تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جوانان: ارزش‌های کشور نباید در گفت‌وگوهای صلح نادیده گرفته شوند

همزمان با شدت‌گیری تلاش‌ها برای صلح، شماری از جوانان و فعالان مدنی در کشور از چگونگی پیشبرد گفت‌وگوهای صلح با طالبان نگران استند.

این جوانان، می‌گویند که نگران استند مبادا در گفت‌وگوهای صلح، ارزش‌ها و دست‌آوردهای هژده سالۀ کشور نادیده گرفته شوند.

این جوانان، روز پنج‌شنبه (۱۸دلو) که در یک نشست در کابل گردهم آمده بودند، از حکومت و طرف‌های مذاکره کنندۀ صلح خواستار توضح در روند صلح شدند.

 شماری از بانوان در این نشست، تأکید کردند که برجسته‌شدن نقش زنان در جامعه یکی از دست‌آوردهای هژده سال اخیر در کشور است و این دست‌آورد نباید در روند صلح قربانی شود.

حسنا (از راست نفر نخست)، می‌گوید نگران است در گفت‌وگوهای صلح حقوق زنان معامله نشود.

حسنا، یکی از این بانوان است. او می‌گوید در جریان هژده سال گذشته تحصیل کرد و کار رفت و می‌خواهد در آینده نیز به تحصیل و کارش ادامه دهد. حسنا نگران است که با آمدن طالبان، این فرصت‌ها از او و هم‌نسلانش گرفته شود.

حسنا در این باره گفت: «صلحی بیاید که بانوانان بتوانند در تمام عرصه‌ها کار بکنند، نه این‌که با آمدن صلح نقش بانوان کم شود.»

مستوره آرزو، یکی دیگر از بانوان جوان در کشور است که در بارۀ آیندۀ صلح با طالبان اطمینانی ندارد. او که گذشتۀ کار و آموزش در بخش ورزش دارد و برای مدتی رییس فدراسیون بدمینتون افغانستان و نیز رییس کمیتۀ زنان فدراسیون آسیایی این رشتۀ ورزشی بود، می‌گوید در گفت‌وگوهای صلح باید دست‌آوردها و حقوق بانوان خط سرخ باشد.

مستوره افزود: «اگر معامله‌گری‌هایی صورت بگیرد، ممکن جایگاه خانم‌ها دوباره به خانه باشد و همان وظایفی را که در بیرون دارند، فکر نکنم بعد از صلح دوباره این چانس به خانم‌ها داده شود.»

مستوره آرزو، می‌گوید که صلح نباید به قیمت از دست دادن آزادی‌های زنان تأمین شود.

این در حالی است که در گفت‌وگوهای دو روزۀ اخیر سیاسیون با طالبان در مسکو، نماینده‌گان طالبان گفتند که آنان مطابق دستورات اسلام، کار و آموزش زنان را می‌پذیرند. در قطع‌نامۀ نُه ماده‌یی مشترک سیاسیون و طالبان در مسکو نیز بر«اطمینان رعایت حقوق تعلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان در مطابقت ارزش‌های اسلامی» تأکید شده است.

در نشست مسکو اما نماینده‌گان حکومت افغانستان حضور نداشت و ارگ ریاست‌جمهوری گفت که مذاکرات در این نشست نتایج اجراییه ندارد. حکومت افغانستان، در چهار نشست طالبان با نماینده‌گان امریکا که پیش از نشست مسکو برگزار شدند نیز نماینده نداشت.

در نشست مسکو، سه زن نیز شرکت کرده بودند.

گروه طالبان تاکنون حاضر نشده‌اند که با حکومت افغانستان به گونۀ مستقیم وارد گفت‌وگو شوند. اما جوانان در کابل، می‌گویند که قربانیان اصلی جنگ در کشور مردم استند و طالبان باید با مردم گفته وگو کنند نه با گروه‌ها. 
کنشکا نصیری، فعال جامعه مدنی گفت: «این بحث بهتر است با جوانان مطرح شود؛ طالبان همواره جوانان را هدف قرار داده اند، طالبان همواره با جوانان در تقابل استند.»

جوانان: ارزش‌های کشور نباید در گفت‌وگوهای صلح نادیده گرفته شوند

درگفت‌وگوهای دو روزۀ اخیر سیاسیون با طالبان در مسکو، نماینده‌گان طالبان گفتند که آنان مطابق دستورات اسلام، کار و آموزش زنان را می‌پذیرند.

تصویر بندانگشتی

همزمان با شدت‌گیری تلاش‌ها برای صلح، شماری از جوانان و فعالان مدنی در کشور از چگونگی پیشبرد گفت‌وگوهای صلح با طالبان نگران استند.

این جوانان، می‌گویند که نگران استند مبادا در گفت‌وگوهای صلح، ارزش‌ها و دست‌آوردهای هژده سالۀ کشور نادیده گرفته شوند.

این جوانان، روز پنج‌شنبه (۱۸دلو) که در یک نشست در کابل گردهم آمده بودند، از حکومت و طرف‌های مذاکره کنندۀ صلح خواستار توضح در روند صلح شدند.

 شماری از بانوان در این نشست، تأکید کردند که برجسته‌شدن نقش زنان در جامعه یکی از دست‌آوردهای هژده سال اخیر در کشور است و این دست‌آورد نباید در روند صلح قربانی شود.

حسنا (از راست نفر نخست)، می‌گوید نگران است در گفت‌وگوهای صلح حقوق زنان معامله نشود.

حسنا، یکی از این بانوان است. او می‌گوید در جریان هژده سال گذشته تحصیل کرد و کار رفت و می‌خواهد در آینده نیز به تحصیل و کارش ادامه دهد. حسنا نگران است که با آمدن طالبان، این فرصت‌ها از او و هم‌نسلانش گرفته شود.

حسنا در این باره گفت: «صلحی بیاید که بانوانان بتوانند در تمام عرصه‌ها کار بکنند، نه این‌که با آمدن صلح نقش بانوان کم شود.»

مستوره آرزو، یکی دیگر از بانوان جوان در کشور است که در بارۀ آیندۀ صلح با طالبان اطمینانی ندارد. او که گذشتۀ کار و آموزش در بخش ورزش دارد و برای مدتی رییس فدراسیون بدمینتون افغانستان و نیز رییس کمیتۀ زنان فدراسیون آسیایی این رشتۀ ورزشی بود، می‌گوید در گفت‌وگوهای صلح باید دست‌آوردها و حقوق بانوان خط سرخ باشد.

مستوره افزود: «اگر معامله‌گری‌هایی صورت بگیرد، ممکن جایگاه خانم‌ها دوباره به خانه باشد و همان وظایفی را که در بیرون دارند، فکر نکنم بعد از صلح دوباره این چانس به خانم‌ها داده شود.»

مستوره آرزو، می‌گوید که صلح نباید به قیمت از دست دادن آزادی‌های زنان تأمین شود.

این در حالی است که در گفت‌وگوهای دو روزۀ اخیر سیاسیون با طالبان در مسکو، نماینده‌گان طالبان گفتند که آنان مطابق دستورات اسلام، کار و آموزش زنان را می‌پذیرند. در قطع‌نامۀ نُه ماده‌یی مشترک سیاسیون و طالبان در مسکو نیز بر«اطمینان رعایت حقوق تعلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان در مطابقت ارزش‌های اسلامی» تأکید شده است.

در نشست مسکو اما نماینده‌گان حکومت افغانستان حضور نداشت و ارگ ریاست‌جمهوری گفت که مذاکرات در این نشست نتایج اجراییه ندارد. حکومت افغانستان، در چهار نشست طالبان با نماینده‌گان امریکا که پیش از نشست مسکو برگزار شدند نیز نماینده نداشت.

در نشست مسکو، سه زن نیز شرکت کرده بودند.

گروه طالبان تاکنون حاضر نشده‌اند که با حکومت افغانستان به گونۀ مستقیم وارد گفت‌وگو شوند. اما جوانان در کابل، می‌گویند که قربانیان اصلی جنگ در کشور مردم استند و طالبان باید با مردم گفته وگو کنند نه با گروه‌ها. 
کنشکا نصیری، فعال جامعه مدنی گفت: «این بحث بهتر است با جوانان مطرح شود؛ طالبان همواره جوانان را هدف قرار داده اند، طالبان همواره با جوانان در تقابل استند.»

هم‌رسانی کنید