Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جان باختن ۵۹۶ غیرنظامی در نبردهای سه ماهه در کشور

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از ادامۀ واردشدن تلفات به غیرنظامیان در نبردها در کشور نگران است.

موسی محمودی، رییس اجرایی این نهاد به طلوع‌نیوز می‌گوید که از آغاز سال روان هجری خورشیدی تاکنون ۵۹۶ غیرنظامی در نبردها در کشور کشته و ۱۸۹۲غیرنظامی دیگر زخمی شده‌اند.

به گفته محمودی، نزدیک به ۷۵۰ کودک نیز مشمول جان باخته‌گان و زخمیان این نبردها بوده‌اند. او می‌گوید که طالبان بیشترین عامل تلفات غیرنظامیان در کشور استند.

رییس اجرایی کمیسیون مستقل حقوق بشر، از طرف‌های درگیر جنگ در کشور می‌خواهد که به غیرنظامیان آسیب نرسانند: «متأسفانه در این زمینه اقداماتی که در سطح کاهش تلفات افراد ملکی باشد بوجود نیامده بل‌که در بعضی جاها ما افزایش را قربانیان آسیب‌پذیر می‌بینیم.»

بربنیاد گزارش‌ها، در حمله‌های اخیر نیروهای امنیتی در ولایت‌های بغلان و میدان وردک، غیرنظامیان به ویژه کودکان آسیب دیده‌اند.

همزمان با این، در حمله‌های طالبان نیز بیشتر غیرنظامیان تلفات داده‌اند؛ به ویژه در دو حملۀ اخیر این گروه در ولایت‌های کابل و غزنی که بیش سی تن کشته شدند و بیش از دوصد تن دیگر که بسیاری شان کودکان دانش‌آموز بودند زخمی شدند.

شماری از نماینده‌گان مجلس از حکومت و نیز طالبان می‌خواهند که از جنگ دست بکشند و خواست‌های شان را از راه گفت‌وگوها مطرح بسازند تا به گفتۀ آنان از تلفات غیرنظامیان جلوگیری شود.

عبدالرحمان وردک، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «متأسفانه در اکثر حمله‌ها، ما تلفات ملکی داریم که قابل تحمل نیست.»
 
شماری دیگر از اعضای شورای ملی، نبود هماهنگی را میان نیروهای هوادار دولت یکی از علت‌های تلفات غیرنظامیان می‌دانند.

میرحیدر افضلی، رییس کمیسیون دفاعی مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «عامل عمده‌اش راپورهای غیر موثق استخباراتی می‌باشد که متأسفانه به علت عدم مدیریت یا سوء مدیریت باعث می‌شود که وقتی نیروهای ارتش عملیات می‌کنند این حادثات رخ بدهند.»

در همین حال، وزارت دفاع ملی تأکید دارد که نیروهای امنیتی به تمامی قوانین حقوق بشری احترام دارند و در عملیات‌های شان می‌کوشند به غیرنظامیان آسیب نرسانند.

روح الله احمدزی، سخن‌گوی وزارت دفاع ملی بیان داشت: «در برخی موارد خیلی محدود اشتباهاً آسیب به افراد ملکی رسیده که ما روی جلوگیری کامل این آسیب تلاش‌های جدی را بکار انداختیم.»
 
پیش از این، سازمان ملل متحد نیز گزارش داده‌است که در جنگ بیش ازهژده سالۀ افغانستان برای نخستین‌بار تلفات غیرنظامیان در عملیات نیروهای دولتی و خارجی بیشتر از عملیات‌های طالبان بوده‌است.

جان باختن ۵۹۶ غیرنظامی در نبردهای سه ماهه در کشور

کمیسیون حقوق بشر می‌گوید که نزدیک به ۷۵۰ کودک نیز مشمول جان باخته‌گان و زخمیان این نبردها بوده‌اند.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از ادامۀ واردشدن تلفات به غیرنظامیان در نبردها در کشور نگران است.

موسی محمودی، رییس اجرایی این نهاد به طلوع‌نیوز می‌گوید که از آغاز سال روان هجری خورشیدی تاکنون ۵۹۶ غیرنظامی در نبردها در کشور کشته و ۱۸۹۲غیرنظامی دیگر زخمی شده‌اند.

به گفته محمودی، نزدیک به ۷۵۰ کودک نیز مشمول جان باخته‌گان و زخمیان این نبردها بوده‌اند. او می‌گوید که طالبان بیشترین عامل تلفات غیرنظامیان در کشور استند.

رییس اجرایی کمیسیون مستقل حقوق بشر، از طرف‌های درگیر جنگ در کشور می‌خواهد که به غیرنظامیان آسیب نرسانند: «متأسفانه در این زمینه اقداماتی که در سطح کاهش تلفات افراد ملکی باشد بوجود نیامده بل‌که در بعضی جاها ما افزایش را قربانیان آسیب‌پذیر می‌بینیم.»

بربنیاد گزارش‌ها، در حمله‌های اخیر نیروهای امنیتی در ولایت‌های بغلان و میدان وردک، غیرنظامیان به ویژه کودکان آسیب دیده‌اند.

همزمان با این، در حمله‌های طالبان نیز بیشتر غیرنظامیان تلفات داده‌اند؛ به ویژه در دو حملۀ اخیر این گروه در ولایت‌های کابل و غزنی که بیش سی تن کشته شدند و بیش از دوصد تن دیگر که بسیاری شان کودکان دانش‌آموز بودند زخمی شدند.

شماری از نماینده‌گان مجلس از حکومت و نیز طالبان می‌خواهند که از جنگ دست بکشند و خواست‌های شان را از راه گفت‌وگوها مطرح بسازند تا به گفتۀ آنان از تلفات غیرنظامیان جلوگیری شود.

عبدالرحمان وردک، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «متأسفانه در اکثر حمله‌ها، ما تلفات ملکی داریم که قابل تحمل نیست.»
 
شماری دیگر از اعضای شورای ملی، نبود هماهنگی را میان نیروهای هوادار دولت یکی از علت‌های تلفات غیرنظامیان می‌دانند.

میرحیدر افضلی، رییس کمیسیون دفاعی مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «عامل عمده‌اش راپورهای غیر موثق استخباراتی می‌باشد که متأسفانه به علت عدم مدیریت یا سوء مدیریت باعث می‌شود که وقتی نیروهای ارتش عملیات می‌کنند این حادثات رخ بدهند.»

در همین حال، وزارت دفاع ملی تأکید دارد که نیروهای امنیتی به تمامی قوانین حقوق بشری احترام دارند و در عملیات‌های شان می‌کوشند به غیرنظامیان آسیب نرسانند.

روح الله احمدزی، سخن‌گوی وزارت دفاع ملی بیان داشت: «در برخی موارد خیلی محدود اشتباهاً آسیب به افراد ملکی رسیده که ما روی جلوگیری کامل این آسیب تلاش‌های جدی را بکار انداختیم.»
 
پیش از این، سازمان ملل متحد نیز گزارش داده‌است که در جنگ بیش ازهژده سالۀ افغانستان برای نخستین‌بار تلفات غیرنظامیان در عملیات نیروهای دولتی و خارجی بیشتر از عملیات‌های طالبان بوده‌است.

هم‌رسانی کنید