Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جان باختن پنج تن در یک عملیات نیروهای امنیت ملی در کابل

در یک عملیات نیروهای ویژۀ امنیت ملی یک‌شنبه شب (۱۵ جدی) به شمول آمرستار یکی از فرماندهان جهادی چهارتن دیگر جان باختند.

نزدیکان آمرستار می‌گویند که او یکی از پشتیبانان دستۀ انتخاباتی اشرف غنی در ولایت پروان بود و او همراه با پسر و یک تن دیگر در خانه یکی از نزدیکانش مهمان در منطقۀ خیرخانۀ شهر کابل بود که آماج عملیات نیروهای امنیت ملی قرار گرفت و با پسر و سه تن دیگر، کشته شد.

نزدیکان مالک این خانه می‌افزایند که آمرستار همراه با پسر و یکی دیگر از نزدیکانش و نیز مالک خانه همراه با پسرش در این عملیات نیروهای امنیت ملی جان باختند و دو تن دیگر را این نیروها با خود برده اند.

حاجی شفیع نیز از قسمت‎های سر زخم برداشته و یکی از کسانی است که در هنگام عملیات نیروهای ویژه در داخل خانه بود.

او می افزاید که نیروهای امنیت ملی به زور تهدید شصت او را بالای یک کاغذ گرفتند.

تاکنون علت چه‌گونه‌گی راه اندازی این عملیات، روشن نشده‌است.

امنیت ملی راه اندازی این عملیات را تأیید می‌کند، اما می‌افزاید که در این باره بعدأ جزئیات ارایه خواهد کرد.

نزدیکان جان باخته گان نیروهای ویژه امنیت ملی را به برخورد غیر قانونی متهم می‌سازند.

پیش از این نیز نیروهای ویژۀ امنیت ملی از سوی اعضای شورای ملی وشورای‌های ولایتی به قتل افراد بی‌گناه در ولایت‌های پکتیا، غزنی و ننگرهار متهم شده بودند که پس از این انتقادها، معصوم استانکزی، رییس پیشین امنیت ملی از وظیفه‎اش کنار رفت و رییس‌جمهور نیز برای رسیده‎گی به این رویدادها، هیئت‌های را گماشت که از نتایج آن تاکنون خبری نیست.

جان باختن پنج تن در یک عملیات نیروهای امنیت ملی در کابل

گواهان رویداد می گویند که این عملیات ساعت ۷:۳۰ شام درمنطقه حصۀ اول خیرخانه، راه اندازی شد.

Thumbnail

در یک عملیات نیروهای ویژۀ امنیت ملی یک‌شنبه شب (۱۵ جدی) به شمول آمرستار یکی از فرماندهان جهادی چهارتن دیگر جان باختند.

نزدیکان آمرستار می‌گویند که او یکی از پشتیبانان دستۀ انتخاباتی اشرف غنی در ولایت پروان بود و او همراه با پسر و یک تن دیگر در خانه یکی از نزدیکانش مهمان در منطقۀ خیرخانۀ شهر کابل بود که آماج عملیات نیروهای امنیت ملی قرار گرفت و با پسر و سه تن دیگر، کشته شد.

نزدیکان مالک این خانه می‌افزایند که آمرستار همراه با پسر و یکی دیگر از نزدیکانش و نیز مالک خانه همراه با پسرش در این عملیات نیروهای امنیت ملی جان باختند و دو تن دیگر را این نیروها با خود برده اند.

حاجی شفیع نیز از قسمت‎های سر زخم برداشته و یکی از کسانی است که در هنگام عملیات نیروهای ویژه در داخل خانه بود.

او می افزاید که نیروهای امنیت ملی به زور تهدید شصت او را بالای یک کاغذ گرفتند.

تاکنون علت چه‌گونه‌گی راه اندازی این عملیات، روشن نشده‌است.

امنیت ملی راه اندازی این عملیات را تأیید می‌کند، اما می‌افزاید که در این باره بعدأ جزئیات ارایه خواهد کرد.

نزدیکان جان باخته گان نیروهای ویژه امنیت ملی را به برخورد غیر قانونی متهم می‌سازند.

پیش از این نیز نیروهای ویژۀ امنیت ملی از سوی اعضای شورای ملی وشورای‌های ولایتی به قتل افراد بی‌گناه در ولایت‌های پکتیا، غزنی و ننگرهار متهم شده بودند که پس از این انتقادها، معصوم استانکزی، رییس پیشین امنیت ملی از وظیفه‎اش کنار رفت و رییس‌جمهور نیز برای رسیده‎گی به این رویدادها، هیئت‌های را گماشت که از نتایج آن تاکنون خبری نیست.

هم‌رسانی کنید