تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزارت صحت‌عامه می‌گوید که در ۲۴ ساعت گذشته، ۳۲ رویداد مثبت تازه ویروس کرونا در ولایت هرات ثبت شده‌اند.

با این رویدادها، شمار مجموعی رویدادهای مثبت کرونا در افغانستان به ۷۴ رسید.

فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه می‌گوید که پیش بینی‌ها نشان میدهند اگر تدابیر جدی در برابر ویروس کرونا روی دست گرفته نشود،  احتمال دارد نیمی از جمعیت کشور به بیماری کووید نزده یا ویروس کرونا مبتلا شوند.

بربنیاد این پیشبینی احتمال دارد که بیشتر از یک صد هزار شهروند افغانستان جان ببازند.

در همین حال، ماموریت پشتیبانی قاطع از ثبت چهار رویداد مثبت ویروس کرونا در میان نظامیان این ماموریت در افغانستان خبر میدهد.

با این رویدادها، شمار مجموعی رویدادهای مثبت کرونا در افغانستان به ۷۴ رسید.

Thumbnail

وزارت صحت‌عامه می‌گوید که در ۲۴ ساعت گذشته، ۳۲ رویداد مثبت تازه ویروس کرونا در ولایت هرات ثبت شده‌اند.

با این رویدادها، شمار مجموعی رویدادهای مثبت کرونا در افغانستان به ۷۴ رسید.

فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه می‌گوید که پیش بینی‌ها نشان میدهند اگر تدابیر جدی در برابر ویروس کرونا روی دست گرفته نشود،  احتمال دارد نیمی از جمعیت کشور به بیماری کووید نزده یا ویروس کرونا مبتلا شوند.

بربنیاد این پیشبینی احتمال دارد که بیشتر از یک صد هزار شهروند افغانستان جان ببازند.

در همین حال، ماموریت پشتیبانی قاطع از ثبت چهار رویداد مثبت ویروس کرونا در میان نظامیان این ماموریت در افغانستان خبر میدهد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره