Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

یک جنگندۀ تاجیکستان بخش‌هایی مرزی با افغانستان را بم‌باران کرد

فضل الله مجددی، والی تخار می‌گوید که بخش‌های مشترک مرزی تاجیکستان و افغانستان، بامداد روز دوشنبه (۵ سنبله) گواۀ حمله‌های هوایی نیروهای تاجیکستانی بودند.

آقای مجددی می‌افزاید که این حمله‌های هوایی، چند ساعت پس از نبرد میان نیروهای مرزی تاجکیستانی و قاچاقبران مواد مخدر وابسته به گروۀ طالبان انجام شد.

همزمان با این، عبدالرحمان آقتاش، فرمانده پولیس تخار نیز می‌گوید که در درگیرها و نیز حمله‌های نیروهای تاجکیستانی، دو سرباز تاجکیستانی و شش جنگجوی طالب کشته شدند و نه جنگجوی دیگر طالب زخم برداشته اند.

فرمانده پولیس تخار، می‌گوید که این حمله‌ها بدون هماهنگی با آنان انجام شده است، اما سخن‌گوی نیروهای مرزی تاجیکستان و نیز وزارت دفاع روسیه، حملۀ هوایی را بر مرز مشترک افغانستان و تاجیکستان رد می‌کند. سخن‌گوی نیروهای مرزی تاجیکستان، کشته شدن دو سربازش را در درگیری نیز رد می‌کند.

بخش‌هاییکه در آن حمله شده است، با ولسوالی درقد ولایت تخار همرز است - درقد از ولسوالی‌های نا امن در ماوارای کوکچه است و نیروهای دولتی تنها در مرکز این ولسوالی حاکمیت دارند. در قد با ولسوالی‌های نا امن ینگی قلعه و خواجه بهاوالیدین و نیز با  تاجیکستان هم مرز است.

یک جنگندۀ تاجیکستان بخش‌هایی مرزی با افغانستان را بم‌باران کرد

فرمانده پولیس تخار می‌گوید که پیش از حملۀ هوایی، قاچاق بران موادمخدر و نیروهای مرزی تاجیکستانی باهم درگیر شدند و در این درگیری دو تن از نیروهای تاجیکستان کشته شده اند.

تصویر بندانگشتی

فضل الله مجددی، والی تخار می‌گوید که بخش‌های مشترک مرزی تاجیکستان و افغانستان، بامداد روز دوشنبه (۵ سنبله) گواۀ حمله‌های هوایی نیروهای تاجیکستانی بودند.

آقای مجددی می‌افزاید که این حمله‌های هوایی، چند ساعت پس از نبرد میان نیروهای مرزی تاجکیستانی و قاچاقبران مواد مخدر وابسته به گروۀ طالبان انجام شد.

همزمان با این، عبدالرحمان آقتاش، فرمانده پولیس تخار نیز می‌گوید که در درگیرها و نیز حمله‌های نیروهای تاجکیستانی، دو سرباز تاجکیستانی و شش جنگجوی طالب کشته شدند و نه جنگجوی دیگر طالب زخم برداشته اند.

فرمانده پولیس تخار، می‌گوید که این حمله‌ها بدون هماهنگی با آنان انجام شده است، اما سخن‌گوی نیروهای مرزی تاجیکستان و نیز وزارت دفاع روسیه، حملۀ هوایی را بر مرز مشترک افغانستان و تاجیکستان رد می‌کند. سخن‌گوی نیروهای مرزی تاجیکستان، کشته شدن دو سربازش را در درگیری نیز رد می‌کند.

بخش‌هاییکه در آن حمله شده است، با ولسوالی درقد ولایت تخار همرز است - درقد از ولسوالی‌های نا امن در ماوارای کوکچه است و نیروهای دولتی تنها در مرکز این ولسوالی حاکمیت دارند. در قد با ولسوالی‌های نا امن ینگی قلعه و خواجه بهاوالیدین و نیز با  تاجیکستان هم مرز است.

هم‌رسانی کنید