Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جنرال عبدالرازق کی بود؟

جنرال عبدالرازق فرمانده پولیس کندهار و از چهره‌های پرنفوذ و پرآوازه در جنوب کشور روز پنجشنبه همراه با رییس امنیت کندهار به رگبار بسته شد و جان باخت. 

او از اچکزی‌های کندهار و از مشهورترین چهره‌های پر نفوذ  کشور به ویژه در حوزه جنوب شناخته می‌شد.
 
او از بهر نقش برجسته در تأمین امنیت کندهار، ده‌ها بار آماج حمله قرار گرفته بود.

این رویداد هنگامی رخ داد که جنرال رازق و مقام‌های دیگر با فرمانده نیروهای خارجی از یک نشست در دفتر والی کندهار بیرون شدند و جنرال میلر فرمانده نیروهای خارجی را همراهی می‌کردند. 

رنا ترین، عضو پیشین کمیسیون دفاعی سنا، گفت: «جنرال صاحب عبدالرازق برای حوزه کندهار در برابر دشمن یک کمربند آهنین بود. جنرال صاحب رازق شخصی بود که در مسایل امنیتی می‌شد رویش حساب کرد.»

میا گل وثیق، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «جنرال رازق فرمانده نترس و فرمانده ای که فقط در برابر دشمان افغانستان که مانع پیشرفت کشور استند ایستاده‌گی داشت.»

جنرال رازق که بربنیاد برخی از گزارش‌ها از نزدیک به ۳۰ سوء قصد و حمله گروهی جان سالم بدر برده بود، پس از چاشت روز پنجشنبه آماج قرار گرفت و جان باخت. 

او چندین عضو خانواده اش را نیز در خشونت‌ها از دست داده بود. 

جنرال رازق سال ۱۳۵۸ هجری خورشیدی در ولسوالی مرزی سپین بولدک به جهان آمد. از او سه همسر، پنج دختر و هفت پسر به جا مانده اند. 
 
جنرال رازق در سال ۱۳۸۰ هجری خورشیدی در برابر طالبان قرار گرفت و پس از فروپاشی حاکمیت طالبان وی در چارچوب نیروهای امنیتی جا گرفت. 

نخست او فرمانده یک پاسگاه بود، سپس به فرماندهی پولیس سرحدی در کندهار رسید و پس از آن در سال ۲۰۰۸ میلادی فرمانده پولیس ولایت کندهار شد. 

در کنار کندهار، جنرال عبدالرازق، عملیات‎هایی را در ارزگان، هلمند و زابل نیز رهبری کرده بود. 

جنرال رازق از چهره‌های پرآوازه در کشور بود و موقف‌گیری‌های تندی در برابر پاکستان داشت. آقای رازق از چهره‌های نزدیک به حامد کرزی نیز شناخته می‌شد. 

در این حمله جنرال عبدالمومن حسین خیل، رییس امنیت کندهار، هم جان باخت. 

در این رویداد عبدالنبی الهام، فرمانده زون پولیس ۴۰۴ میوند زخم برداشته است. خانواده او می‌گوید که او اکنون در یکی از شفاخانه‌های نظامی در کشور بستری است. 

جنرال عبدالرازق کی بود؟

جنرال رازق سال ۱۳۵۸ هجری خورشیدی در ولسوالی مرزی سپین بولدک به جهان آمد. از او سه همسر، پنج دختر و هفت پسر به جا مانده اند. 

Thumbnail

جنرال عبدالرازق فرمانده پولیس کندهار و از چهره‌های پرنفوذ و پرآوازه در جنوب کشور روز پنجشنبه همراه با رییس امنیت کندهار به رگبار بسته شد و جان باخت. 

او از اچکزی‌های کندهار و از مشهورترین چهره‌های پر نفوذ  کشور به ویژه در حوزه جنوب شناخته می‌شد.
 
او از بهر نقش برجسته در تأمین امنیت کندهار، ده‌ها بار آماج حمله قرار گرفته بود.

این رویداد هنگامی رخ داد که جنرال رازق و مقام‌های دیگر با فرمانده نیروهای خارجی از یک نشست در دفتر والی کندهار بیرون شدند و جنرال میلر فرمانده نیروهای خارجی را همراهی می‌کردند. 

رنا ترین، عضو پیشین کمیسیون دفاعی سنا، گفت: «جنرال صاحب عبدالرازق برای حوزه کندهار در برابر دشمن یک کمربند آهنین بود. جنرال صاحب رازق شخصی بود که در مسایل امنیتی می‌شد رویش حساب کرد.»

میا گل وثیق، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «جنرال رازق فرمانده نترس و فرمانده ای که فقط در برابر دشمان افغانستان که مانع پیشرفت کشور استند ایستاده‌گی داشت.»

جنرال رازق که بربنیاد برخی از گزارش‌ها از نزدیک به ۳۰ سوء قصد و حمله گروهی جان سالم بدر برده بود، پس از چاشت روز پنجشنبه آماج قرار گرفت و جان باخت. 

او چندین عضو خانواده اش را نیز در خشونت‌ها از دست داده بود. 

جنرال رازق سال ۱۳۵۸ هجری خورشیدی در ولسوالی مرزی سپین بولدک به جهان آمد. از او سه همسر، پنج دختر و هفت پسر به جا مانده اند. 
 
جنرال رازق در سال ۱۳۸۰ هجری خورشیدی در برابر طالبان قرار گرفت و پس از فروپاشی حاکمیت طالبان وی در چارچوب نیروهای امنیتی جا گرفت. 

نخست او فرمانده یک پاسگاه بود، سپس به فرماندهی پولیس سرحدی در کندهار رسید و پس از آن در سال ۲۰۰۸ میلادی فرمانده پولیس ولایت کندهار شد. 

در کنار کندهار، جنرال عبدالرازق، عملیات‎هایی را در ارزگان، هلمند و زابل نیز رهبری کرده بود. 

جنرال رازق از چهره‌های پرآوازه در کشور بود و موقف‌گیری‌های تندی در برابر پاکستان داشت. آقای رازق از چهره‌های نزدیک به حامد کرزی نیز شناخته می‌شد. 

در این حمله جنرال عبدالمومن حسین خیل، رییس امنیت کندهار، هم جان باخت. 

در این رویداد عبدالنبی الهام، فرمانده زون پولیس ۴۰۴ میوند زخم برداشته است. خانواده او می‌گوید که او اکنون در یکی از شفاخانه‌های نظامی در کشور بستری است. 

هم‌رسانی کنید