Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جنرالان وزارت دفاع ملی صاحبان خانه‌‏های مجلل کابل

بربنیاد یافته‎های طلوع‎نیوز، شماری از جنرالان وزارت دفاع ملی که در کرسی‏های بلند این وزارت کار می‏کنند در کنار برخی از امتیازات تنخواه‎شان در حدود چهل تا شصت هزار افغانی‎است؛ اما خانه‏های مجلل میلیونی آنان با معاش و امتیازات ماهوار شان همخوانی ندارد.
 
سید واقف شاه سیدی که پیژند وال پیشین وزارت دفاع ملی است و در حدود یک‏ماه پیش از کار برکنار شد، اکنون یک خانه‎ی بسیار مجلل دریکی از مناطق پرهزینه‏ی کابل دارد.
 
عزیزامرخیل، رییس دفتر رحیم وردک وزیر دفاع پیشین نیز درمنطقه‎ی قرغه‎ی کابل در کنار خانه‎ی صبغت‎الله مجددی، خانه‎ی بزرگ و مجللی دارد.
 
به همین ترتیب، جنرال صبور، آمر پیشین کشف نیروهای هوایی نیز یک خانه گران قمیت درشهر کابل دارد.
 
قدم شاه شهیم، رییس پیشین ستاد ارتش، صاحب یک باغ در حومه‎ی شهر کابل است.
 
شاه آقا حیدری، رییس پیشین تدارکات وزارت دفاع که چندی پیش به اتهام اختلاس از کار برکنار شد،صاحب یک خانه‏ی کاخ مانند در شهرکابل است.
 
این مقام‎های پیشین وزارت دفاع ملی اما در باره‏ی دارایی‎هایشان چیزی نمی‎‏گویند.
 
در همین حال، ادارۀ عالی مبارزه با فساد می‏گوید که شماری از افسران وزارت دفاع ملی دارایی‏های شان را ثبت کرده اند، اما این اداره توانایی آن را ندارد که دریابد این دارایی‏ها از کجا آمده‏اند.
 
سید حسین فخری، رییس ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری دراین باره افزود: «دشواری‏های‏ما این‏است که اداراتی کشفی، مالی و اداراتی نهادها، با ما همکاری کنند و مردم همکاری کند، که همکاری نمی‏کنند؛ تا ما بتوانیم معلوماتی را که مقام‏ها ثبت می‏کنند، همگانی بسازیم.»
 
رییس‏جمهور در نخستین روزهای آغاز حکومت وحدت ملی، وظیفه‏‎های شش تن ازمقام‎های بلندپایه وزارت دفاع ملی را به اتهام فساد به حالت تعلیق در آورد، اما بررسی‎هایی که در باره‏ی فساد در وزارت دفاع ملی انجام شده اند، تا کنون همه‏گانی نشده اند.
 
محمد رادمنش، معاون سخن‏گوی وزارت دفاع ملی، بیان داشت: «جنرالان، بر بنیاد قوانین چهل تا شصت و دو هزار افغانی معاش دارند، موتر و مصرف دسترخوان دارند، اما بلند منزل ندارند؛ مثلا من یک جنرال استم اما بلند منزل ندارم.»
 
گزارش‏هایی‏هم وجود دارند که نشان میدهند بسیاری از جنرالان نیروهای امنیتی، دربیرون از کشور نیز خانه‏ خریده‎اند.
 
این درحالی است که سیگر، یا اداره بازرس ویژه‏ی ایالات متحد امریکا برای باز سازی افغانستان  درگزارش اخیرش، جنرالان نیروهای امنیتی افغانستان را ازجمله فاسد ترین مقام‏ها خوانده‏است.

جنرالان وزارت دفاع ملی صاحبان خانه‌‏های مجلل کابل

شکوه و جلال این کاخ‌ها نشان می‌دهند که پول‌های هزینه شده در ساخت این کاخ‌ها با معاش و امتیازات ماهوار یک جنرال نیروهای دفاعی کشور هماهنگی ندارد.

Thumbnail

بربنیاد یافته‎های طلوع‎نیوز، شماری از جنرالان وزارت دفاع ملی که در کرسی‏های بلند این وزارت کار می‏کنند در کنار برخی از امتیازات تنخواه‎شان در حدود چهل تا شصت هزار افغانی‎است؛ اما خانه‏های مجلل میلیونی آنان با معاش و امتیازات ماهوار شان همخوانی ندارد.
 
سید واقف شاه سیدی که پیژند وال پیشین وزارت دفاع ملی است و در حدود یک‏ماه پیش از کار برکنار شد، اکنون یک خانه‎ی بسیار مجلل دریکی از مناطق پرهزینه‏ی کابل دارد.
 
عزیزامرخیل، رییس دفتر رحیم وردک وزیر دفاع پیشین نیز درمنطقه‎ی قرغه‎ی کابل در کنار خانه‎ی صبغت‎الله مجددی، خانه‎ی بزرگ و مجللی دارد.
 
به همین ترتیب، جنرال صبور، آمر پیشین کشف نیروهای هوایی نیز یک خانه گران قمیت درشهر کابل دارد.
 
قدم شاه شهیم، رییس پیشین ستاد ارتش، صاحب یک باغ در حومه‎ی شهر کابل است.
 
شاه آقا حیدری، رییس پیشین تدارکات وزارت دفاع که چندی پیش به اتهام اختلاس از کار برکنار شد،صاحب یک خانه‏ی کاخ مانند در شهرکابل است.
 
این مقام‎های پیشین وزارت دفاع ملی اما در باره‏ی دارایی‎هایشان چیزی نمی‎‏گویند.
 
در همین حال، ادارۀ عالی مبارزه با فساد می‏گوید که شماری از افسران وزارت دفاع ملی دارایی‏های شان را ثبت کرده اند، اما این اداره توانایی آن را ندارد که دریابد این دارایی‏ها از کجا آمده‏اند.
 
سید حسین فخری، رییس ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری دراین باره افزود: «دشواری‏های‏ما این‏است که اداراتی کشفی، مالی و اداراتی نهادها، با ما همکاری کنند و مردم همکاری کند، که همکاری نمی‏کنند؛ تا ما بتوانیم معلوماتی را که مقام‏ها ثبت می‏کنند، همگانی بسازیم.»
 
رییس‏جمهور در نخستین روزهای آغاز حکومت وحدت ملی، وظیفه‏‎های شش تن ازمقام‎های بلندپایه وزارت دفاع ملی را به اتهام فساد به حالت تعلیق در آورد، اما بررسی‎هایی که در باره‏ی فساد در وزارت دفاع ملی انجام شده اند، تا کنون همه‏گانی نشده اند.
 
محمد رادمنش، معاون سخن‏گوی وزارت دفاع ملی، بیان داشت: «جنرالان، بر بنیاد قوانین چهل تا شصت و دو هزار افغانی معاش دارند، موتر و مصرف دسترخوان دارند، اما بلند منزل ندارند؛ مثلا من یک جنرال استم اما بلند منزل ندارم.»
 
گزارش‏هایی‏هم وجود دارند که نشان میدهند بسیاری از جنرالان نیروهای امنیتی، دربیرون از کشور نیز خانه‏ خریده‎اند.
 
این درحالی است که سیگر، یا اداره بازرس ویژه‏ی ایالات متحد امریکا برای باز سازی افغانستان  درگزارش اخیرش، جنرالان نیروهای امنیتی افغانستان را ازجمله فاسد ترین مقام‏ها خوانده‏است.

هم‌رسانی کنید