Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کشف یک گور گروهی در ننگرهار

مقام ها در ولایت ننگرهار می گویند که یک ونیم سال پیش دوازده تن از ولسوالی کوت ننگرهار از سوی داعش ربوده شده بودند و اکنون جسدهای نُه تن آنان از منطقۀ مومند درۀ ولسوالی اچین، در یک گور گروهی به دست آمده اند.

اکبر مومند، ولسوالی کوت می گوید که این گور گروهی، دو روز پیش کشف شده است.

مراسم جنازۀ این غیرنظامیان امروز در ولسوالی کوت برگزار شد. ولسوال کوت می گوید که در این گور جسدهای زنان نیز دیده شده اند.

در همین حال، مقام های محلی ننگرهار می گویند که انتقام خون این غیرنظامیان گرفته خواهد شد.

این گور گروهی، در حالی کشف شده است که ولسوالی کوت ولایت ننگرهار دو سال پیش در ادارۀ جنگ جویان داعش بود. هنگام حضور این گروه در کوت، آنان دوازده تن از باشنده گان این ولسوالی را به گروگان گرفته بودند که از این میان، سه تن آنان رها شدند و نُه تن دیگر شان در بند داعش بودند.

کشف یک گور گروهی در ننگرهار

مراسم جنازۀ این غیرنظامیان امروز در ولسوالی کوت برگزار شد. ولسوال کوت می گوید که در این گور جسدهای زنان نیز دیده شده اند.

Thumbnail

مقام ها در ولایت ننگرهار می گویند که یک ونیم سال پیش دوازده تن از ولسوالی کوت ننگرهار از سوی داعش ربوده شده بودند و اکنون جسدهای نُه تن آنان از منطقۀ مومند درۀ ولسوالی اچین، در یک گور گروهی به دست آمده اند.

اکبر مومند، ولسوالی کوت می گوید که این گور گروهی، دو روز پیش کشف شده است.

مراسم جنازۀ این غیرنظامیان امروز در ولسوالی کوت برگزار شد. ولسوال کوت می گوید که در این گور جسدهای زنان نیز دیده شده اند.

در همین حال، مقام های محلی ننگرهار می گویند که انتقام خون این غیرنظامیان گرفته خواهد شد.

این گور گروهی، در حالی کشف شده است که ولسوالی کوت ولایت ننگرهار دو سال پیش در ادارۀ جنگ جویان داعش بود. هنگام حضور این گروه در کوت، آنان دوازده تن از باشنده گان این ولسوالی را به گروگان گرفته بودند که از این میان، سه تن آنان رها شدند و نُه تن دیگر شان در بند داعش بودند.

هم‌رسانی کنید