تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جنرال رازق: قرار است چندین فرماندۀ طالبان به روند صلح بپیوندند

جنرال عبدالرازق، فرماندۀ پولس کندهار از احتمال پیوستن چندین رهبر و فرماندۀ دیگر طالبان به روند صلح خبر می‎‏دهد.

آقای رازق می ‏گوید که در این اواخر نزدیک به بیست تن از فرمانده هان و رهبران طالبان به روند صلح در کندهار پیوسته‎اند و امیدوار است شمار بیشتری از طالبان به این روند بپیوندند.

این جنرال پر آوازۀ کشور می‎افزاید که با برقراری تماس با طالبان در درون کشور و نیز در پاکستان توانسته است تا آنان را به بازگشت به کشور و پیوستن به روند صلح راضی بسازد.

به گفته وی، این رهبران و فرمانده‎هان طالبان اکنون در فضای امن در بخش های زیرحاکمیت دولت در کندهار زنده گی می کنند.

وی در این باره  بیان داشت: «ما با این بزرگان طالبان ارتباط برقرار کردیم و به آن ها اطمینان دادیم که هر زمانی که از جنگ دست بکشند، به آن ها این مشکلی ایجاد نخواهد شد و هر جایی که خواسته باشند می توانند زنده گی خود را ادامه بدهند.»

این نظامی پرنفوذ در جنوب کشور تأکید می‎کند طالبانی که به روند صلح پیوسته اند، سمت های مهمی در این گروه داشتند.

آقای رازق تصریح کرد: «افرادی که امروز از جنگ دست کشیده اند از افراد کلیدی طالبان هستند، به شمول والیان طالبان، قومندان و حتا وزرای طالبان شامل می باشند و یک یا دو تن شان اعضای بعضی از کمیسیون ها شورای کویته نیز می باشند.»

به گفته وی، هرگاه رهبران و فرمانده هان دیگر طالبان بخواهند به روند صلح بپیوندند، به آنان نیز زمینه زنده گی آرام در کشور فراهم خواهد شد.

با این وجود، جنرال رازق می‏گوید که در این کار، شورای عالی صلح هیچ نقشی نداشته است، بل نقش بزرگام  اقوام در این راستا برجسته بوده است.

جنرال رازق: قرار است چندین فرماندۀ طالبان به روند صلح بپیوندند

جنرال رازق می‎گوید شورای عالی صلح در پیوستن اعضای بلند پایۀ طالبان که تا سطح وزیر طالبان در میان آنان است، هیچ نقشی نداشته، بلکه بزرگان اقوام نقش برجسته در این راستا داشته اند.

Thumbnail

جنرال عبدالرازق، فرماندۀ پولس کندهار از احتمال پیوستن چندین رهبر و فرماندۀ دیگر طالبان به روند صلح خبر می‎‏دهد.

آقای رازق می ‏گوید که در این اواخر نزدیک به بیست تن از فرمانده هان و رهبران طالبان به روند صلح در کندهار پیوسته‎اند و امیدوار است شمار بیشتری از طالبان به این روند بپیوندند.

این جنرال پر آوازۀ کشور می‎افزاید که با برقراری تماس با طالبان در درون کشور و نیز در پاکستان توانسته است تا آنان را به بازگشت به کشور و پیوستن به روند صلح راضی بسازد.

به گفته وی، این رهبران و فرمانده‎هان طالبان اکنون در فضای امن در بخش های زیرحاکمیت دولت در کندهار زنده گی می کنند.

وی در این باره  بیان داشت: «ما با این بزرگان طالبان ارتباط برقرار کردیم و به آن ها اطمینان دادیم که هر زمانی که از جنگ دست بکشند، به آن ها این مشکلی ایجاد نخواهد شد و هر جایی که خواسته باشند می توانند زنده گی خود را ادامه بدهند.»

این نظامی پرنفوذ در جنوب کشور تأکید می‎کند طالبانی که به روند صلح پیوسته اند، سمت های مهمی در این گروه داشتند.

آقای رازق تصریح کرد: «افرادی که امروز از جنگ دست کشیده اند از افراد کلیدی طالبان هستند، به شمول والیان طالبان، قومندان و حتا وزرای طالبان شامل می باشند و یک یا دو تن شان اعضای بعضی از کمیسیون ها شورای کویته نیز می باشند.»

به گفته وی، هرگاه رهبران و فرمانده هان دیگر طالبان بخواهند به روند صلح بپیوندند، به آنان نیز زمینه زنده گی آرام در کشور فراهم خواهد شد.

با این وجود، جنرال رازق می‏گوید که در این کار، شورای عالی صلح هیچ نقشی نداشته است، بل نقش بزرگام  اقوام در این راستا برجسته بوده است.

هم‌رسانی کنید