Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جان‌باختن سه سرباز پولیس در حملۀ افراد مسلح در کابل

در یک حملۀ افراد مسلح به روز چهارشنبه (۵ ثور) بر یک پاسگاه پولیس در حوزۀ سیزدهم شهر کابل، سه‌سرباز پولیس جان باختند.
 
شماری‌از باشنده‌گان محل می‌گویند که این پاسگاه در نزدیک پل کمپنی شهر کابل قرار دارد و مهاجمان پس‌از یک ساعت درگیری، موفق به فرار از محل رویداد نیز شدند.
 
آنان می‌گویند که هرچند حمله ساعت چهار بامداد رخ داد، اما نیروهای کمکی بسیار دیر به محل رویداد رسیدند و شمارۀ تلفن آمر حوزه، نیز خاموش بود.
 
در همین‌حال، یک مقام وزارت امور داخله این حمله را تأیید می‌کند، اما دربارۀ تلفات آن چیزی نمی‌گوید.
 
تاکنون هیچ‌گروهی به‌شمول طالبان، مسؤولیت این حمله را به‌عهده نگرفته‌است.

جان‌باختن سه سرباز پولیس در حملۀ افراد مسلح در کابل

وزارت داخله، حملۀ افراد مسلح بر یک پاسگاه پولیس در حوزۀ سیزدهم شهر کابل را، تأیید می‌کند.

Thumbnail

در یک حملۀ افراد مسلح به روز چهارشنبه (۵ ثور) بر یک پاسگاه پولیس در حوزۀ سیزدهم شهر کابل، سه‌سرباز پولیس جان باختند.
 
شماری‌از باشنده‌گان محل می‌گویند که این پاسگاه در نزدیک پل کمپنی شهر کابل قرار دارد و مهاجمان پس‌از یک ساعت درگیری، موفق به فرار از محل رویداد نیز شدند.
 
آنان می‌گویند که هرچند حمله ساعت چهار بامداد رخ داد، اما نیروهای کمکی بسیار دیر به محل رویداد رسیدند و شمارۀ تلفن آمر حوزه، نیز خاموش بود.
 
در همین‌حال، یک مقام وزارت امور داخله این حمله را تأیید می‌کند، اما دربارۀ تلفات آن چیزی نمی‌گوید.
 
تاکنون هیچ‌گروهی به‌شمول طالبان، مسؤولیت این حمله را به‌عهده نگرفته‌است.

هم‌رسانی کنید