تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جان‌باختن سه سرباز پولیس از یک خانواده در کندهار

در حملۀ طالبان بر یک پاسگاه پولیس در ولسوالی میوندِ کندهار، سه برادری که سرباز پولیس بودند، جان باختند.

خانواده و بسته‌گان این سربازان در مراسم خاک‌سپاری جسدهای این برادران، می‌گویند که دو تن‌شان به تازه‌گی نامزد شده بودند و یک تن آنان برای مراسم عروسی آماده‌گی گرفته بود.

برادر این سربازان می‌گوید که خودشان جسدهای این سه تن را از کندهار به کابل انتقاد دادند و دولت تا هنوز پول اکرامیه برای این قربانیان نپرداخته‌است.

جسدهای سه برادر جوانی که سرباز پولیس بودند، صبح امروز به خانۀ آنان در منطقه واصل‌آباد در ناحیۀ هفتم شهرکابل انتقاد داده شدند و به خاک‌ سپرده شدند.

اسدالله پسر مامای سربازان جان باخته‌، می‌گوید: «از این‌جا تا کندهار ما خود ما رفتیم و شهیدای خود را خودما به کابل آوردیم.»

فرهاد برادر سربازان جان باخته می‌گوید: «دو برادرم نامزاد بودند و تصمیم داشتیم که پس‌از عروسی آنان، برادر دیگرم را نیز نامزاد کنیم، اما... »

یکی‌از این برادران، خانه‌یی را برای عروسی‌اش آماده کرده بود، اما مادر آنان در سوگ سه پسر جوانش اشک می‌ریزد.

نسیمه؛ از بسته‌گان جان‎باخته‌گان، می‌گوید: «سه تن جوان خود را روان کرد در راه دفاع از کشور، آخر هم این کار به حق شان شد.»

محمدعظیم، مامای این سه جوان (محمدظاهر، محمدامان و محمدجاوید) که چندین سال سرپرست آنان بود، می‌گوید که جان‌باختن خواهر زاده‌هایش را تحمل‌ناپذیر است.

محمداعظیم می‌گوید: «می‌گویند که تنخواه اول یا چپن است یا کفن! اما نه چپن شد و نه کفن، با پا رفتند و با کفن آمدند.»

وزارت امور داخله انتقال و پرداخت پول اکرامیه به قربانیان این رویداد را مسؤولیت پولیس کندهار می‌داند، اما مسؤولان پولیس کندهار در این‌باره چیزی نمی‌گویند.

صمیم خپلواک، سخنگوی والی کندهار، می‌گوید: «در این رویداد سه برادر از یک خانواده شهید شدند. از خانواده‌های دیگری نیز در این رویداد در راه تأمین امنیت در کشور جان دادند.»

سه برادر دیگر این قربانیان نیز در نیروهای ارتش ملی وظیفه دارند. دو تن آنان، که در ولایت فراه مصروف اجرای وظیفه استند، نتوانستند در مراسم خاک‌سپاری برادران‌شان شرکت کنند.

جان‌باختن سه سرباز پولیس از یک خانواده در کندهار

جسدهای سه برادر جوانی که سرباز پولیس بودند، صبح امروز به خانۀ آنان در منطقه واصل‌آباد در ناحیۀ هفتم شهرکابل انتقاد داده شدند و به خاک‌ سپرده شدند

Thumbnail

در حملۀ طالبان بر یک پاسگاه پولیس در ولسوالی میوندِ کندهار، سه برادری که سرباز پولیس بودند، جان باختند.

خانواده و بسته‌گان این سربازان در مراسم خاک‌سپاری جسدهای این برادران، می‌گویند که دو تن‌شان به تازه‌گی نامزد شده بودند و یک تن آنان برای مراسم عروسی آماده‌گی گرفته بود.

برادر این سربازان می‌گوید که خودشان جسدهای این سه تن را از کندهار به کابل انتقاد دادند و دولت تا هنوز پول اکرامیه برای این قربانیان نپرداخته‌است.

جسدهای سه برادر جوانی که سرباز پولیس بودند، صبح امروز به خانۀ آنان در منطقه واصل‌آباد در ناحیۀ هفتم شهرکابل انتقاد داده شدند و به خاک‌ سپرده شدند.

اسدالله پسر مامای سربازان جان باخته‌، می‌گوید: «از این‌جا تا کندهار ما خود ما رفتیم و شهیدای خود را خودما به کابل آوردیم.»

فرهاد برادر سربازان جان باخته می‌گوید: «دو برادرم نامزاد بودند و تصمیم داشتیم که پس‌از عروسی آنان، برادر دیگرم را نیز نامزاد کنیم، اما... »

یکی‌از این برادران، خانه‌یی را برای عروسی‌اش آماده کرده بود، اما مادر آنان در سوگ سه پسر جوانش اشک می‌ریزد.

نسیمه؛ از بسته‌گان جان‎باخته‌گان، می‌گوید: «سه تن جوان خود را روان کرد در راه دفاع از کشور، آخر هم این کار به حق شان شد.»

محمدعظیم، مامای این سه جوان (محمدظاهر، محمدامان و محمدجاوید) که چندین سال سرپرست آنان بود، می‌گوید که جان‌باختن خواهر زاده‌هایش را تحمل‌ناپذیر است.

محمداعظیم می‌گوید: «می‌گویند که تنخواه اول یا چپن است یا کفن! اما نه چپن شد و نه کفن، با پا رفتند و با کفن آمدند.»

وزارت امور داخله انتقال و پرداخت پول اکرامیه به قربانیان این رویداد را مسؤولیت پولیس کندهار می‌داند، اما مسؤولان پولیس کندهار در این‌باره چیزی نمی‌گویند.

صمیم خپلواک، سخنگوی والی کندهار، می‌گوید: «در این رویداد سه برادر از یک خانواده شهید شدند. از خانواده‌های دیگری نیز در این رویداد در راه تأمین امنیت در کشور جان دادند.»

سه برادر دیگر این قربانیان نیز در نیروهای ارتش ملی وظیفه دارند. دو تن آنان، که در ولایت فراه مصروف اجرای وظیفه استند، نتوانستند در مراسم خاک‌سپاری برادران‌شان شرکت کنند.

هم‌رسانی کنید