تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جوانان هرات: گفت‌وگوهای صلح همه‌شمول باشند

همزمان با ادامۀ نشست‌های صلح میان طالبان و ایالات متحده در قطر، شماری از جوانان ولایت هرات روز دوشنبه (۱۳حوت) یک نشستی را برای پشتیبانی از گفت‌وگوهای صلح برگزار کردند.

این جوانان، می‌گویند که از گفت‌وگوهای صلح پشتیبانی می‌کنند اما باید این روند همه‌شمول باشد؛ چنان‌که حکومت، احزاب، جوانان و زنان در آن سهم تعیین کننده داشته باشند.

غلام سخی هرویان، مسؤول شورای دانشجویان ولسوالی‌های هرات در این باره گفت: «تعبیر ما این است که خود افغان‌های ما که در پروسۀ صلح - چه آن‌هایی‌که طالبان هستند و یا سیاسون هستند و یا آن‌هایی‌‎که در حکومت هستند - خواستیم که هر سه طرف در این پروسه دخیل باشند. این طور نشود که یک زمانی خارجی‌ها بالای ما تحمیل کنند.»

این درحالی است که پنجمین دور گفت‌وگوهای نماینده‌گان طالبان و ایالات متحده، هم‌اکنون در غیبت حکومت افغانستان، در قطر ادامه دارند.

جوانان هرات، می‌‎گویند صلحی را که از سوی کشورهای خارجی بر آنان تحمیل شود، قبول ندارند و زمانی این صلح مورد قبول همه است که نقش تمام شهروندان افغانستان در آن پر رنگ باشد.

سهراب شهابی، باشندۀ هرات بیان داشت: «مهره‌های شطرنج، نیروهای امنیتی و طالبان بوده‌اند که توسط رهبران برنامه‌ریزی شده‌اند و ملت ما قتل عام شد. خواست ما از حکومت این است که بیشتر از این ملت افغانستان را به ویرانی نکشاند.»

قدریه واحدی، شرکت کنندۀ دیگر این نشست نیز افزود: «کوشش ما خانم‌ها هم همین است وقتی‌که آن‌ها (طالبان و امریکا) نشست می‌کنند، نتیجه‌اش این نشود که خانم‌ها پس به خانه بروند. از نظر من، وقتی‌که نشست‌های صلح صورت می‌گیرد، برادران و خواهران در کنار هم نشست کنند.»

نشست ماه گذشتۀ رهبران سیاسی با طالبان در مسکو انتقادهای زیادی در پی‌داشت، اما این جوانان هرنوع گفت‌وگویی را که به صلح بیانجامد، به سود ملت و حکومت می‌دانند.

جوانان هرات: گفت‌وگوهای صلح همه‌شمول باشند

این درحالی است که پنجمین دور گفت‌وگوهای نماینده‌گان طالبان و ایالات متحده، هم‌اکنون در غیبت حکومت افغانستان، در قطر ادامه دارند.

تصویر بندانگشتی

همزمان با ادامۀ نشست‌های صلح میان طالبان و ایالات متحده در قطر، شماری از جوانان ولایت هرات روز دوشنبه (۱۳حوت) یک نشستی را برای پشتیبانی از گفت‌وگوهای صلح برگزار کردند.

این جوانان، می‌گویند که از گفت‌وگوهای صلح پشتیبانی می‌کنند اما باید این روند همه‌شمول باشد؛ چنان‌که حکومت، احزاب، جوانان و زنان در آن سهم تعیین کننده داشته باشند.

غلام سخی هرویان، مسؤول شورای دانشجویان ولسوالی‌های هرات در این باره گفت: «تعبیر ما این است که خود افغان‌های ما که در پروسۀ صلح - چه آن‌هایی‌که طالبان هستند و یا سیاسون هستند و یا آن‌هایی‌‎که در حکومت هستند - خواستیم که هر سه طرف در این پروسه دخیل باشند. این طور نشود که یک زمانی خارجی‌ها بالای ما تحمیل کنند.»

این درحالی است که پنجمین دور گفت‌وگوهای نماینده‌گان طالبان و ایالات متحده، هم‌اکنون در غیبت حکومت افغانستان، در قطر ادامه دارند.

جوانان هرات، می‌‎گویند صلحی را که از سوی کشورهای خارجی بر آنان تحمیل شود، قبول ندارند و زمانی این صلح مورد قبول همه است که نقش تمام شهروندان افغانستان در آن پر رنگ باشد.

سهراب شهابی، باشندۀ هرات بیان داشت: «مهره‌های شطرنج، نیروهای امنیتی و طالبان بوده‌اند که توسط رهبران برنامه‌ریزی شده‌اند و ملت ما قتل عام شد. خواست ما از حکومت این است که بیشتر از این ملت افغانستان را به ویرانی نکشاند.»

قدریه واحدی، شرکت کنندۀ دیگر این نشست نیز افزود: «کوشش ما خانم‌ها هم همین است وقتی‌که آن‌ها (طالبان و امریکا) نشست می‌کنند، نتیجه‌اش این نشود که خانم‌ها پس به خانه بروند. از نظر من، وقتی‌که نشست‌های صلح صورت می‌گیرد، برادران و خواهران در کنار هم نشست کنند.»

نشست ماه گذشتۀ رهبران سیاسی با طالبان در مسکو انتقادهای زیادی در پی‌داشت، اما این جوانان هرنوع گفت‌وگویی را که به صلح بیانجامد، به سود ملت و حکومت می‌دانند.

هم‌رسانی کنید