Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جان‌باختن ۱۶ تن از نیروهای دفاعی و امنیتی در ولایت فراه

وزارت دفاع ملی، در خبرنامه‌یی که روز شنبه (۲۲ ثور) به رسانه‌ها فرستاده، از جان‌باختن ۱۶تن از نیروهای دفاعی و امنیتی و زخم‌برداشتن چهارتن دیگر این نیروها در درگیری‌ با هراس‌افگنان در ولایت فراه، خبر می‌دهد.  

در خبرنامه آمده‌است که این درگیری جمعه‌شب پس‌از آن آغاز شد که گروهی‌از هراس‌افگنان از ولایت‌های هم‌جوار ولایت فراه، به‌منظور سقوط دادن شهر فراه گردهم آمده بودند و دست به حملات زدند.

بربنیاد خبرنامه، نیروهای ارتش و پولیس ملی هراس افگنان را عقب زدند و در نتیجۀ درگیری، ۴۵ هراس‌افگن کشته شدند و ۴۵ تن دیگرشان، نیز زخم برداشته‌اند.

طالبان این درگیری‌ها را، تأیید می‌کنند. 

جان‌باختن ۱۶ تن از نیروهای دفاعی و امنیتی در ولایت فراه

وزارت دفاع ملی جان‌باختن ۱۶ تن از نیروهای دولتی را در درگیری‌ها با هراس‌افگنان در ولایت فراه، تأیید می‌کند.

تصویر بندانگشتی

وزارت دفاع ملی، در خبرنامه‌یی که روز شنبه (۲۲ ثور) به رسانه‌ها فرستاده، از جان‌باختن ۱۶تن از نیروهای دفاعی و امنیتی و زخم‌برداشتن چهارتن دیگر این نیروها در درگیری‌ با هراس‌افگنان در ولایت فراه، خبر می‌دهد.  

در خبرنامه آمده‌است که این درگیری جمعه‌شب پس‌از آن آغاز شد که گروهی‌از هراس‌افگنان از ولایت‌های هم‌جوار ولایت فراه، به‌منظور سقوط دادن شهر فراه گردهم آمده بودند و دست به حملات زدند.

بربنیاد خبرنامه، نیروهای ارتش و پولیس ملی هراس افگنان را عقب زدند و در نتیجۀ درگیری، ۴۵ هراس‌افگن کشته شدند و ۴۵ تن دیگرشان، نیز زخم برداشته‌اند.

طالبان این درگیری‌ها را، تأیید می‌کنند. 

هم‌رسانی کنید