Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جان باختن بیش از ۶۰ تن در انفجاری در یک مراسم عروسی در کابل

مقام‌ها در وزارت امور داخله می‌گویند که یک انتحارکننده، حوالی ساعت ده و نیم شنبه‌شب (۲۶ اسد) یک مراسم عروسی را در تالار عروسی «شهر دُبی» در مربوطات حوزۀ ششم شهر کابل آماج قرار داد.

نصرت رحیمی، سخن‌گوی وزارت امورداخله می‌گوید که در این انفجار ۶۳ تن جان باختند و ۱۸۲ تن دیگر زخم برداشته‌اند.

به گفتۀ او، زنان و کودکان نیز در میان قربانیان این رویداد استند.

گواهان رویداد می‌گویند، هنگامی که انفجار رخ داد، حدود یک هزار و ۲۰۰ مهمان در تالار عروسی شهر دبی حضور داشتند.

تاکنون هیچ گروهی مسؤولیت این رویداد را به عهده نگرفته‌است، اما طالبان در یک خبرنامه این رویداد را نکوهش کرده و گفته‌اند که این انفجار هیچ پیوندی به آنان ندارد.

این رویداد در حالی رخ می‌دهد که دو هفته پیش، یک انفجار بزرگ موتر بم‌گذاری شده نیز در حوزۀ ششم پولیس کابل رخ داد. 

رویداد را که طالبان مسؤولیتش را به عهده گرفتند، در آن چهارده تن جان باختند و بیش از صدتن دیگر زخمی شدند.

جان باختن بیش از ۶۰ تن در انفجاری در یک مراسم عروسی در کابل

نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخله می‌گوید که زنان و کودکان نیز میان قربانیان این رویداد استند.

تصویر بندانگشتی

مقام‌ها در وزارت امور داخله می‌گویند که یک انتحارکننده، حوالی ساعت ده و نیم شنبه‌شب (۲۶ اسد) یک مراسم عروسی را در تالار عروسی «شهر دُبی» در مربوطات حوزۀ ششم شهر کابل آماج قرار داد.

نصرت رحیمی، سخن‌گوی وزارت امورداخله می‌گوید که در این انفجار ۶۳ تن جان باختند و ۱۸۲ تن دیگر زخم برداشته‌اند.

به گفتۀ او، زنان و کودکان نیز در میان قربانیان این رویداد استند.

گواهان رویداد می‌گویند، هنگامی که انفجار رخ داد، حدود یک هزار و ۲۰۰ مهمان در تالار عروسی شهر دبی حضور داشتند.

تاکنون هیچ گروهی مسؤولیت این رویداد را به عهده نگرفته‌است، اما طالبان در یک خبرنامه این رویداد را نکوهش کرده و گفته‌اند که این انفجار هیچ پیوندی به آنان ندارد.

این رویداد در حالی رخ می‌دهد که دو هفته پیش، یک انفجار بزرگ موتر بم‌گذاری شده نیز در حوزۀ ششم پولیس کابل رخ داد. 

رویداد را که طالبان مسؤولیتش را به عهده گرفتند، در آن چهارده تن جان باختند و بیش از صدتن دیگر زخمی شدند.

هم‌رسانی کنید