Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جان باختن ۲۰ تن در سیلاب‌ها در هرات و بادغیس

مقام‏های محلی و باشنده‌گان محل تأیید می‌کنند که در نتیجۀ سرازیرشدن سیلاب‌های شدید در ولایت‌های بادغیس و هرات در غرب افغانستان، حداقل ۲۰ تن جان باختند و هنوزهم بسیاری خانواده‌ها در تهدید این سیلاب‌ها قرار دارند. 

این سیلاب‌ها پس از چاشت روز پنج شنبه آغاز شدند و تا نیمه‌های شب ادامه داشتند. 

در همین حال، مقام‌های محلی می‌گویند که سیلاب‌های اخیر در  ولایت‌های هرات، نیمروز، فراه و بادغیس بیش از نه هزار خانواده را زیانمند ساخته اند. 

پیش از این، دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش‌اش گفته بود که در نتیجۀ سرازیر شدن سیلاب‌های در ولایت‌های جنوبی کندهار و هلمند هزاران خانواده متضرر شده‌اند و نیاز به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
 
در این گزارش گفته شده بود که چهار هزار و ۶۹۸ خانواده و ۳۳ هزار تن شناسایی شده‎اند که نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند.
 
بر بنیاد این گزارش، یک هزار و ۸۵۵ خانه ویران شده اند و دو هزار و۸۴۱ خانه در ولایت‌های جنوبی قسماً آسیب دیده‌اند.
 
در ولایت فراه نیز سه هزار و ۲۰۵ خانواده در نتیجۀ سرازیر شدن سیلاب‌ها متضرر شده‌اند و به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند.

جان باختن ۲۰ تن در سیلاب‌ها در هرات و بادغیس

مقام‌های محلی می‌گویند که هزاران خانواده از اثر سیلاب‌های اخیر در ولایت‌های غربی کشور زیانمند شده اند. 

Thumbnail

مقام‏های محلی و باشنده‌گان محل تأیید می‌کنند که در نتیجۀ سرازیرشدن سیلاب‌های شدید در ولایت‌های بادغیس و هرات در غرب افغانستان، حداقل ۲۰ تن جان باختند و هنوزهم بسیاری خانواده‌ها در تهدید این سیلاب‌ها قرار دارند. 

این سیلاب‌ها پس از چاشت روز پنج شنبه آغاز شدند و تا نیمه‌های شب ادامه داشتند. 

در همین حال، مقام‌های محلی می‌گویند که سیلاب‌های اخیر در  ولایت‌های هرات، نیمروز، فراه و بادغیس بیش از نه هزار خانواده را زیانمند ساخته اند. 

پیش از این، دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش‌اش گفته بود که در نتیجۀ سرازیر شدن سیلاب‌های در ولایت‌های جنوبی کندهار و هلمند هزاران خانواده متضرر شده‌اند و نیاز به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
 
در این گزارش گفته شده بود که چهار هزار و ۶۹۸ خانواده و ۳۳ هزار تن شناسایی شده‎اند که نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند.
 
بر بنیاد این گزارش، یک هزار و ۸۵۵ خانه ویران شده اند و دو هزار و۸۴۱ خانه در ولایت‌های جنوبی قسماً آسیب دیده‌اند.
 
در ولایت فراه نیز سه هزار و ۲۰۵ خانواده در نتیجۀ سرازیر شدن سیلاب‌ها متضرر شده‌اند و به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند.

هم‌رسانی کنید