Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جریان سیاسی: در گفتگوهای صلح باید یک اجماع ملی به میان آید

محور مردم افغانستان، امروز چهارشنبه در یک اعلامیه چهارده بندی می‌گوید که در گفتگوهای صلح باید یک اجماع ملی به میان آید و افزون بر رهبری این گفتگوها از سوی حکومت و مردم افغانستان، طالبان هم از یک نشانی واحد مشمول این روند شوند تا این اطمینان به وجود آید که جنگ دیگر در کشور ادامه نخواهد یافت.   

رحمت‎الله نبیل، رییس و رنگین دادفر سپنتا عضو این جریان سیاسی در نشستی، بر توجه به ارزش‌ها و دستاوردهای نزدیک به دو دهه اخیر، در پرداختن به گفتگوهای صلح با طالبان، تأکید کردند.

در اوج تلاش‌های منطقه‌یی صلح از سوی واشنگتن، محور مردم افغانستان در یک اعلامیه یی چهارده بندی، به مسایلی می‌پردازد که به باور این جریان سیاسی، باید در گفتگوهای صلحب با طالبان، در نظر گرفته شوند.

رحمت‌الله نبیل در این باره می‌گوید: «صلح صرف با پذیرفتن تداوم جمهوری اسلامی افغانستان و به رسمیت شناختن تداوم و مشروعیت اصل جمهوری اسلامی می‌تواند موضوع گفتگو و مذاکره باشند.»

از سویی هم، آقای سپنتا در این باره می‌گوید: «صلح با طالبان نباید موجب لغو دست آوردهای هفهد سالۀ مردم افغانستان در عرصه‌های، سیاسی، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی گردد.»

رسیدن به یک اجماع ملی در گفتگوهای صلح و نقش کشورهای منطقه در این روند، از اولویت‌های دیگری است که به باور اعضای محور مردم افغانستان، باید به آن‌ها پرداخته شوند.

آقای سپنتا می افزاید: «طالبان باید در گفتگوهای صلح، از رهبری و نشانی واحد برخوردار باشند تا مردم افغانستان متیقن شوند که پس از صلح با طالبان، این گروه به جنگ مسلحانه علیۀ جمهوری اسلامی افغانستان، ادامه نمی‌دهد.»

آقای نبیل نیز در این باره می‌گوید: «در جریان گفتگوهای صلح، ایجاب می‌کند که تا یک آتش‌بس طولانی برقرار شود. همچنان در معاهده صلح با طالبان، باید موضوع خلع سلاح نیروهای مسلح غیر دولتی و زمان بندی آن، تعیین گردد.»

در همین حال، این جریان سیاسی از احتمال شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده و معرفی نامزدی در این انتخابات، نیز خبر می‌دهد.

آقای سپنتا در ادامه می‌گوید: «ما معتقد هستیم که انجنیر صاحب نبیل یکی از کاندیدهای بسیار شایسته و مطلوب است و حتمن اگر قرار شد که محور شرکت بکند، کاندید شایسته و مطلوب خود را خواهد فرستاد.»

پیش از این، شورای عالی صلح گفته‌است که اگر در گفتگوهای صلح، طالبان بخواهند بحث تعدیل قانون اساسی نیز مشمول اجندای این گفتگوها شود، حکومت به این کار آماده‌است.

چیزی که با واکنش‌های گونه‌گونی روبه‌رو شده‌است و حتا در داخل حکومت هم دیدگاه‎ها درباره این موضوع، یک سان نبوده‌اند.

جریان سیاسی: در گفتگوهای صلح باید یک اجماع ملی به میان آید

محور مردم افغانستان می‌گوید که تلاش‌های منطقه‌یی صلح از سوی واشنگتن، امیدواری «محتاطانه‌ای» را در زمینه گفتگوهای صلح، به میان آورده‌اند.

Thumbnail

محور مردم افغانستان، امروز چهارشنبه در یک اعلامیه چهارده بندی می‌گوید که در گفتگوهای صلح باید یک اجماع ملی به میان آید و افزون بر رهبری این گفتگوها از سوی حکومت و مردم افغانستان، طالبان هم از یک نشانی واحد مشمول این روند شوند تا این اطمینان به وجود آید که جنگ دیگر در کشور ادامه نخواهد یافت.   

رحمت‎الله نبیل، رییس و رنگین دادفر سپنتا عضو این جریان سیاسی در نشستی، بر توجه به ارزش‌ها و دستاوردهای نزدیک به دو دهه اخیر، در پرداختن به گفتگوهای صلح با طالبان، تأکید کردند.

در اوج تلاش‌های منطقه‌یی صلح از سوی واشنگتن، محور مردم افغانستان در یک اعلامیه یی چهارده بندی، به مسایلی می‌پردازد که به باور این جریان سیاسی، باید در گفتگوهای صلحب با طالبان، در نظر گرفته شوند.

رحمت‌الله نبیل در این باره می‌گوید: «صلح صرف با پذیرفتن تداوم جمهوری اسلامی افغانستان و به رسمیت شناختن تداوم و مشروعیت اصل جمهوری اسلامی می‌تواند موضوع گفتگو و مذاکره باشند.»

از سویی هم، آقای سپنتا در این باره می‌گوید: «صلح با طالبان نباید موجب لغو دست آوردهای هفهد سالۀ مردم افغانستان در عرصه‌های، سیاسی، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی گردد.»

رسیدن به یک اجماع ملی در گفتگوهای صلح و نقش کشورهای منطقه در این روند، از اولویت‌های دیگری است که به باور اعضای محور مردم افغانستان، باید به آن‌ها پرداخته شوند.

آقای سپنتا می افزاید: «طالبان باید در گفتگوهای صلح، از رهبری و نشانی واحد برخوردار باشند تا مردم افغانستان متیقن شوند که پس از صلح با طالبان، این گروه به جنگ مسلحانه علیۀ جمهوری اسلامی افغانستان، ادامه نمی‌دهد.»

آقای نبیل نیز در این باره می‌گوید: «در جریان گفتگوهای صلح، ایجاب می‌کند که تا یک آتش‌بس طولانی برقرار شود. همچنان در معاهده صلح با طالبان، باید موضوع خلع سلاح نیروهای مسلح غیر دولتی و زمان بندی آن، تعیین گردد.»

در همین حال، این جریان سیاسی از احتمال شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده و معرفی نامزدی در این انتخابات، نیز خبر می‌دهد.

آقای سپنتا در ادامه می‌گوید: «ما معتقد هستیم که انجنیر صاحب نبیل یکی از کاندیدهای بسیار شایسته و مطلوب است و حتمن اگر قرار شد که محور شرکت بکند، کاندید شایسته و مطلوب خود را خواهد فرستاد.»

پیش از این، شورای عالی صلح گفته‌است که اگر در گفتگوهای صلح، طالبان بخواهند بحث تعدیل قانون اساسی نیز مشمول اجندای این گفتگوها شود، حکومت به این کار آماده‌است.

چیزی که با واکنش‌های گونه‌گونی روبه‌رو شده‌است و حتا در داخل حکومت هم دیدگاه‎ها درباره این موضوع، یک سان نبوده‌اند.

هم‌رسانی کنید