تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جان باختن چهار تن به شمول امام مسجد در انفجاری در غرب کابل

وزارت امور داخله تأیید می کند که چهار تن به شمول مولوی عزیزالله مفلح امام مسجد شیرشاه سوری، در یک انفجار در این مسجد که در هنگام نماز جمعه رخ داد، جان باختند .

به گفتۀ این وزارت، مواد انفجاری در داخل مسجد جاسازی شده بود.

یک انفجار در کارته چهار از مربوطات حوزه سوم امنیتی پولیس کابل رخ داد.

گواهان رویداد می گویند که در این انفجار بیش از ده تن از نمازگذاران دیگر زخم برداشته اند.

جان باختن چهار تن به شمول امام مسجد در انفجاری در غرب کابل

وزارت امورداخله می گوید که این انفجار هنگام نماز جمعه در داخل مسجد شیرشاه سوری رخ داده است.

تصویر بندانگشتی

وزارت امور داخله تأیید می کند که چهار تن به شمول مولوی عزیزالله مفلح امام مسجد شیرشاه سوری، در یک انفجار در این مسجد که در هنگام نماز جمعه رخ داد، جان باختند .

به گفتۀ این وزارت، مواد انفجاری در داخل مسجد جاسازی شده بود.

یک انفجار در کارته چهار از مربوطات حوزه سوم امنیتی پولیس کابل رخ داد.

گواهان رویداد می گویند که در این انفجار بیش از ده تن از نمازگذاران دیگر زخم برداشته اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره