Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جان باختن کارمند یک تلویزیون در حملۀ روز پنجشنبه در کابل

حسین نظری، تصویربردار تلویزیون راه فردا، که در حملۀ انتحاری دیروز پنجشنبه در شهر کابل زخم برداشته بود بامداد امروز جمعه جان باخت.

حسین نظری پس از برداشتن زخم‌های جدی برای درمان به شفاخانۀ وزیرمحمد اکبر خان و سپس شفاخانۀ ایمرجینسی برده شد، اما بامداد امروز جان باخت.

در این رویداد نزدیک به ۱۹ تن به شمول هشت پولیس و یازده غیرنظامی جان باختند و شماری دیگر زخمی برداشتند. 

یوناما یا هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان این حمله را محکوم کرد. 

یوناما در یک خبرنامه گفت که در این رویداد حداقل نُه غیرنظامی به شمول یک کودک جان باختند و دست کم ۱۶ تن دیگر زخم برداشتند. 

در خبرنامه آمده است که یافته‌های ابتدایی نشان می‌دهند که حمله کنندۀ انتحاری در چهارراهی لب جر، جایی که گردهمایی بزرگی از اعضای حزب جمعیت اسلامی افغانستان برگزار شده بود، زمانی مواد انفجاری همراهش را منفجر ساخت که اشتراک کننده‌گان این نشست در حال بیرون شدن از این گردهمایی بودند.

گروه داعش مسوولیت این حمله را بر عهده گرفته است.

تدامیچی یاماموتو نمایندۀ ویژۀ سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رییس یوناما، در این باره گفت: «حملۀ امروزی در کابل کاملاً غیر قابل قبول است. این حمله عمل تروریستی و نقض جدی قانون بین المللی است.»

او افزود: «در زمانی که افغانستان با چالش‌های زیادی روبه‌رو است و شمار زیادی از افغان‌ها خواهان صلح استند، این حملات قابل توجیه نیست. بدون استثنا، به‌کارگیری از سلاح‌های انفجاری در بخش‌هایی که غیرنظامیان زنده‌گی می‌کنند باید متوقف شود.» 

سازمان ملل متحد تأکید می‌کند که همه طرف‌های درگیر برای انجام اقدامات عملی برای محافظت از غیرنظامیان از آسیب دیدن، باید به شدت به تعهدات خود در مطابقت با قوانین بین المللی بشردوستانه پایبند باشند.

جان باختن کارمند یک تلویزیون در حملۀ روز پنجشنبه در کابل

منابع امنیتی می‌گویند که در این حمله نزدیک به ۱۹ تن به شمول هشت پولیس و ۱۱ غیرنظامی جان باختند و نزدیک به ۱۶ تن دیگر زخم برداشتند.

Thumbnail

حسین نظری، تصویربردار تلویزیون راه فردا، که در حملۀ انتحاری دیروز پنجشنبه در شهر کابل زخم برداشته بود بامداد امروز جمعه جان باخت.

حسین نظری پس از برداشتن زخم‌های جدی برای درمان به شفاخانۀ وزیرمحمد اکبر خان و سپس شفاخانۀ ایمرجینسی برده شد، اما بامداد امروز جان باخت.

در این رویداد نزدیک به ۱۹ تن به شمول هشت پولیس و یازده غیرنظامی جان باختند و شماری دیگر زخمی برداشتند. 

یوناما یا هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان این حمله را محکوم کرد. 

یوناما در یک خبرنامه گفت که در این رویداد حداقل نُه غیرنظامی به شمول یک کودک جان باختند و دست کم ۱۶ تن دیگر زخم برداشتند. 

در خبرنامه آمده است که یافته‌های ابتدایی نشان می‌دهند که حمله کنندۀ انتحاری در چهارراهی لب جر، جایی که گردهمایی بزرگی از اعضای حزب جمعیت اسلامی افغانستان برگزار شده بود، زمانی مواد انفجاری همراهش را منفجر ساخت که اشتراک کننده‌گان این نشست در حال بیرون شدن از این گردهمایی بودند.

گروه داعش مسوولیت این حمله را بر عهده گرفته است.

تدامیچی یاماموتو نمایندۀ ویژۀ سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رییس یوناما، در این باره گفت: «حملۀ امروزی در کابل کاملاً غیر قابل قبول است. این حمله عمل تروریستی و نقض جدی قانون بین المللی است.»

او افزود: «در زمانی که افغانستان با چالش‌های زیادی روبه‌رو است و شمار زیادی از افغان‌ها خواهان صلح استند، این حملات قابل توجیه نیست. بدون استثنا، به‌کارگیری از سلاح‌های انفجاری در بخش‌هایی که غیرنظامیان زنده‌گی می‌کنند باید متوقف شود.» 

سازمان ملل متحد تأکید می‌کند که همه طرف‌های درگیر برای انجام اقدامات عملی برای محافظت از غیرنظامیان از آسیب دیدن، باید به شدت به تعهدات خود در مطابقت با قوانین بین المللی بشردوستانه پایبند باشند.

هم‌رسانی کنید