Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جنگ‎های داخلی در ده کشور جهان به شمول افغانستان همچنان ادامه دارد

یافته‎های گزارش انستیتوت بین‎المللی مطالعات استراتژیک بریتانیا نشان می‎دهند که جنگ‌‏های داخلی در ده کشور جهان به شمول افغانستان در سال پار میلادی همچنان ادامه داشته است.

این یافته‎های نشان می‎دهند که جنگ سوریه برای پنجمین سال در سال ۲۰۱۶ میلادی مرگبار ترین جنگ در جهان بوده است و افغانستان پس از سوریه، مکسیکو و عراق بیشتر تلفات جانی را در سال ۲۰۱۶ در نتیجه جنگ‎های داخلی متقبل شده است.

داکترجان چپ من، رییس انستیتوت بین‏المللی مطالعات استراتژیک بریتانیا گفت که سوریه همچنان سال‏های گذشته بیشترین تلفات را داشت است و سپس مکسیکو، عراق و افغانستان در رده‎های بعدی قرار دارند.

وی می‎افزاید که هرچند در سال ۲۰۱۶ میلادی نیز جنگ‎های داخلی در کشورهای جهان افزایش یافته است، اما شماری تلفات در سال ۲۰۱۵ میلادی بیشتر از سال پار میلادی بوده است.

وی تصریح کرد: "هرچند در سال ۲۰۱۶ میلادی شماری تلفات در مقایسه با سال ۲۰۱۵ کاهش یافته‌اند، اما جنگ‎های داخلی همچنان ادامه داشته‎اند، البته بیشتر درگیری‎ها در کشورهای شرق میانه به شمول، سوریه، عراق و لیبیا بوده‌اند، اما مکسیکو نیز درگیری جنگ با  گروه‎های مافیا بوده است که این جنگ ۲۳ هزار کشته بر جاگذاشته است."

وی عامل اصلی ادامۀ درگیری‎ها در این ده کشور را حکومت‎های "ضعیف و ناکارا" می‎داند.

وی اضافه کرد: "این گونه جنگ‎های داخلی در نتیجۀ حکومت‎های ضعیف بیشتر افزایش یافته‎اند، بدون حکومت داری خوب این جنگ‎ها ادامه خواهند یافت."

یافته‎های این گزارش نشان می‎دهند که جنگ‎های داخلی در سال ۲۰۱۶ میلادی در افغانستان ۱۶ هزار و در عراق ۱۷ هزار تن کشته بر جا گذشته‎اند و همچنان جنگ‎های داخلی سوریه در این سال جان  ۵۰ هزار تن را گرفته است.

جنگ‎های داخلی در ده کشور جهان به شمول افغانستان همچنان ادامه دارد

نتایج بررسی انستیتوت مطالعات بین‎المللی استراتیژی بریتانیا نشان می‏دهند که سوریه، مکسیکو، عراق، افغانستان، یمن، سومالیا، سودان، ترکیه، سودان جنوبی و نایجریان بیشترین تلفات را در جهان در نتیجۀ جنگ‎های داخلی، داشته‎اند.

تصویر بندانگشتی

یافته‎های گزارش انستیتوت بین‎المللی مطالعات استراتژیک بریتانیا نشان می‎دهند که جنگ‌‏های داخلی در ده کشور جهان به شمول افغانستان در سال پار میلادی همچنان ادامه داشته است.

این یافته‎های نشان می‎دهند که جنگ سوریه برای پنجمین سال در سال ۲۰۱۶ میلادی مرگبار ترین جنگ در جهان بوده است و افغانستان پس از سوریه، مکسیکو و عراق بیشتر تلفات جانی را در سال ۲۰۱۶ در نتیجه جنگ‎های داخلی متقبل شده است.

داکترجان چپ من، رییس انستیتوت بین‏المللی مطالعات استراتژیک بریتانیا گفت که سوریه همچنان سال‏های گذشته بیشترین تلفات را داشت است و سپس مکسیکو، عراق و افغانستان در رده‎های بعدی قرار دارند.

وی می‎افزاید که هرچند در سال ۲۰۱۶ میلادی نیز جنگ‎های داخلی در کشورهای جهان افزایش یافته است، اما شماری تلفات در سال ۲۰۱۵ میلادی بیشتر از سال پار میلادی بوده است.

وی تصریح کرد: "هرچند در سال ۲۰۱۶ میلادی شماری تلفات در مقایسه با سال ۲۰۱۵ کاهش یافته‌اند، اما جنگ‎های داخلی همچنان ادامه داشته‎اند، البته بیشتر درگیری‎ها در کشورهای شرق میانه به شمول، سوریه، عراق و لیبیا بوده‌اند، اما مکسیکو نیز درگیری جنگ با  گروه‎های مافیا بوده است که این جنگ ۲۳ هزار کشته بر جاگذاشته است."

وی عامل اصلی ادامۀ درگیری‎ها در این ده کشور را حکومت‎های "ضعیف و ناکارا" می‎داند.

وی اضافه کرد: "این گونه جنگ‎های داخلی در نتیجۀ حکومت‎های ضعیف بیشتر افزایش یافته‎اند، بدون حکومت داری خوب این جنگ‎ها ادامه خواهند یافت."

یافته‎های این گزارش نشان می‎دهند که جنگ‎های داخلی در سال ۲۰۱۶ میلادی در افغانستان ۱۶ هزار و در عراق ۱۷ هزار تن کشته بر جا گذشته‎اند و همچنان جنگ‎های داخلی سوریه در این سال جان  ۵۰ هزار تن را گرفته است.

هم‌رسانی کنید