Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تأکید فرماندۀ فرماندهی مرکزی ارتش امریکا بر نابودی داعش در کشور

جنرال جوزف ووتل، فرمانده فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحد امریکا می‌گوید که حکومت افغانستان به واشنگتن اطمینان داده تا با آن شمار از جنگجویان داعش که به نیروهای دولتی در جوزجان تسلیم شدند، همانند زندانیان جنگی برخورد می‌شود.

او می‌افزاید که پرونده‌های این جنگجویان داعش بررسی خواهند شد و سپس مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت: «حکومت افغانستان اطمینان داده است که با این جنگجویان داعش مانند زندانیان برخورد خواهد شد.»

هفتۀ پیش، یک گروه ۲۰۰ یا ۲۵۰ نفری جنگجویان داعش پس از یک نبرد شدید با طالبان به نیروهای دولتی افغانستان تسلیم شدند.

ووتل افزود: «می‌خواهم روشن سازم که نبرد از میان برداشتن داعش از سوی ایالات متحده و همپیمانان افغان مان ادامه دارد.»

این جنرال امریکایی، تأکید می‌کند که گفت‌وگو با داعش امکان ندارد و این گروه باید از راه جنگ ازبین برده شود: «ما شمار زیاد جنگجویان داعش را در سال روان کشته ایم و از آن جایی که شما هم به یاد دارید، ما عملیات‌های مان را در برابر گروه های دیگر هراس افگن ماننند القاعده در جریان آتش بس عید گذشته میان حکومت و طالبان، ادامه دادیم.»

این جنرال امریکایی گفت مأموریت نظامی در برابر داعش دوامدار و مؤثر بوده است و به همین دلیل افراد گروه داعش به حکومت تسلیم شدند.

آقای ووتل، می‌افزاید نیروهای افغان همچنان به فشار نظامی شان بر طالبان ادامه می‌دهند تا این گروه را وادار بسازند تا به روند گفت‌وگوها با حکومت افغانستان بپیوندد: «بیرون ساختن جنگجویان داعش از میدان نبرد از طریق کاهش دادن آنان یا تسلیم کردن شان، افغانستان را یک مکان امن تر خواهد ساخت و همچنان ایالات متحده امریکا و هم پیمانانش را حفاظت خواهد کرد.»

 

حضور شهروندان خارجی در میان جنگجویان داعش

مقام‌های محلی جوزجان، به تاریخ دهم اسد سال روان خورشیدی گفتند نزدیک به ۲۰۰ تن از جنگجویان داعش در ولسوالی درزآب این ولایت به نیروهای دولتی پیوسته‌اند.
 
محمدرضا غفوری، سخن‌گوی والی جوزجان گفت حبیب‌الرحمان، مسؤول عمومی نظامی داعش در شمال‌کشور و مفتی نعمت‌الله معاون او با ۱۵۰ جنگجوی داعش با جنگ‌افزارهای‌شان به نیروهای دولتی تسلیم شده‌اند. به گفتۀ او بیشتر از ده تن از جنگجویان این گروه که شهروندان خارجی استند نیز مشمول تسلیم شده‌گان‌اند.
 
به گفتۀ او، هویت شهروندان خارجی شناسایی نشده‌است، اما بیشتر آنان شهروندان ازبیکستان و تاجیکستان استند.
 
ولسوالی درزآب از ولسوالی‌های آسیب‌پذیر ولایت جوزجان است که از سه سال به اینسو گواه درگیری‌های سنگین میان نیروهای دولتی و جنگجویان مخالف دولت به شمول طالبان و داعش استند.

این در حالی است که پیش از این، حبیب الرحمان ادعا کرده است که حکومت به جنگجویان تسلیم شدۀ داعش تعهد سپرده که آنان را کیفری نخواهد ساخت.  

اما، رییس‌جمهور و رییس اجراییه گفته‌اند که با این جنگجویان بربنیاد قانون رفتار خواهد شد و عملکردهای آنان نادیده گرفته نخواهند شد. 

این جنگجویان داعش، به تجاوز بر کودکان و زنان و جرایم جنگی متهم استند.  باشنده‌گان ولسوالی‌های درزآب و قوش تپۀ ولایت جوزجان، ادعا دارند که این اعضای گروه داعش، حتا پسران خردسال را در این مناطق به نکاح شان در آورده بودند.

تأکید فرماندۀ فرماندهی مرکزی ارتش امریکا بر نابودی داعش در کشور

جنرال جوزف ووتل می‌گوید جنگجویان داعش که هفتۀ پیش به نیروهای دولتی تسلیم شدند از بهر جرم‌های شان مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

Thumbnail

جنرال جوزف ووتل، فرمانده فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحد امریکا می‌گوید که حکومت افغانستان به واشنگتن اطمینان داده تا با آن شمار از جنگجویان داعش که به نیروهای دولتی در جوزجان تسلیم شدند، همانند زندانیان جنگی برخورد می‌شود.

او می‌افزاید که پرونده‌های این جنگجویان داعش بررسی خواهند شد و سپس مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت: «حکومت افغانستان اطمینان داده است که با این جنگجویان داعش مانند زندانیان برخورد خواهد شد.»

هفتۀ پیش، یک گروه ۲۰۰ یا ۲۵۰ نفری جنگجویان داعش پس از یک نبرد شدید با طالبان به نیروهای دولتی افغانستان تسلیم شدند.

ووتل افزود: «می‌خواهم روشن سازم که نبرد از میان برداشتن داعش از سوی ایالات متحده و همپیمانان افغان مان ادامه دارد.»

این جنرال امریکایی، تأکید می‌کند که گفت‌وگو با داعش امکان ندارد و این گروه باید از راه جنگ ازبین برده شود: «ما شمار زیاد جنگجویان داعش را در سال روان کشته ایم و از آن جایی که شما هم به یاد دارید، ما عملیات‌های مان را در برابر گروه های دیگر هراس افگن ماننند القاعده در جریان آتش بس عید گذشته میان حکومت و طالبان، ادامه دادیم.»

این جنرال امریکایی گفت مأموریت نظامی در برابر داعش دوامدار و مؤثر بوده است و به همین دلیل افراد گروه داعش به حکومت تسلیم شدند.

آقای ووتل، می‌افزاید نیروهای افغان همچنان به فشار نظامی شان بر طالبان ادامه می‌دهند تا این گروه را وادار بسازند تا به روند گفت‌وگوها با حکومت افغانستان بپیوندد: «بیرون ساختن جنگجویان داعش از میدان نبرد از طریق کاهش دادن آنان یا تسلیم کردن شان، افغانستان را یک مکان امن تر خواهد ساخت و همچنان ایالات متحده امریکا و هم پیمانانش را حفاظت خواهد کرد.»

 

حضور شهروندان خارجی در میان جنگجویان داعش

مقام‌های محلی جوزجان، به تاریخ دهم اسد سال روان خورشیدی گفتند نزدیک به ۲۰۰ تن از جنگجویان داعش در ولسوالی درزآب این ولایت به نیروهای دولتی پیوسته‌اند.
 
محمدرضا غفوری، سخن‌گوی والی جوزجان گفت حبیب‌الرحمان، مسؤول عمومی نظامی داعش در شمال‌کشور و مفتی نعمت‌الله معاون او با ۱۵۰ جنگجوی داعش با جنگ‌افزارهای‌شان به نیروهای دولتی تسلیم شده‌اند. به گفتۀ او بیشتر از ده تن از جنگجویان این گروه که شهروندان خارجی استند نیز مشمول تسلیم شده‌گان‌اند.
 
به گفتۀ او، هویت شهروندان خارجی شناسایی نشده‌است، اما بیشتر آنان شهروندان ازبیکستان و تاجیکستان استند.
 
ولسوالی درزآب از ولسوالی‌های آسیب‌پذیر ولایت جوزجان است که از سه سال به اینسو گواه درگیری‌های سنگین میان نیروهای دولتی و جنگجویان مخالف دولت به شمول طالبان و داعش استند.

این در حالی است که پیش از این، حبیب الرحمان ادعا کرده است که حکومت به جنگجویان تسلیم شدۀ داعش تعهد سپرده که آنان را کیفری نخواهد ساخت.  

اما، رییس‌جمهور و رییس اجراییه گفته‌اند که با این جنگجویان بربنیاد قانون رفتار خواهد شد و عملکردهای آنان نادیده گرفته نخواهند شد. 

این جنگجویان داعش، به تجاوز بر کودکان و زنان و جرایم جنگی متهم استند.  باشنده‌گان ولسوالی‌های درزآب و قوش تپۀ ولایت جوزجان، ادعا دارند که این اعضای گروه داعش، حتا پسران خردسال را در این مناطق به نکاح شان در آورده بودند.

هم‌رسانی کنید