Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جنگ در شهر فراه ازسرگرفته شده‌است

مقام‌های امنیتی فراه روز پنج‌شنبه (۲۷ ثور) می‌گویند که طالبان با حمله‌های انتحاری و انفجاری، شب گذشته بار دیگر جنگ را با نیروهای دولتی از سرگرفته‌اند.

این مقام‌ها می‌افزایند که شماری از طالبانی‌که در خانه‌های مردم پنهان شده بودند، سه‌حمله انتحاری را در نزدیکی فرماندهی پولیس و چند ساختمان دیگر دولتی انجام دادند.

درهمین‌حال، شماری‌از باشنده‌گان فراه می‌گویند که طالبان شب گذشته جنگ را با نیروهای دولتی در نزدیک ساختمان فرماندهی پولیس، زندان و حوزۀ سوم امنیتی آغاز کردند و هم‌اکنون نیز در برخی از بخش‌ها با نیروهای دولتی درگیر جنگ استند.

برخی دیگری‌از باشنده‌گان فراه می‌گویند که در این جنگ، خانۀ یکی‌از اعضای شورای ولایتی فراه را نیز آماج حمله‌های‌شان قرار داده‌اند.

طالبان بامداد سهشنبه از بخش‌های شمال این شهر بر پاسگاه‌های نیروهای امنیتی، فرماندهی پولیس، ریاست امنیت ملی این ولایت هجوم آوردند و با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند.

مقام‌های تأیید کردند که در این درگیری‌ها ۲۵ تن از نیروهای امنیتی، جان باختند.

این در حالیست که مقام‌های محلی ولایت فراه روز چهارشنبه از شکست طالبان در شهر فراه، خبر داده بودند.

عبدالبصیر سالنگی، والی فراه، گفت که نزدیک به ۱۰۰۰تن از طالبان از فاصله ده‌کیلومتری و ولسوالی‌های فراه روز گذشته بر شهر فراه حمله کردند و سپس ۱۰۰۰ طالب دیگر نیز به این شمار افزوده شدند، اما با مقاومت آنان روبه‌رو شدند.
 
آقای سالنگی، ادعا کرد که نزدیک به ۳۰۰ تن از طالبان در جنگ کشته شدند، ادعایی را که طالبان تأیید نکردند.
 
به‌گفتۀ او، نیروهای دولتی هرچند از بخش‌های شهر فراه بیرون شده بودند، اما سه‌شنبه‌شب از بخش‌های کلیدی از جمله فرماندهی پولیس، ساختمان امنیت ملی، شفاخانه و نماینده‌گی بانک مقاومت کردند تا این‌که نیروهای کمکی از ولایت‌های دیگر رسیدند.

جنگ در شهر فراه ازسرگرفته شده‌است

به‌گفتۀ برخی‌از باشنده‌گان فراه، حمله‌های هوایی نیروهای دولتی و خارجی برضد طالبان در این ولایت، انجام شده‌اند.

Thumbnail

مقام‌های امنیتی فراه روز پنج‌شنبه (۲۷ ثور) می‌گویند که طالبان با حمله‌های انتحاری و انفجاری، شب گذشته بار دیگر جنگ را با نیروهای دولتی از سرگرفته‌اند.

این مقام‌ها می‌افزایند که شماری از طالبانی‌که در خانه‌های مردم پنهان شده بودند، سه‌حمله انتحاری را در نزدیکی فرماندهی پولیس و چند ساختمان دیگر دولتی انجام دادند.

درهمین‌حال، شماری‌از باشنده‌گان فراه می‌گویند که طالبان شب گذشته جنگ را با نیروهای دولتی در نزدیک ساختمان فرماندهی پولیس، زندان و حوزۀ سوم امنیتی آغاز کردند و هم‌اکنون نیز در برخی از بخش‌ها با نیروهای دولتی درگیر جنگ استند.

برخی دیگری‌از باشنده‌گان فراه می‌گویند که در این جنگ، خانۀ یکی‌از اعضای شورای ولایتی فراه را نیز آماج حمله‌های‌شان قرار داده‌اند.

طالبان بامداد سهشنبه از بخش‌های شمال این شهر بر پاسگاه‌های نیروهای امنیتی، فرماندهی پولیس، ریاست امنیت ملی این ولایت هجوم آوردند و با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند.

مقام‌های تأیید کردند که در این درگیری‌ها ۲۵ تن از نیروهای امنیتی، جان باختند.

این در حالیست که مقام‌های محلی ولایت فراه روز چهارشنبه از شکست طالبان در شهر فراه، خبر داده بودند.

عبدالبصیر سالنگی، والی فراه، گفت که نزدیک به ۱۰۰۰تن از طالبان از فاصله ده‌کیلومتری و ولسوالی‌های فراه روز گذشته بر شهر فراه حمله کردند و سپس ۱۰۰۰ طالب دیگر نیز به این شمار افزوده شدند، اما با مقاومت آنان روبه‌رو شدند.
 
آقای سالنگی، ادعا کرد که نزدیک به ۳۰۰ تن از طالبان در جنگ کشته شدند، ادعایی را که طالبان تأیید نکردند.
 
به‌گفتۀ او، نیروهای دولتی هرچند از بخش‌های شهر فراه بیرون شده بودند، اما سه‌شنبه‌شب از بخش‌های کلیدی از جمله فرماندهی پولیس، ساختمان امنیت ملی، شفاخانه و نماینده‌گی بانک مقاومت کردند تا این‌که نیروهای کمکی از ولایت‌های دیگر رسیدند.

هم‌رسانی کنید