Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تورسن: پیش از نشستن درکرسی ریاست‌جمهوری ۳۰درصد صلح را تأمین میکنم

محمد حکیم تورسن، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید که اگر در انتخابات پیروز شود، پیش از نشستن بر کرسی ریاست‌جمهوری، ۳۰ درصد صلح را در کشور تأمین خواهد کرد.

آقای تورسن، می‌گوید که هم اکنون در حال مذاکره با شماری از طالبان است: «در مذاکره و مفاهمه استیم؛ یک تعداد از آنان حاضر شده‌اند که به من تسلیم شوند؛ یعنی من نماینده‌گی از مردم افغانستان می‌کنم.»

وی به پیروزی‌اش در انتخابات سال آیندۀ ریاست‌جمهوری امیدوار است و می‌گوید که در حکومتش، اشرف غنی و عبدالله عبدالله جایی نخواهند داشت.

او می‌گوید: «زمانی که من آغاز به چنین کاری کردم (در انتخابات نامزد کردم) - همه مردم افغانستان می‌فهمند که من نه غاصب استم، نه مفسد و نه اجنت کدام کشور - مردم همرای من همکاری کردند؛ من از همۀ مردم سپاس‌گزار استم. ۱۸۸هزار تذکره به من آوردند؛ خودشان تذکره جمع کردند و موتر کرایه کردند و به من آوردند.»

یک نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، باید یک صدهزار شناس‌نامه به کمیسیون مستقل انتخابات ارایه کند تا شرایط نامزدی را پوره سازد.

آقای تورسن، دومین نامزدی بود که برای انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت نام کرد. او حلقه‌هایی را در حکومت و نیز شماری از رهبران سیاسی را فاسد می‌داند و می‌گوید که اگر در انتخابات پیروز شود، بحران را به  پایان خواهد رساند: «به هیچ وجه! نه آقای غنی را نه آقای عبدالله را، شاگرد «چاینکی پز» را هم برای شان اجازه نمی‌دهم؛ حالا به شما هم می‌گویم، نه تنها آقای غنی و تیمش را که حتا غاصب، فاسد، مفسد و اجنت کدام کشور که به نفع من بگذرد در آینده، قبول هم ندارم.»

هواداران آقای تورسن می‌گویند که برای رییس‌جمهور شدن وی از هیچ کمکی دریغ نخواهند کرد.

بهیر امرخیل، یکی از از هواداران او گفت: «قوم و زبان برای وی مطرح نیست؛ برای وی تنها وطن و منافع ملی مهم است و ما شماری از جوانان کار می‌کنم که چگونه به وطن خدمت کنیم.»

حکیم تورسن، ۶۴ ساله است و در عاشقان و عارفان کابل به دنیا آمده است. وی دانش آموختۀ دانشگاه کابل است و در بخش استخبارات در ازبیکستان، روسیه و آلمان تحصیل کرده است.

تورسن: پیش از نشستن درکرسی ریاست‌جمهوری ۳۰درصد صلح را تأمین میکنم

حکیم تورسن، ۶۴ ساله است و در عاشقان و عارفان کابل به دنیا آمده است. وی دانش آموختۀ دانشگاه کابل است و در بخش استخبارات در ازبیکستان، روسیه و آلمان تحصیل کرده است.

تصویر بندانگشتی

محمد حکیم تورسن، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید که اگر در انتخابات پیروز شود، پیش از نشستن بر کرسی ریاست‌جمهوری، ۳۰ درصد صلح را در کشور تأمین خواهد کرد.

آقای تورسن، می‌گوید که هم اکنون در حال مذاکره با شماری از طالبان است: «در مذاکره و مفاهمه استیم؛ یک تعداد از آنان حاضر شده‌اند که به من تسلیم شوند؛ یعنی من نماینده‌گی از مردم افغانستان می‌کنم.»

وی به پیروزی‌اش در انتخابات سال آیندۀ ریاست‌جمهوری امیدوار است و می‌گوید که در حکومتش، اشرف غنی و عبدالله عبدالله جایی نخواهند داشت.

او می‌گوید: «زمانی که من آغاز به چنین کاری کردم (در انتخابات نامزد کردم) - همه مردم افغانستان می‌فهمند که من نه غاصب استم، نه مفسد و نه اجنت کدام کشور - مردم همرای من همکاری کردند؛ من از همۀ مردم سپاس‌گزار استم. ۱۸۸هزار تذکره به من آوردند؛ خودشان تذکره جمع کردند و موتر کرایه کردند و به من آوردند.»

یک نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، باید یک صدهزار شناس‌نامه به کمیسیون مستقل انتخابات ارایه کند تا شرایط نامزدی را پوره سازد.

آقای تورسن، دومین نامزدی بود که برای انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت نام کرد. او حلقه‌هایی را در حکومت و نیز شماری از رهبران سیاسی را فاسد می‌داند و می‌گوید که اگر در انتخابات پیروز شود، بحران را به  پایان خواهد رساند: «به هیچ وجه! نه آقای غنی را نه آقای عبدالله را، شاگرد «چاینکی پز» را هم برای شان اجازه نمی‌دهم؛ حالا به شما هم می‌گویم، نه تنها آقای غنی و تیمش را که حتا غاصب، فاسد، مفسد و اجنت کدام کشور که به نفع من بگذرد در آینده، قبول هم ندارم.»

هواداران آقای تورسن می‌گویند که برای رییس‌جمهور شدن وی از هیچ کمکی دریغ نخواهند کرد.

بهیر امرخیل، یکی از از هواداران او گفت: «قوم و زبان برای وی مطرح نیست؛ برای وی تنها وطن و منافع ملی مهم است و ما شماری از جوانان کار می‌کنم که چگونه به وطن خدمت کنیم.»

حکیم تورسن، ۶۴ ساله است و در عاشقان و عارفان کابل به دنیا آمده است. وی دانش آموختۀ دانشگاه کابل است و در بخش استخبارات در ازبیکستان، روسیه و آلمان تحصیل کرده است.

هم‌رسانی کنید