضمین شفافیت در انتخابات

این دسته‌های انتخاباتی، می‌گویند که تلاش دارند برای برگزاری انتخابات شفاف و جلوگیری از تقلب، مشترکأ باهم کار کنند.

تصویر بندانگشتی

در آستانۀ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، دسته‌های انتخاباتی عبدالله عبدالله، محمد حنیف اتمر و گلبدین حکمتیار تلاش دارند تا به‌گونۀ مشترک برای تضمین شفافیت در این انتخابات کار کنند.

این در حالی است که پیش از این گزارش‌هایی دربارۀ احتمال ادغام این تیم‌های انتخاباتی پخش شده‌اند، اما قادر شاه، سخن‌گوی دستۀ انتخاباتی محمد حنیف اتمر این گزارش‌ها را رد کرد.

او بیان داشت: «تیم صلح و اعتدال، برای هم‌صدایی و تفاهم با نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری یک جرگۀ مشترک داریم و در این جرگه، دربارۀ شفافیت انتخابات و اصلاحات انتخاباتی و همین‌طور دربارۀ عمل‌کردهای غیرقانونی حکومت نظر واحد وجود دارد.»

از سویی هم، دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله، می‌گوید اگر دسته‌های دیگر انتخاباتی نیز با آن‌ها یکجا شوند، استقبال می‌کنند.

اسدالله سعادتی، معاون دوم دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله بیان داشت: «هر تیمی که آماده باشد و در این قسمت با ما گفت‌وگو کند، ما سر مکانیزم مشخص آماده‌ایم با آن‌ها گفت‌وگو کنیم. این‌که چه رقم ما جلو سواستفاده‌های بی‌رویه و لجام گسیختۀ آقای اشرف غنی را در قسمت استفاده از بیت المال و حراج کردن کرسی‌های دولتی و بسیج کردن والی‌ها و والسوال‌ها و قومندانان و کارمندان دولتی از کامپاین‌‎های نا مشروع بگیریم.»

قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شود. اما تلاش‌های صلح و احتمال رسیدن به توافق صلح تا یک و نیم ماه آینده، احتمال برگزاری انتخابات را نیز کمرنگ‌تر ساخته است.

محمد ناطقی، آگاه مسایل سیاسی گفت: «اولویت امریکا صلح است... اگر این اولویت عملی شوند، بنأ انتخابات به تأخیر می‌افتد، به‌صورت طبیعی.»

پیش از این، زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان گفته است که اگر پیش از انتخابات توافق دربارۀ برنامۀ سیاسی به دست آید، این توافق حاکم خواهد بود.

او به تازه‌گی در یادداشتی در تویترش، نوشته است که برای آغاز هرچه زودتر گفت‌وگوهای میان افغانان، میان طالبان، حکومت افغانستان و دیگر افغانان توافق شده‌است.

هم‌رسانی کنید