تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جاپان ۷میلیون دالر دربخش بهداشت زنان و کودکان درافغانستان کمک کرد

جاپان، هفت میلیون دالر را در بخش بهداشت زنان و کودکان در افغانستان کمک کرد.

میتسوجی سوزوکا، سفیر جاپان در کابل در مراسمی که به همین مناسبت امروز (چهارشنبه، ۱۳قوس) در کابل برگزار شده بود، گفت که این پول برای خریداری واکسین‌های مورد نیاز زنان و کودکان - چون واکسین ضد فلج کودکان و واکسین ضد بیماری تیتانوس برای زنان در افغانستان - هزینه خواهند شد.

به گفتۀ سفیر جاپان در کابل، با این کمک‌ها، ۱.۴میلیون کودک در برابر بیماری فلج و ۲.۸هشت میلیون زن در برابر بیماری تیتانوس واکسین خواهند شد: «دولت جاپان درنظر دارد از طریق اجرای پروژۀ وقایه اطفال در مقابل امراض واگیردار در جمهوری اسلامی افغانستان، به مبلغ هفت میلیون دالر امریکایی، کل جمعیت یک میلیون و ۳۱۰هزار نفر از خردسالان کمتر از یک سال و همچنین، دو میلیون ۹۲۰هزار نفر از زنان جوان را تحت پوشش واکسیناسیون قرار بدهد.»

وزارت صحت‌عامۀ افغانستان، می‌گوید که بیشتر رویدادهای بیماری فلج کودکان، امسال  در ولایت‌های ارزگان و کندهار ثبت شده‌اند. به گفتۀ این وزارت، ناامنی‌ها سبب شده‌اند تا یک شمار بزرگی از کودکان از واکسین ضد فلج در برخی از بخش‌های کشور محروم شوند.

افغانستان پس از پاکستان دومین کشوری است که بیشترین رویدادهای بیماری فلج کودکان در آن به ثبت رسیده‌اند.

در همین حال، نمایندۀ یاصندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسیف) برای افغانستان، می‌گوید که نابود شدن پولیو در افغانستان نیاز به زمان درازی دارد.

ابوبکر کامپو، نمایندۀ یونیسیف برای افغاسنتان می‌افزاید: «برخی از دستاوردهای قابل توجه در یک دهه گذشته در بخش کاهش مرگ ومیر مادران و کودکان بدست آمده‌است. مرگ و میر زنان و کودکان بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵، پنجاه درصد کاهش یافته‌است.»

جاپان از سال ۲۰۰۱ بدینسو ۶.۶ میلیارد دالر را در بخش‌های گوناگون در افغانستان هزینه کرده‌است.

جاپان ۷میلیون دالر دربخش بهداشت زنان و کودکان درافغانستان کمک کرد

افغانستان پس از پاکستان دومین کشوری است که بیشترین رویدادهای بیماری فلج کودکان در آن به ثبت رسیده‌اند.

تصویر بندانگشتی

جاپان، هفت میلیون دالر را در بخش بهداشت زنان و کودکان در افغانستان کمک کرد.

میتسوجی سوزوکا، سفیر جاپان در کابل در مراسمی که به همین مناسبت امروز (چهارشنبه، ۱۳قوس) در کابل برگزار شده بود، گفت که این پول برای خریداری واکسین‌های مورد نیاز زنان و کودکان - چون واکسین ضد فلج کودکان و واکسین ضد بیماری تیتانوس برای زنان در افغانستان - هزینه خواهند شد.

به گفتۀ سفیر جاپان در کابل، با این کمک‌ها، ۱.۴میلیون کودک در برابر بیماری فلج و ۲.۸هشت میلیون زن در برابر بیماری تیتانوس واکسین خواهند شد: «دولت جاپان درنظر دارد از طریق اجرای پروژۀ وقایه اطفال در مقابل امراض واگیردار در جمهوری اسلامی افغانستان، به مبلغ هفت میلیون دالر امریکایی، کل جمعیت یک میلیون و ۳۱۰هزار نفر از خردسالان کمتر از یک سال و همچنین، دو میلیون ۹۲۰هزار نفر از زنان جوان را تحت پوشش واکسیناسیون قرار بدهد.»

وزارت صحت‌عامۀ افغانستان، می‌گوید که بیشتر رویدادهای بیماری فلج کودکان، امسال  در ولایت‌های ارزگان و کندهار ثبت شده‌اند. به گفتۀ این وزارت، ناامنی‌ها سبب شده‌اند تا یک شمار بزرگی از کودکان از واکسین ضد فلج در برخی از بخش‌های کشور محروم شوند.

افغانستان پس از پاکستان دومین کشوری است که بیشترین رویدادهای بیماری فلج کودکان در آن به ثبت رسیده‌اند.

در همین حال، نمایندۀ یاصندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسیف) برای افغانستان، می‌گوید که نابود شدن پولیو در افغانستان نیاز به زمان درازی دارد.

ابوبکر کامپو، نمایندۀ یونیسیف برای افغاسنتان می‌افزاید: «برخی از دستاوردهای قابل توجه در یک دهه گذشته در بخش کاهش مرگ ومیر مادران و کودکان بدست آمده‌است. مرگ و میر زنان و کودکان بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵، پنجاه درصد کاهش یافته‌است.»

جاپان از سال ۲۰۰۱ بدینسو ۶.۶ میلیارد دالر را در بخش‌های گوناگون در افغانستان هزینه کرده‌است.

هم‌رسانی کنید