Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جان باختن امام مسجد وزیر محمد اکبرخان در انفجاری در کابل

در یک انفجار در مسجد وزیر محمد اکبرخان در مرکز شهر کابل دوتن به شمول محمد ایاز نیازی، امام این مسجد، جان باخت و هشت تن دیگر زخم برداشته است. 

در یک خبرنامه وزارت امور داخله آمده است که مواد انفجاری در محوطه این مسجد جاسازی شده بود. 

بر اساس این خبرنامه، محمد ایاز نیازی امام این مسجد نیز در میان زخمیان این رویداد بود اما پس از آن که به شفاخانه برده شد، جان اش را از دست داد. 

این در حالی است که شمار انفجارهای جاسازی شده و انفجار ماین های مقناطیسی در دوماه گذشته در کابل افزایش یافته است.

رییس جمهور غنی در یک خبرنامه این انفجار را نکوهش کرد. 

جان باختن امام مسجد وزیر محمد اکبرخان در انفجاری در کابل

در خبرنامه وزارت امور داخله آمده است که این انفجار که در محوطه مسجد وزیر محمد اکبرخان رخ داد.

Thumbnail

در یک انفجار در مسجد وزیر محمد اکبرخان در مرکز شهر کابل دوتن به شمول محمد ایاز نیازی، امام این مسجد، جان باخت و هشت تن دیگر زخم برداشته است. 

در یک خبرنامه وزارت امور داخله آمده است که مواد انفجاری در محوطه این مسجد جاسازی شده بود. 

بر اساس این خبرنامه، محمد ایاز نیازی امام این مسجد نیز در میان زخمیان این رویداد بود اما پس از آن که به شفاخانه برده شد، جان اش را از دست داد. 

این در حالی است که شمار انفجارهای جاسازی شده و انفجار ماین های مقناطیسی در دوماه گذشته در کابل افزایش یافته است.

رییس جمهور غنی در یک خبرنامه این انفجار را نکوهش کرد. 

هم‌رسانی کنید