Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جان بس: "امریکا از رهایی زندانیان طالبان قویاً پشتیبانی می‌کند"

سفیر ایالات متحده امریکا در کابل از رهایی سه زندانی شبکه حقانی از سوی حکومت افغانستان استقبال می کند.

آقای بس در یک گفتگوی کوتاه به طلوع‌نیوز گفت که این کار، نیرومندی نیروهای امنیتی افغانستان و نظام جمهوری اسلامی را نشان می دهد. 

او گفت: «حکومت ایالات متحده امریکا قویأ از اقدام شجاعانه رییس جمهوری غنی برای رهایی سه زندانی طالبان پشتیبانی می‌کند.»

او ابراز امیدواری کرد که طالبان در پاسخ به این کار، زندانیان نیروهای امنیتی افغانستان و گروگانان غربی را رها کنند.

آقای بس گفت: «این واپسین گام در یک رشته گام‌های شجاعانه از سوی رییس جمهور غنی و حکومت افغانستان، برای پاسخ دادن به خواست اکثریت مردم افغانستان، برای صلح است. امیدواریم که طالبان، با حرکت انسان دوستانه رهایی زندانیان، به ویژه زندانیان نیروهای امنیتی افغانستان و گروگانان غربی، به این حرکت انسان دوستانه پاسخ دهند. اما بی توجه به چگونه‌گی پاسخ طالبان، ایالات متحده به حمایت نیرومندانه از حکومت و نیروهای امنیتی افغانستان در دفاع از مردم این کشور و حمایت از جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد.»

این در حالی است که رییس‌ ‎جمهور اشرف غنی امروز سه‌ شنبه (۲۱ عقرب) در یک نشست خبری از رهایی انس حقانی، حافظ رشید و مالی خان زدران، سه تن از زندانیان برجسته شبکۀ حقانی به‌ گونۀ مشروط، از بند حکومت خبر می‎دهد.

به گفتۀ آقای غنی، رهایی این زندانیان با مشوره‌ های بسیاری با شرکای جهانی کشور به ویژه امریکا، صورت گرفته‌است.

او افزود که در برابر رهایی این سه زندانی طالب، دو استاد دانشگاه امریکایی افغانستان از بند طالبان رها و به خانواده‌ های شان، برخواهند گشت.

بر بنیاد شماری از گزارش‌‎ ها، این سه زندانی طالب رها و به قطر برای بودوباش، فرستاده خواهند شد.

جان بس: "امریکا از رهایی زندانیان طالبان قویاً پشتیبانی می‌کند"

آقای بس می‌گوید که امیدوار است طالبان در پاسخ به این کار، زندانیان نیروهای امنیتی افغانستان و گروگانان غربی را رها کنند.

Thumbnail

سفیر ایالات متحده امریکا در کابل از رهایی سه زندانی شبکه حقانی از سوی حکومت افغانستان استقبال می کند.

آقای بس در یک گفتگوی کوتاه به طلوع‌نیوز گفت که این کار، نیرومندی نیروهای امنیتی افغانستان و نظام جمهوری اسلامی را نشان می دهد. 

او گفت: «حکومت ایالات متحده امریکا قویأ از اقدام شجاعانه رییس جمهوری غنی برای رهایی سه زندانی طالبان پشتیبانی می‌کند.»

او ابراز امیدواری کرد که طالبان در پاسخ به این کار، زندانیان نیروهای امنیتی افغانستان و گروگانان غربی را رها کنند.

آقای بس گفت: «این واپسین گام در یک رشته گام‌های شجاعانه از سوی رییس جمهور غنی و حکومت افغانستان، برای پاسخ دادن به خواست اکثریت مردم افغانستان، برای صلح است. امیدواریم که طالبان، با حرکت انسان دوستانه رهایی زندانیان، به ویژه زندانیان نیروهای امنیتی افغانستان و گروگانان غربی، به این حرکت انسان دوستانه پاسخ دهند. اما بی توجه به چگونه‌گی پاسخ طالبان، ایالات متحده به حمایت نیرومندانه از حکومت و نیروهای امنیتی افغانستان در دفاع از مردم این کشور و حمایت از جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد.»

این در حالی است که رییس‌ ‎جمهور اشرف غنی امروز سه‌ شنبه (۲۱ عقرب) در یک نشست خبری از رهایی انس حقانی، حافظ رشید و مالی خان زدران، سه تن از زندانیان برجسته شبکۀ حقانی به‌ گونۀ مشروط، از بند حکومت خبر می‎دهد.

به گفتۀ آقای غنی، رهایی این زندانیان با مشوره‌ های بسیاری با شرکای جهانی کشور به ویژه امریکا، صورت گرفته‌است.

او افزود که در برابر رهایی این سه زندانی طالب، دو استاد دانشگاه امریکایی افغانستان از بند طالبان رها و به خانواده‌ های شان، برخواهند گشت.

بر بنیاد شماری از گزارش‌‎ ها، این سه زندانی طالب رها و به قطر برای بودوباش، فرستاده خواهند شد.

هم‌رسانی کنید