Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جنرال رازق: انفجار دیروز کار شبکۀ حقانی و آی‌ اس آی است

جنرال عبدالرازق، فرمانده پولیس کندهار، می‌گوید که انفجار دیروز شما در مهمان‌خانۀ والی کندهار، کار شبکۀ حقانی و سازمان استخبارات نظامی پاکستان یا آی‌اس‌آی است.

وی در یک نشست خبری در شهر کندهار می‌گوید که اطلاعات استخباراتی دو ماه پیش نهادهای امنیتی نشان دادند که شبکۀ حقانی می‌خواهد که رهبری نظامی کندهار را آماج قراردهد. از همین‌رو اقدامات امنیتی روی دست گرفته شدند، اما با این هم هراس‌افگنان توانستند در چوکی‌های مهمان‌خانۀ والی جاسازی کنند.

به گفتۀ وی، این مهمان‌خانه نیمه‌کار است، از همین‌رو شماری از کارگران به اتهام دست‌داشتن در این رویداد بازداشت شده‌اند.

وی می‌گوید که شمار جان‌باخته‌گان این رویداد ۱۱ تن و زخمیان ۱۳ تن است.

یک منبع به طلوع‌نیوز می‌گوید که مواد انفجاری‌ در چوکی‌های بزرگ مهمان‌خانۀ والی کندهار جاسازی شده بود و شام دیروز هنگامی انفجارکرد که مقام‌های محلی در کندهار از سفیر و قنسل امارات متحده عرب در افغانستان، میزبانی می‌کردند.

جنرال رازق: انفجار دیروز کار شبکۀ حقانی و آی‌ اس آی است

جنرال عبدالرازق در یک نشست خبری در شهر کندهار می‌گوید که اطلاعات استخباراتی دو ماه پیش نهادهای امنیتی نشان دادند که شبکۀ حقانی می‌خواهد که رهبری نظامی کندهار را آماج قراردهد

Thumbnail

جنرال عبدالرازق، فرمانده پولیس کندهار، می‌گوید که انفجار دیروز شما در مهمان‌خانۀ والی کندهار، کار شبکۀ حقانی و سازمان استخبارات نظامی پاکستان یا آی‌اس‌آی است.

وی در یک نشست خبری در شهر کندهار می‌گوید که اطلاعات استخباراتی دو ماه پیش نهادهای امنیتی نشان دادند که شبکۀ حقانی می‌خواهد که رهبری نظامی کندهار را آماج قراردهد. از همین‌رو اقدامات امنیتی روی دست گرفته شدند، اما با این هم هراس‌افگنان توانستند در چوکی‌های مهمان‌خانۀ والی جاسازی کنند.

به گفتۀ وی، این مهمان‌خانه نیمه‌کار است، از همین‌رو شماری از کارگران به اتهام دست‌داشتن در این رویداد بازداشت شده‌اند.

وی می‌گوید که شمار جان‌باخته‌گان این رویداد ۱۱ تن و زخمیان ۱۳ تن است.

یک منبع به طلوع‌نیوز می‌گوید که مواد انفجاری‌ در چوکی‌های بزرگ مهمان‌خانۀ والی کندهار جاسازی شده بود و شام دیروز هنگامی انفجارکرد که مقام‌های محلی در کندهار از سفیر و قنسل امارات متحده عرب در افغانستان، میزبانی می‌کردند.

هم‌رسانی کنید