تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

جوان معترض نیمه برهنه این بار در بلخ راه‎پیمایی کرد

احمدخالد بخشی که پیش از این به گونۀ نیمه برهنه و با حمل پلاکارت‎های اعتراضی، از بهر اعتراض به وضعیت امنیتی کشور، به جاده های کابل ظاهر شده بود، امروز در شهرمزار شریف راهپیمایی کرد.

این جوان ادعا دارد که رهبران حکومت وحدت ملی، برای تأمین امنیت شهروندان کشور بی‌پروا استند؛ از این رو به چنین حرکت اعتراضی اقدام کرده است.

وی، می‌گوید که این حرکت خودرا در تمامی ولایت‌های کشور اجرا خواهد کرد.

احمدخالد بخشی، مسیر دفتر شورای ولایتی بلخ تا زیارتگاه حضرت علی در مزارشریف را که حدود ۵۰۰ متر می شود، قدم زد: «نه نان داریم، نه امنیت است، نه کار؛ بالاخره ما اینجا چه کنیم؟ جوانان ما، نیروهای کار روان هستن به طرف خارج و این بسیار زمان گیر است تا ما دوباره این نیروها را بسازیم، چرا شما دولت مردان ما متوجه نیستین و به این خاطر من دست به این عمل زدیم.»

او در پلاکارت هایی که با خود حمل می کرد، شعارهایی در انتقاد از تعصب، قوم گرایی و بی کاره گی حکومت در تآمین امنیت، نوشته بود.

این جوان معترض می گوید، سکوت جوانان در برابر بی‌عدالتی‌ها و ناامنی‌ها نگران کننده است: «جوانان کمی بیدار شوید و افغانستان به شما ضرورت دارد و شما کسانی هستید که کشتی شکسته را به ساحل بیارید و چهل پنجا سال است که ما با بدبختی روبرو هستیم بخاطری که جوانان خاموش هستند.»

همزمان با این، شماری از جوانان در بلخ از این حرکت اعتراضی ستایش می‌کنند و بر جلوگیری از فعالیت‌های هراس افگنانه در کشور تأکید می‌ورزند.

ظریفه، باشندۀ مزارشریف گفت: «امروز تحصیل کرده های ما در انتحار و انفجار قربانی می شوند، امروز ما مورد خشونت آزار و اذیت قرار می گیریم و در سیاست سیاستمدار از ما قربانی گرفته می شود.»

خالده، باشندۀ دیگر مزارشریف نیز بیان داشت: «جا دارد تا از تمام دولت مردان بخواهم که تا به کی این همه ظلم دیگر بس است، باید کار شود و روی جوانان کار شود اما هر روز ما جوانان ما را قربانی می دهیم.»

پیام این جوان معترض به دولت مردان کشور این است که برای برآورده شدن اهداف سیاسی شان، جوانان را قربانی نسازند و برای تأمین عدالت در کشور بیشتر تلاش کنند.

افغانستان

جوان معترض نیمه برهنه این بار در بلخ راه‎پیمایی کرد

پیام این جوان معترض به دولت مردان کشور این است که برای برآورده شدن اهداف سیاسی شان، جوانان را قربانی نسازند و برای تأمین عدالت در کشور بیشتر تلاش کنند.

تصویر بندانگشتی

احمدخالد بخشی که پیش از این به گونۀ نیمه برهنه و با حمل پلاکارت‎های اعتراضی، از بهر اعتراض به وضعیت امنیتی کشور، به جاده های کابل ظاهر شده بود، امروز در شهرمزار شریف راهپیمایی کرد.

این جوان ادعا دارد که رهبران حکومت وحدت ملی، برای تأمین امنیت شهروندان کشور بی‌پروا استند؛ از این رو به چنین حرکت اعتراضی اقدام کرده است.

وی، می‌گوید که این حرکت خودرا در تمامی ولایت‌های کشور اجرا خواهد کرد.

احمدخالد بخشی، مسیر دفتر شورای ولایتی بلخ تا زیارتگاه حضرت علی در مزارشریف را که حدود ۵۰۰ متر می شود، قدم زد: «نه نان داریم، نه امنیت است، نه کار؛ بالاخره ما اینجا چه کنیم؟ جوانان ما، نیروهای کار روان هستن به طرف خارج و این بسیار زمان گیر است تا ما دوباره این نیروها را بسازیم، چرا شما دولت مردان ما متوجه نیستین و به این خاطر من دست به این عمل زدیم.»

او در پلاکارت هایی که با خود حمل می کرد، شعارهایی در انتقاد از تعصب، قوم گرایی و بی کاره گی حکومت در تآمین امنیت، نوشته بود.

این جوان معترض می گوید، سکوت جوانان در برابر بی‌عدالتی‌ها و ناامنی‌ها نگران کننده است: «جوانان کمی بیدار شوید و افغانستان به شما ضرورت دارد و شما کسانی هستید که کشتی شکسته را به ساحل بیارید و چهل پنجا سال است که ما با بدبختی روبرو هستیم بخاطری که جوانان خاموش هستند.»

همزمان با این، شماری از جوانان در بلخ از این حرکت اعتراضی ستایش می‌کنند و بر جلوگیری از فعالیت‌های هراس افگنانه در کشور تأکید می‌ورزند.

ظریفه، باشندۀ مزارشریف گفت: «امروز تحصیل کرده های ما در انتحار و انفجار قربانی می شوند، امروز ما مورد خشونت آزار و اذیت قرار می گیریم و در سیاست سیاستمدار از ما قربانی گرفته می شود.»

خالده، باشندۀ دیگر مزارشریف نیز بیان داشت: «جا دارد تا از تمام دولت مردان بخواهم که تا به کی این همه ظلم دیگر بس است، باید کار شود و روی جوانان کار شود اما هر روز ما جوانان ما را قربانی می دهیم.»

پیام این جوان معترض به دولت مردان کشور این است که برای برآورده شدن اهداف سیاسی شان، جوانان را قربانی نسازند و برای تأمین عدالت در کشور بیشتر تلاش کنند.

هم‌رسانی کنید