تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جنگ امریکا در افغانستان 'بیش از ۱۴۷ هزار کشته به‌جا گذاشته است'

بررسی یک نهاد امریکایی، نشان می‌دهد که در جنگ ایالات متحده در برابر "تروریزم" پس از حملۀ یازدهم ستامبر در افغانستان، عراق و پاکستان، ۵۰۷ هزار تن کشته شده‌اند.

این بررسی که از سوی بنیاد "واتسن" دانشگاه برون ایالات متحده انجام شده است نشان می‌دهد که از سال ۲۰۰۱ میلادی تا سال ۲۰۱۸، ۱۴۷هزار و ۱۲۴تن در افغانستان کشته شده‌اند که غیرنظامیان، نیروهای دولتی، شورشیان و نیروهای امریکایی را در بر می‌گیرد.

بربنیاد این بررسی، ۵۸ هزار ۵۹۶ تن از نیروهای امنیتی افغان، ۴۲هزار و یک صد جنگ‌جوی مخالف دولت، ۳۸ هزار و ۴۸۰ غیرنظامی، ۶ هزار ۳۳۴ سرباز قراردادی امریکایی، یک‌هزار و ۱۴۱تن از نیروهای وابسته به نظامیان دولتی، ۴۰۹ کارمند نهادهای مدد رسان  و ۵۴ خبرنگار، از جملۀ کسانی‌ اند که در این جنگ، در افغانستان کشته شده‌اند.

عراق با ۲۹۸هزار کشته بیشترین تلفات را داشته است و در پاکستان نیز ۶۵هزار تن کشته شده‌اند.

بربنیاد این بررسی، شمار تلفات هژده سال اخیر در افغانستان به ترتیب بلند بودن آن این گونه است.

انستیتیوت واتسن، می‌گوید که با وجود کاهش شدت نبردها در افغانستان و عراق، شمار قربانیان غیرنظامی در جنگ افغانستان رو به افزایش است.

در این بررسی، گفته شده است که بیشتر غیرنظامیان در این سال‌ها از سوی شورشیان کشته شده‌اند، اما نیروهای امریکایی و نظامیان متحد آنان نیز در کشتار غیرنظامیان دست داشته اند.

جنگ امریکا در افغانستان 'بیش از ۱۴۷ هزار کشته به‌جا گذاشته است'

این بررسی که از سوی بنیاد "واتسن" دانشگاه برون ایالات متحده انجام شده است نشان می‌دهد که از سال ۲۰۰۱ میلادی تا سال ۲۰۱۸، ۱۴۷هزار و ۱۲۴تن در افغانستان کشته شده‌اند که غیرنظامیان، نیروهای دولتی، شورشیان و نیروهای امریکایی را در بر می‌گیرد.

Thumbnail

بررسی یک نهاد امریکایی، نشان می‌دهد که در جنگ ایالات متحده در برابر "تروریزم" پس از حملۀ یازدهم ستامبر در افغانستان، عراق و پاکستان، ۵۰۷ هزار تن کشته شده‌اند.

این بررسی که از سوی بنیاد "واتسن" دانشگاه برون ایالات متحده انجام شده است نشان می‌دهد که از سال ۲۰۰۱ میلادی تا سال ۲۰۱۸، ۱۴۷هزار و ۱۲۴تن در افغانستان کشته شده‌اند که غیرنظامیان، نیروهای دولتی، شورشیان و نیروهای امریکایی را در بر می‌گیرد.

بربنیاد این بررسی، ۵۸ هزار ۵۹۶ تن از نیروهای امنیتی افغان، ۴۲هزار و یک صد جنگ‌جوی مخالف دولت، ۳۸ هزار و ۴۸۰ غیرنظامی، ۶ هزار ۳۳۴ سرباز قراردادی امریکایی، یک‌هزار و ۱۴۱تن از نیروهای وابسته به نظامیان دولتی، ۴۰۹ کارمند نهادهای مدد رسان  و ۵۴ خبرنگار، از جملۀ کسانی‌ اند که در این جنگ، در افغانستان کشته شده‌اند.

عراق با ۲۹۸هزار کشته بیشترین تلفات را داشته است و در پاکستان نیز ۶۵هزار تن کشته شده‌اند.

بربنیاد این بررسی، شمار تلفات هژده سال اخیر در افغانستان به ترتیب بلند بودن آن این گونه است.

انستیتیوت واتسن، می‌گوید که با وجود کاهش شدت نبردها در افغانستان و عراق، شمار قربانیان غیرنظامی در جنگ افغانستان رو به افزایش است.

در این بررسی، گفته شده است که بیشتر غیرنظامیان در این سال‌ها از سوی شورشیان کشته شده‌اند، اما نیروهای امریکایی و نظامیان متحد آنان نیز در کشتار غیرنظامیان دست داشته اند.

هم‌رسانی کنید