Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

توافق پاکستان برای دورساختن پاسگاه‌های امنیتی از خاک افغانستان

نظامیان افغانستان و پاکستان روز چهارشنبه برای بار دوم باهم دیدار کرده و روی ایجاد پاسگاه‌های امنیتی پاکستان در خاک افغانستان و همچنان حل درگیری‌های اخیر میان نظامیان دو کشور گفت‌وگو کردند. 

در این دیدار که در ولسوالی دند پتان برگزار شد، نظامیان پاکستانی پذیرفتند که در بخش‌های مرزی افغانستان چندین پاسگاه امنیتی را ایجاد کرده اند.

در این نشست نظامیان افغان از نظامیان پاکستانی خواستند تا پاسگاه‌های‌شان را به‌خاک خودشان انتقال بدهند – خواستی که از سوی نظامیان پاکستان پذیرفته شد.

دگروال محمد عثمان جانباز، فرمانده لوای کندک دوم، در این نشست گفت: «استخبارات شما (پاکستان) در بارۀ ما تبلیغات نادرست انجام می‌دهند و می‌گویند که نظامیان هند با نیروهای مرزی افغان یکجا اند. این یک حرف بد است.» 

دگرمن فریدون فیضا، رییس ارگان لوای دوم مرزی، گفت: «شما برخی از پوسته‌ها را در خاک افغانستان ساخته اید. بیایید این پوسته‌ها را از نزدیک ببینیم و آنان را به عقب ببرید.» 

از سوی دیگر، هیئت گفت‌وگوکننده پاکستانی در این نشست تعهد کردند که این پاسگاه‌ها را انتقال خواهند داد.

بریدمل اختر، رییس هیئت گفت‌وگوکننده نظامیان پاکستانی، گفت: «ما حتا یک انچ قلمرو شما را نمی‌گیریم. همان گونه که ما با خاک خود احترام دارید ما نیز به خاک خود احترام داریم. ما بازهم باهم دیدار می‌کنیم.» 

از سوی دیگر والی پکتیا می‌گوید به پاکستانیان اطمینان می‌دهد که هیچگاه از خاک افغانستان به ضرر پاکستان استفاده نخواهد شد.

شمیم کتوازی، والی پکتیا، افزود: «ما با مردم آن سوی خط دیورند هیچ مشکلی نداریم. آنان مردم خودما استند. هیچ نیازی به نظامیان هند پیدا نمی‌شود. ما به اندازی کافی نیرو داریم. نظامیان پاکستان تبلیغات سوء انجام می‌دهند.» 

در پایان این نشست رییس هیئت گفت‌وگو کننده پاکستان از نظامیان افغان خواست تا نظامیانی که سه روز پیش در نبرد از سوی نظامیان افغان در ولسوالی زازی میدان ولایت خوست بازداشت شده اند دوباره با پاکستان بسپارند.

توافق پاکستان برای دورساختن پاسگاه‌های امنیتی از خاک افغانستان

والی پکتیا می‌گوید که او به پاکستانی‌ها اطمینان می‌دهد که از خاک افغانستان هیچگانی به ضرر پاکستان استفاده نخواهد شد.  

تصویر بندانگشتی

نظامیان افغانستان و پاکستان روز چهارشنبه برای بار دوم باهم دیدار کرده و روی ایجاد پاسگاه‌های امنیتی پاکستان در خاک افغانستان و همچنان حل درگیری‌های اخیر میان نظامیان دو کشور گفت‌وگو کردند. 

در این دیدار که در ولسوالی دند پتان برگزار شد، نظامیان پاکستانی پذیرفتند که در بخش‌های مرزی افغانستان چندین پاسگاه امنیتی را ایجاد کرده اند.

در این نشست نظامیان افغان از نظامیان پاکستانی خواستند تا پاسگاه‌های‌شان را به‌خاک خودشان انتقال بدهند – خواستی که از سوی نظامیان پاکستان پذیرفته شد.

دگروال محمد عثمان جانباز، فرمانده لوای کندک دوم، در این نشست گفت: «استخبارات شما (پاکستان) در بارۀ ما تبلیغات نادرست انجام می‌دهند و می‌گویند که نظامیان هند با نیروهای مرزی افغان یکجا اند. این یک حرف بد است.» 

دگرمن فریدون فیضا، رییس ارگان لوای دوم مرزی، گفت: «شما برخی از پوسته‌ها را در خاک افغانستان ساخته اید. بیایید این پوسته‌ها را از نزدیک ببینیم و آنان را به عقب ببرید.» 

از سوی دیگر، هیئت گفت‌وگوکننده پاکستانی در این نشست تعهد کردند که این پاسگاه‌ها را انتقال خواهند داد.

بریدمل اختر، رییس هیئت گفت‌وگوکننده نظامیان پاکستانی، گفت: «ما حتا یک انچ قلمرو شما را نمی‌گیریم. همان گونه که ما با خاک خود احترام دارید ما نیز به خاک خود احترام داریم. ما بازهم باهم دیدار می‌کنیم.» 

از سوی دیگر والی پکتیا می‌گوید به پاکستانیان اطمینان می‌دهد که هیچگاه از خاک افغانستان به ضرر پاکستان استفاده نخواهد شد.

شمیم کتوازی، والی پکتیا، افزود: «ما با مردم آن سوی خط دیورند هیچ مشکلی نداریم. آنان مردم خودما استند. هیچ نیازی به نظامیان هند پیدا نمی‌شود. ما به اندازی کافی نیرو داریم. نظامیان پاکستان تبلیغات سوء انجام می‌دهند.» 

در پایان این نشست رییس هیئت گفت‌وگو کننده پاکستان از نظامیان افغان خواست تا نظامیانی که سه روز پیش در نبرد از سوی نظامیان افغان در ولسوالی زازی میدان ولایت خوست بازداشت شده اند دوباره با پاکستان بسپارند.

هم‌رسانی کنید