تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

تورسن: درصورت پیروزی درانتخابات مقام‌های حکومت را کیفری خواهم کرد

محمد حکیم تورسن، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، امروز (پنج‌شنبه، ۳۱ اسد) پیکارهای انتخاباتی‌اش را به‌گونۀ رسمی از کابل آغاز کرد.

این نامزد ریاست‌جمهوری در آغاز پیکارهای انتخاباتی‌اش همراه با همسرش در میان هوادارانش در یک گردهمایی در کابل حضور یافت.

او سخن‌رانی‌اش در این گردهمایی، مقام‌های پیشین و برحال حکومت را فاسد و جنایت کار خطار کرد و هشدار داد که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو، تمامی این افراد را اعدام خواهد کرد.

او در این باره گفت: «همرای این‌ها، محاسبه خواهم کرد و این‌ها را در پشت میله‌های زندان و نظر به حکم قانون و نظر به محکمه‌یی که صورت می‌گیرد بر علیه این‌ها، این‌ها را تمام شان را اعدام خواهم کرد.»

آقای تورسن، نهمین نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری است که پیکارهای انتخاباتی‌اش را آغاز می‌کند. این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، تأکید می‌ورزد که از گفت‌وگوهای صلح با طالبان پشتیبانی می‌کند.

همزمان با آغاز پیکارهای انتخاباتی آقای تورسن در کابل، گلبدین حکمیتار، نامزد دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری برای پیکارهای انتخاباتی‌اش به ولایت میدان وردک رفته بود.

آقای حکمتیار، در یک گردهمایی در میدان وردک صلح را یک ضرورت دانست و گفت هرکسی که با صلح مخالفت کند منزوی خواهد شد: «اگر صلح بیاید، ایجاد یک حکومت موقت که قابل قبول همه باشد حتمأ توافق خواهد شد.»

سید نورالله جلیلی، نامزد دیگری است که امروز نخستین برنامۀ ولایتی پیکارهای انتخاباتی‌‎اش را در ننگرهار برگزار کرد.

آقای جلیلی، در جمع باشنده‌گان ننگرهار گفت که وی برای رسیدن به صلح با طالبان حاضر است که از ارگ نیز بگذرد.

در ولایت‌های هلمند و ننگرهار هم امروز گردهمایی‌‎های برای محمد اشرف غنی برگزار شدند.

شماری از باشنده‌گان کابل، برای شهاب حکیمی، نامزد دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری، گردهمایی برگزار کردند.

پیکارهای انتخاباتی نامزدان ریاست‌جمهوری، به تاریخ ششم ماه اسد آغاز شدند و قرار است تا سوم ماه میزان ادامه داشته باشد. قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شود

افغانستان

تورسن: درصورت پیروزی درانتخابات مقام‌های حکومت را کیفری خواهم کرد

آقای تورسن، نهمین نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری است که پیکارهای انتخاباتی‌اش را آغاز می‌کند.

تصویر بندانگشتی

محمد حکیم تورسن، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، امروز (پنج‌شنبه، ۳۱ اسد) پیکارهای انتخاباتی‌اش را به‌گونۀ رسمی از کابل آغاز کرد.

این نامزد ریاست‌جمهوری در آغاز پیکارهای انتخاباتی‌اش همراه با همسرش در میان هوادارانش در یک گردهمایی در کابل حضور یافت.

او سخن‌رانی‌اش در این گردهمایی، مقام‌های پیشین و برحال حکومت را فاسد و جنایت کار خطار کرد و هشدار داد که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو، تمامی این افراد را اعدام خواهد کرد.

او در این باره گفت: «همرای این‌ها، محاسبه خواهم کرد و این‌ها را در پشت میله‌های زندان و نظر به حکم قانون و نظر به محکمه‌یی که صورت می‌گیرد بر علیه این‌ها، این‌ها را تمام شان را اعدام خواهم کرد.»

آقای تورسن، نهمین نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری است که پیکارهای انتخاباتی‌اش را آغاز می‌کند. این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، تأکید می‌ورزد که از گفت‌وگوهای صلح با طالبان پشتیبانی می‌کند.

همزمان با آغاز پیکارهای انتخاباتی آقای تورسن در کابل، گلبدین حکمیتار، نامزد دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری برای پیکارهای انتخاباتی‌اش به ولایت میدان وردک رفته بود.

آقای حکمتیار، در یک گردهمایی در میدان وردک صلح را یک ضرورت دانست و گفت هرکسی که با صلح مخالفت کند منزوی خواهد شد: «اگر صلح بیاید، ایجاد یک حکومت موقت که قابل قبول همه باشد حتمأ توافق خواهد شد.»

سید نورالله جلیلی، نامزد دیگری است که امروز نخستین برنامۀ ولایتی پیکارهای انتخاباتی‌‎اش را در ننگرهار برگزار کرد.

آقای جلیلی، در جمع باشنده‌گان ننگرهار گفت که وی برای رسیدن به صلح با طالبان حاضر است که از ارگ نیز بگذرد.

در ولایت‌های هلمند و ننگرهار هم امروز گردهمایی‌‎های برای محمد اشرف غنی برگزار شدند.

شماری از باشنده‌گان کابل، برای شهاب حکیمی، نامزد دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری، گردهمایی برگزار کردند.

پیکارهای انتخاباتی نامزدان ریاست‌جمهوری، به تاریخ ششم ماه اسد آغاز شدند و قرار است تا سوم ماه میزان ادامه داشته باشد. قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شود

هم‌رسانی کنید