تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جان ساپکو: حکومت افغانستان از انتخابات شفاف به مردم اطمینان دهد

جان ساپکو، بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان، در یک نشست مبارزه با فساد اداری در کابل گفت که مردم افغانستان در بارۀ حساب آرای شان در انتخابات و نیز شفافیت این انتخابات باید مطمئن ساخته شوند.

آقای ساپکو تأکید کرد که پول‌هایی که به افغانستان فرستاده می‌شوند نباید در پیکارهای انتخاباتی و راه‌های نا مشروع به مصرف برسند. 

او افزود: «افغانان باید اطمینان داشته باشند که انتخابات به گونۀ معتبر برگذار خواهد شد و آرای آنان حساب خواهند شد. باید به آنان اطمینان داده شود، پول‌های که به افغانستان فرستاده می‌شوند برای مقاصد خاص در پیکارهای انتخاباتی و کارهای نا مشروع  به کار برده نخواهند شد.»

در این نشست، رییس جمهور اشرف غنی برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان را یک رویداد مهم کلیدی و سیاسی خواند. 

او گفت: «موضوع کلیدی و سیاسی در سال روان برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه است. برگزاری انتخابات دیموکراتیک  به یک چارچوب مشخص مبارزه با فساد در داخل کمیسیون انتخابات نیاز دارد تا توقعات واقع‌بینانه از کار کمیسیون ایجاد شود این برای اشتراک مردم که حاضرند برای ارزش‌های مدنی جان بدهند مهم است.» 

قرار است که انتخابات مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها در بیست و هشتم ماه میزان برگزار شود.

جان ساپکو: حکومت افغانستان از انتخابات شفاف به مردم اطمینان دهد

بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان می‌گوید پول‌هایی که به افغانستان داده می‌شوند نباید برای کارزارهای انتخاباتی به‌کار گرفته شوند. 

تصویر بندانگشتی

جان ساپکو، بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان، در یک نشست مبارزه با فساد اداری در کابل گفت که مردم افغانستان در بارۀ حساب آرای شان در انتخابات و نیز شفافیت این انتخابات باید مطمئن ساخته شوند.

آقای ساپکو تأکید کرد که پول‌هایی که به افغانستان فرستاده می‌شوند نباید در پیکارهای انتخاباتی و راه‌های نا مشروع به مصرف برسند. 

او افزود: «افغانان باید اطمینان داشته باشند که انتخابات به گونۀ معتبر برگذار خواهد شد و آرای آنان حساب خواهند شد. باید به آنان اطمینان داده شود، پول‌های که به افغانستان فرستاده می‌شوند برای مقاصد خاص در پیکارهای انتخاباتی و کارهای نا مشروع  به کار برده نخواهند شد.»

در این نشست، رییس جمهور اشرف غنی برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان را یک رویداد مهم کلیدی و سیاسی خواند. 

او گفت: «موضوع کلیدی و سیاسی در سال روان برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه است. برگزاری انتخابات دیموکراتیک  به یک چارچوب مشخص مبارزه با فساد در داخل کمیسیون انتخابات نیاز دارد تا توقعات واقع‌بینانه از کار کمیسیون ایجاد شود این برای اشتراک مردم که حاضرند برای ارزش‌های مدنی جان بدهند مهم است.» 

قرار است که انتخابات مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها در بیست و هشتم ماه میزان برگزار شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره