Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جان باختن شش کارمند میدان هوایی بگرام در یک حمله مسلحانه

دفتر والی پروان در یک خبرنامه تأیید می کند که شش کارمند میدان هوایی بگرام در یک حمله افراد مسلح وابسته به طالبان در ولسوالی بگرام جان باختند. 

وحیده شهکار سخنگوی والی پروان می گوید که این حمله حوالی ساعت ۹:۴۰ دقیقه پنجشنبه شب زمانی رخ داد که ده تن از کارمندان میدان هوایی بگرام سوار بر یک ریکشا به سوی خانه می رفتند که آماج تیراندازی قرار گرفتند. 

او می‌گوید در این حمله که از سوی افراد وابسته به طالبان انجام شده است، سه تن دیگر از این کارمندان زخم برداشته اند.

طالبان دست داشتن در این حمله را رد کرده اند.

جان باختن شش کارمند میدان هوایی بگرام در یک حمله مسلحانه

سخنگوی والی پروان می‌گوید این حمله از سوی افراد وابسته به طالبان انجام شده است. طالبان دست داشتن در این حمله را رد کرده اند.

Thumbnail

دفتر والی پروان در یک خبرنامه تأیید می کند که شش کارمند میدان هوایی بگرام در یک حمله افراد مسلح وابسته به طالبان در ولسوالی بگرام جان باختند. 

وحیده شهکار سخنگوی والی پروان می گوید که این حمله حوالی ساعت ۹:۴۰ دقیقه پنجشنبه شب زمانی رخ داد که ده تن از کارمندان میدان هوایی بگرام سوار بر یک ریکشا به سوی خانه می رفتند که آماج تیراندازی قرار گرفتند. 

او می‌گوید در این حمله که از سوی افراد وابسته به طالبان انجام شده است، سه تن دیگر از این کارمندان زخم برداشته اند.

طالبان دست داشتن در این حمله را رد کرده اند.

هم‌رسانی کنید