Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جسدهای ده‌غیرنظامی در ولایت ننگرهار پیدا شدند

مقام‌های محلی ولایت ننگرهار امروز (چهارشنبه، ۲حوت) تأیید می‌کنند که جسدهای ده‌ غیرنظامی دیگر از یک گور گروهی، گروه داعش در ولسوالی اچین پیدا شده‌اند.
 
این مقام‌ها می‌افزایند که این جسدها از منطقۀ مامنددره ولسوالی اچین، جایی‌که مرکز اصلی گروه داعش شناخته می‌شد، پیدا شده‌است.
 
دفتر رسانه‌های والی ننگرهار می‌گوید که این غیرنظامیان نزدیک به ۱۵ماه پیش ازسوی جنگجویان داعش از ولسوالی پچیراگام ربوده و به ولسوالی اچین برده شده بودند.
 
این درحالی‌ست که پیش‌از این به روز دوشنبه، جسدهای نُه‌تن از باشنده‌گان ولسوالی کوت که ازسوی گروه داعش نزدیک به دوسال پیش ربوده شده و در مامنددره کشته شده بودند، نیز پیدا شده بودند.

این گور گروهی، در حالی کشف شده‌است که ولسوالی کوت این ولایت، دوسال پیش در ادارۀ جنگجویان داعش بود.

هنگام حضور این گروه در کوت، آنان ۱۲تن از باشنده‌گان این ولسوالی را، به گروگان گرفته بودند که ازاین‌میان، سه‌تن آنان رها شدند و نُه‌تن دیگرشان، در بند داعش ماندند.

جسدهای ده‌غیرنظامی در ولایت ننگرهار پیدا شدند

پیش‌از این نیز جسدهای نُه‌تن از غیرنظامیان که گفته می‌شد ازسوی جنگجویان داعش کشته شده‌اند، پیدا شده بودند.

Thumbnail

مقام‌های محلی ولایت ننگرهار امروز (چهارشنبه، ۲حوت) تأیید می‌کنند که جسدهای ده‌ غیرنظامی دیگر از یک گور گروهی، گروه داعش در ولسوالی اچین پیدا شده‌اند.
 
این مقام‌ها می‌افزایند که این جسدها از منطقۀ مامنددره ولسوالی اچین، جایی‌که مرکز اصلی گروه داعش شناخته می‌شد، پیدا شده‌است.
 
دفتر رسانه‌های والی ننگرهار می‌گوید که این غیرنظامیان نزدیک به ۱۵ماه پیش ازسوی جنگجویان داعش از ولسوالی پچیراگام ربوده و به ولسوالی اچین برده شده بودند.
 
این درحالی‌ست که پیش‌از این به روز دوشنبه، جسدهای نُه‌تن از باشنده‌گان ولسوالی کوت که ازسوی گروه داعش نزدیک به دوسال پیش ربوده شده و در مامنددره کشته شده بودند، نیز پیدا شده بودند.

این گور گروهی، در حالی کشف شده‌است که ولسوالی کوت این ولایت، دوسال پیش در ادارۀ جنگجویان داعش بود.

هنگام حضور این گروه در کوت، آنان ۱۲تن از باشنده‌گان این ولسوالی را، به گروگان گرفته بودند که ازاین‌میان، سه‌تن آنان رها شدند و نُه‌تن دیگرشان، در بند داعش ماندند.

هم‌رسانی کنید