تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جان‌باختن ۱۷تن از نیروی‌های خیزش مردمی در ولایت بلخ

سراج‌الدین عابد، ولسوال شولگره ولایت بلخ، می‌گوید که طالبان دیشب (شنبه شب ۳۰جدی) بر یک محفل مهمانی در روستای بزبای ولسوالی شولگره حمله کردند و دست‌کم ۱۸تن را به‌شمول یک فرمانده پولیس محلی، کشتند.
 
او می‌افزاید که بررسی‌های نخستین نشان می‌دهند که میزبان این محفل در این رویداد با طالبان همکاری داشته‌است، زیرا او در هنگام حمله طالبان از محل فرار کرده‌است.
 
به‌گفتۀ ولسوال شولگره، این روستا از بخش‌های دوردست ولسوالی شولگره است که بیشتر از چهل کیلومتر با مرکز ولسوالی فاصله دارد.
 
در همین‌حال، جنرال عبدالرزاق قادری، آمر امنیت پولیس بلخ، با تأیید این خبر می‌گوید که امنیت این روستا ازسوی خیزش‌های مردمی تأمین می‌شده‌است و یک نگهبان این روستا زمینۀ آمدن طالبان را به این روستا، فراهم ساخته‌است.
 
این روستا هم‌مرز با ولسوالی سانچارک ولایت سرپل است که از بخش‌های آسیب‌پذیر به‌شمار می‌رود.
 
پولیس بلخ اما، جزئیات بیشتری این حمله را به‌دست نمی‌دهد.
 
طالبان این حمله را تأیید کرده‌اند.

جان‌باختن ۱۷تن از نیروی‌های خیزش مردمی در ولایت بلخ

مقام‌های پولیس ولایت بلخ تأیید می‌کنند که طالبان ۱۷تن از نیروی‌های خیزش مردمی و یک پولیس محلی را، تیرباران کردند.

Thumbnail

سراج‌الدین عابد، ولسوال شولگره ولایت بلخ، می‌گوید که طالبان دیشب (شنبه شب ۳۰جدی) بر یک محفل مهمانی در روستای بزبای ولسوالی شولگره حمله کردند و دست‌کم ۱۸تن را به‌شمول یک فرمانده پولیس محلی، کشتند.
 
او می‌افزاید که بررسی‌های نخستین نشان می‌دهند که میزبان این محفل در این رویداد با طالبان همکاری داشته‌است، زیرا او در هنگام حمله طالبان از محل فرار کرده‌است.
 
به‌گفتۀ ولسوال شولگره، این روستا از بخش‌های دوردست ولسوالی شولگره است که بیشتر از چهل کیلومتر با مرکز ولسوالی فاصله دارد.
 
در همین‌حال، جنرال عبدالرزاق قادری، آمر امنیت پولیس بلخ، با تأیید این خبر می‌گوید که امنیت این روستا ازسوی خیزش‌های مردمی تأمین می‌شده‌است و یک نگهبان این روستا زمینۀ آمدن طالبان را به این روستا، فراهم ساخته‌است.
 
این روستا هم‌مرز با ولسوالی سانچارک ولایت سرپل است که از بخش‌های آسیب‌پذیر به‌شمار می‌رود.
 
پولیس بلخ اما، جزئیات بیشتری این حمله را به‌دست نمی‌دهد.
 
طالبان این حمله را تأیید کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید