Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جان باختن بیش از ۳۰ نیروی امنیتی در حمله‌های طالبان در سه ولایت

همزمان با گرم شدن هوا، نبردها نیز در بخش‌های گوناگون کشور شدت گرفته اند و از این میان، در سه حمله طالبان بیش از ۳۰ نیروی امنیتی جان باختند و حداقل ده تن دیگر زخم برداشته اند.  

این حمله ها در ولایت های تخار، ارزگان و بلخ از سوی طالبان بر پاسگاه های نیروهای افغان انجام شده اند. 

محمداعظم افضلی، دبیر شورای ولایتی ولایت تخار، گفت: «بارها است که به همین شکل به اساس بی توجهی بزرگان، دزدان به پاسگاه ها داخل می شوند و قتل عام می کنند.»

در همین حال، یک منبع امنیتی جان باخته گان این حمله را نیروهای اردوی محلی، اما دفتر والی تخار جان باخته گان را نیروهای خیزش مردمی می گوید.

محمد جواد هجری، سخنگوی والی تخار، گفت: «در نتیجه این درگیری ۱۹ نفر از خیزش های مردمی جان باخته است و ۵ نفر هم زخمی هستند.»

همزمان با این پولیس بلخ تایید می‌کند که در حمله طالبان در روستای دالان ولسوالی شولگره این ولایت، نه تن ازنیروهای دولتی جان باختند و پنج تن به شمول یک کودک زخم برداشته اند.

ازسوی دیگرمقام های محلی درارزگان جان باختن پنج پولیس را درحمله طالبان درترینکوت تایید می کنند.

زلگی عبادی، سخنگوی والی ارزگان، گفت: «در این درگیری نیروهای دولتی هم توانستند طالبان را آماج قرار بدهند که در نتیجه دو طالب جان باخته و دو تن دیگر شان زخم برداشتند.»

بدخشان، کندز، فاریاب، تخار، بغلان، بادغیس، ارزگان ، غزنی، بلخ و لوگر از ولایت های اند که در روزهای پسین بیشتر گواه حمله های طالبان بوده اند.

احمد بشیر صمیم، رییس شورای ولایتی بدخشان، گفت: «طالبان در مناطق بفتل پایان جنگ های شان را شدت داده و اند و مسیر راه ولسوالی های راغستان به کلی بند است.»

در همین حال، نامزد وزیر امور داخله می گوید که طالبان با این حمله در تلاش سبوتاژ روند هستند.

مسعود اندرابی، نامزد وزیر امور داخله، گفت: «آن ها اگر به مردم افغانستان احترام دارند و به ارزش های انسانی احترام دارند آتش بس می کنند و در صورتی که حمله های خود را ادامه بدهند و زیاد کنند، نیروهای امنیتی و دفاعی کشور باتمام قوت از اراضی دفاع می کند.»

جنرال فرید احمدی، فرمانده قول اردوی عملیات های خاص ارتش، گفت: «نیروهای ویژه کماندو در هرجای آنان را جواب دندان شکن داده است ولی من سر طالبان صدا می کنم که از کشتن و دشمنی با افغانان دست بکشند.»

هرچند انتظار می‌رفت با امضای توافق نامه صلح امریکا طالبان از میزان حمله های طالبان کاسته شود، اما با وجود توقف حمله های طالبان برنیروهای خارجی ، حمله های این گروه برنیروهای دولتی همانند گذشته ادامه دارند.

جان باختن بیش از ۳۰ نیروی امنیتی در حمله‌های طالبان در سه ولایت

سیزده نیروی امنیتی در حمله های طالبان در ولایت های تخار، بلخ و ارزگان، زخم برداشته‌اند.

Thumbnail

همزمان با گرم شدن هوا، نبردها نیز در بخش‌های گوناگون کشور شدت گرفته اند و از این میان، در سه حمله طالبان بیش از ۳۰ نیروی امنیتی جان باختند و حداقل ده تن دیگر زخم برداشته اند.  

این حمله ها در ولایت های تخار، ارزگان و بلخ از سوی طالبان بر پاسگاه های نیروهای افغان انجام شده اند. 

محمداعظم افضلی، دبیر شورای ولایتی ولایت تخار، گفت: «بارها است که به همین شکل به اساس بی توجهی بزرگان، دزدان به پاسگاه ها داخل می شوند و قتل عام می کنند.»

در همین حال، یک منبع امنیتی جان باخته گان این حمله را نیروهای اردوی محلی، اما دفتر والی تخار جان باخته گان را نیروهای خیزش مردمی می گوید.

محمد جواد هجری، سخنگوی والی تخار، گفت: «در نتیجه این درگیری ۱۹ نفر از خیزش های مردمی جان باخته است و ۵ نفر هم زخمی هستند.»

همزمان با این پولیس بلخ تایید می‌کند که در حمله طالبان در روستای دالان ولسوالی شولگره این ولایت، نه تن ازنیروهای دولتی جان باختند و پنج تن به شمول یک کودک زخم برداشته اند.

ازسوی دیگرمقام های محلی درارزگان جان باختن پنج پولیس را درحمله طالبان درترینکوت تایید می کنند.

زلگی عبادی، سخنگوی والی ارزگان، گفت: «در این درگیری نیروهای دولتی هم توانستند طالبان را آماج قرار بدهند که در نتیجه دو طالب جان باخته و دو تن دیگر شان زخم برداشتند.»

بدخشان، کندز، فاریاب، تخار، بغلان، بادغیس، ارزگان ، غزنی، بلخ و لوگر از ولایت های اند که در روزهای پسین بیشتر گواه حمله های طالبان بوده اند.

احمد بشیر صمیم، رییس شورای ولایتی بدخشان، گفت: «طالبان در مناطق بفتل پایان جنگ های شان را شدت داده و اند و مسیر راه ولسوالی های راغستان به کلی بند است.»

در همین حال، نامزد وزیر امور داخله می گوید که طالبان با این حمله در تلاش سبوتاژ روند هستند.

مسعود اندرابی، نامزد وزیر امور داخله، گفت: «آن ها اگر به مردم افغانستان احترام دارند و به ارزش های انسانی احترام دارند آتش بس می کنند و در صورتی که حمله های خود را ادامه بدهند و زیاد کنند، نیروهای امنیتی و دفاعی کشور باتمام قوت از اراضی دفاع می کند.»

جنرال فرید احمدی، فرمانده قول اردوی عملیات های خاص ارتش، گفت: «نیروهای ویژه کماندو در هرجای آنان را جواب دندان شکن داده است ولی من سر طالبان صدا می کنم که از کشتن و دشمنی با افغانان دست بکشند.»

هرچند انتظار می‌رفت با امضای توافق نامه صلح امریکا طالبان از میزان حمله های طالبان کاسته شود، اما با وجود توقف حمله های طالبان برنیروهای خارجی ، حمله های این گروه برنیروهای دولتی همانند گذشته ادامه دارند.

هم‌رسانی کنید