Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جان‌ بس: پیروز انتخابات افغانستان پشتیبانی شمار اندک مردم را دارد

جان‌ بس، سفیر ایالات متحدۀ امریکا در کابل می‌گوید بربنیاد آمارهای رأی‌دهنده‌گان، پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان، پشتیبانی شمار اندکی مرم را داشته‌است.

این دیپلومات امریکایی، در گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز، می‌افزاید که هر نامزدی‌که در انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان پیروز شود، کمتر از یک میلیون رأی دارد و از همین‌رو باید به فکر ایجاد یک حکومت فراگیر باشد.

او در ادمه می‌افزاید: «فکر می‌کنم که این بازتاب دهندۀ میزان اندک مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری است و نشان می‌دهد که اگر کسی در دور نخست برنده شود، این برنده، در کشوری با بیش از ۳۰ میلیون جمعیت که نُه میلیون آن برای رأی‌دهی ثبت نام کرده بودند، کمتر از یک میلیون رأی خواهد داشت. در فرهنگ سیاسی، این مأموریتی است که نشان دهندۀ حمایت شمار بزرگی از مردم از آن شخص نیست.»

کمیسیون مستقل انتخابات که ده روز پیش نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان را اعلام کرد، گفت که ۱میلیون و ۸ صد و ۲۴هزار و ۴۰۱ رأی در این انتخابات معتبر شناخته شده‌اند.

بربنیاد این نتایج، محمد اشرف غنی با بدست آوردن ۹۲۳۸۶۸ رأی ۵۰.۶۸ درصد آرا را بدست آورده‌است. عبدالله عبدالله، نامزد دیگر این انتخابات، ۷۲۰۹۹۰ رأی را به خود اختصاص داده‌است که ۳۹.۵۲درصد کل آرا می‌شود. به همین ترتیب، گلبدین حکمتیار ۷۰۲۴۲ رأی گرفته که ۳.۸۵ درصد کل آرا می‌شود.

سفیر امریکا می‌گوید که هر نامزدی‌که در دور نخست برنده شود، باید به‌گونۀ فراگیر حکومت کند و به جناح‌های سیاسی دیگر نیز برسد: «خوب فکر می‌کنم هر کسی در دور اول برنده شود، باید با کمی فروتنی رفتار کند و دریابد که رهبر آینده خواهد بود؛ اما باید به جناح‌های سیاسی دیگر برسد، به‌گونۀ فراگیر حکومت کنند، به خواست‌ها، بیم‌ها و مخالفت‌های بخش بزرگی از جامعه گوش دهند و به گونه‌یی حکومت کند که مردم احساس کنند آوازشان شنیده می‌شود.»

این دیپلومات امریکایی، دربارۀ صلح افغانستان نیز می‌گوید که واشنگتن پیش از امضای توافق‌نامه با طالبان بر آتش‌بس سراسری تأکید نخواهد ورزید: «ما به کاهش خشونت‌ها یا آتش‌بس تنها میان طالبان و امریکا و نیروهای ائتلاف نمی‌اندیشیم. این باید نیروهای افغان را در برگیرد؛ زیرا در غیر آن کاهش خشونت‌ها به‌میان نخواهد آمد.»

جان بس، سفیر ایالات متحده امریکا که دورۀ کارش در افغانستان رو به پایان است، پیش از این دربارۀ انتخابات افغانستان موقف‌گیری‌های روشنی داشته‌است.

قرار است جان بس به زودی از افغانستان برود و به مأموریت تازه‌یی گماشته شود.

جان‌ بس: پیروز انتخابات افغانستان پشتیبانی شمار اندک مردم را دارد

انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شد و هنوز پس از سه ماه نتیجۀ نهایی آن اعلام نشده‌است.

تصویر بندانگشتی

جان‌ بس، سفیر ایالات متحدۀ امریکا در کابل می‌گوید بربنیاد آمارهای رأی‌دهنده‌گان، پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان، پشتیبانی شمار اندکی مرم را داشته‌است.

این دیپلومات امریکایی، در گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز، می‌افزاید که هر نامزدی‌که در انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان پیروز شود، کمتر از یک میلیون رأی دارد و از همین‌رو باید به فکر ایجاد یک حکومت فراگیر باشد.

او در ادمه می‌افزاید: «فکر می‌کنم که این بازتاب دهندۀ میزان اندک مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری است و نشان می‌دهد که اگر کسی در دور نخست برنده شود، این برنده، در کشوری با بیش از ۳۰ میلیون جمعیت که نُه میلیون آن برای رأی‌دهی ثبت نام کرده بودند، کمتر از یک میلیون رأی خواهد داشت. در فرهنگ سیاسی، این مأموریتی است که نشان دهندۀ حمایت شمار بزرگی از مردم از آن شخص نیست.»

کمیسیون مستقل انتخابات که ده روز پیش نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان را اعلام کرد، گفت که ۱میلیون و ۸ صد و ۲۴هزار و ۴۰۱ رأی در این انتخابات معتبر شناخته شده‌اند.

بربنیاد این نتایج، محمد اشرف غنی با بدست آوردن ۹۲۳۸۶۸ رأی ۵۰.۶۸ درصد آرا را بدست آورده‌است. عبدالله عبدالله، نامزد دیگر این انتخابات، ۷۲۰۹۹۰ رأی را به خود اختصاص داده‌است که ۳۹.۵۲درصد کل آرا می‌شود. به همین ترتیب، گلبدین حکمتیار ۷۰۲۴۲ رأی گرفته که ۳.۸۵ درصد کل آرا می‌شود.

سفیر امریکا می‌گوید که هر نامزدی‌که در دور نخست برنده شود، باید به‌گونۀ فراگیر حکومت کند و به جناح‌های سیاسی دیگر نیز برسد: «خوب فکر می‌کنم هر کسی در دور اول برنده شود، باید با کمی فروتنی رفتار کند و دریابد که رهبر آینده خواهد بود؛ اما باید به جناح‌های سیاسی دیگر برسد، به‌گونۀ فراگیر حکومت کنند، به خواست‌ها، بیم‌ها و مخالفت‌های بخش بزرگی از جامعه گوش دهند و به گونه‌یی حکومت کند که مردم احساس کنند آوازشان شنیده می‌شود.»

این دیپلومات امریکایی، دربارۀ صلح افغانستان نیز می‌گوید که واشنگتن پیش از امضای توافق‌نامه با طالبان بر آتش‌بس سراسری تأکید نخواهد ورزید: «ما به کاهش خشونت‌ها یا آتش‌بس تنها میان طالبان و امریکا و نیروهای ائتلاف نمی‌اندیشیم. این باید نیروهای افغان را در برگیرد؛ زیرا در غیر آن کاهش خشونت‌ها به‌میان نخواهد آمد.»

جان بس، سفیر ایالات متحده امریکا که دورۀ کارش در افغانستان رو به پایان است، پیش از این دربارۀ انتخابات افغانستان موقف‌گیری‌های روشنی داشته‌است.

قرار است جان بس به زودی از افغانستان برود و به مأموریت تازه‌یی گماشته شود.

هم‌رسانی کنید