Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ثبت هفت رویداد مشکوک دیگر ویروس کرونا در ولایت هرات

در پی ثبت یک رویداد مثبت کرونا در افغانستان، فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامۀ کشور روز سه شنبه (۶ حوت) به طلوع‌ نیوز از ثبت هفت رویداد مشکوک دیگر به شمول دو زن در ولایت هرات، خبر می ‌دهد.

روز دوشنبه، وزیر صحت کشور از ثبت نخستین واقعۀ مثبت ویروس کرونا در ولایت هرات، خبر داد.

روز یک شنبه، وزارت صحت‌عامه گفته بود که سه واقعۀ مشکوک ویروس کرونا در هرات، ثبت شده‌ اند.

اما وزیر صحت عامه در یک نشست خبری به روز دوشنبه گفت که از این سه وقعه، دوی آن منفی بوده است و یکی آن، مثبت است.

او افزود که فرد که به این ویروس مبتلا است، از شهر قُم ایران، برگشته بود و یک جوان ۳۵ ساله است.

معاینات این افراد برای بررسی از هرات به کابل فرستاده شده بود که نتیجۀ آن روز دوشنبه از سوی وزیر، اعلام شد.

شهر قُم ایران، اخیرأ گواه شیوع ویروس کرونا بوده‌است.

بربنیاد آمارهای وزارت بهداشت ایران، تاکنون ۱۲ تن در این شهر به دلیل آلوده بودن به این ویروس جان باخته‌اند و ۶۱ تن دیگر به آن آلوده شده‌اند.

ویروس کرونا که در حدود دوماه پیش در شهر ووهان چین شیوع یافت، تاکنون به بیش از۳۳ کشور جهان سرایت کرده‌ است.

شمار قربانیان این ویروس در چین به بیش از ۲۵۰۰ تن رسیده ‌است.

ثبت هفت رویداد مشکوک دیگر ویروس کرونا در ولایت هرات

وزیر صحت کشور می گوید که معاینات این هفت تن از هرات به کابل انتقال یافته است و تا ۱۲ ساعت دیگر، نتیجۀ آن روشن خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

در پی ثبت یک رویداد مثبت کرونا در افغانستان، فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامۀ کشور روز سه شنبه (۶ حوت) به طلوع‌ نیوز از ثبت هفت رویداد مشکوک دیگر به شمول دو زن در ولایت هرات، خبر می ‌دهد.

روز دوشنبه، وزیر صحت کشور از ثبت نخستین واقعۀ مثبت ویروس کرونا در ولایت هرات، خبر داد.

روز یک شنبه، وزارت صحت‌عامه گفته بود که سه واقعۀ مشکوک ویروس کرونا در هرات، ثبت شده‌ اند.

اما وزیر صحت عامه در یک نشست خبری به روز دوشنبه گفت که از این سه وقعه، دوی آن منفی بوده است و یکی آن، مثبت است.

او افزود که فرد که به این ویروس مبتلا است، از شهر قُم ایران، برگشته بود و یک جوان ۳۵ ساله است.

معاینات این افراد برای بررسی از هرات به کابل فرستاده شده بود که نتیجۀ آن روز دوشنبه از سوی وزیر، اعلام شد.

شهر قُم ایران، اخیرأ گواه شیوع ویروس کرونا بوده‌است.

بربنیاد آمارهای وزارت بهداشت ایران، تاکنون ۱۲ تن در این شهر به دلیل آلوده بودن به این ویروس جان باخته‌اند و ۶۱ تن دیگر به آن آلوده شده‌اند.

ویروس کرونا که در حدود دوماه پیش در شهر ووهان چین شیوع یافت، تاکنون به بیش از۳۳ کشور جهان سرایت کرده‌ است.

شمار قربانیان این ویروس در چین به بیش از ۲۵۰۰ تن رسیده ‌است.

هم‌رسانی کنید