تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جان باختن چهار نیروی پولیس محلی و خیزش مردمی در کاپیسا

پولیس ولایت کاپیسا می‌گوید که در حمله طالبان بر یک پاسگاه پولیس محلی در ولایت کاپیسا، چهار نیروی پولیس محلی و خیزش مردمی جان باختند.

شایق شورش سخنگوی پولیس کاپیسا می‌گوید که طالبان نیمه های شب گذشته بر یک پاسگاه پولیس در دره افغانیه ولسوالی نجراب این ولایت حمله کردند.

به گفتۀ او، در این درگیری سه شورشی طالب نیز کشته شدند.

یک منبع امنیتی در کاپیسا می‌گوید که در این رویداد هفت نیرو های پولیس محلی و خیزش مردمی جان باختند.

طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفته اند.

جان باختن چهار نیروی پولیس محلی و خیزش مردمی در کاپیسا

پولیس کاپیسا می‌گوید که این درگیری در دره افغانیه ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا رخ داد.

Thumbnail

پولیس ولایت کاپیسا می‌گوید که در حمله طالبان بر یک پاسگاه پولیس محلی در ولایت کاپیسا، چهار نیروی پولیس محلی و خیزش مردمی جان باختند.

شایق شورش سخنگوی پولیس کاپیسا می‌گوید که طالبان نیمه های شب گذشته بر یک پاسگاه پولیس در دره افغانیه ولسوالی نجراب این ولایت حمله کردند.

به گفتۀ او، در این درگیری سه شورشی طالب نیز کشته شدند.

یک منبع امنیتی در کاپیسا می‌گوید که در این رویداد هفت نیرو های پولیس محلی و خیزش مردمی جان باختند.

طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفته اند.

هم‌رسانی کنید