Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

حبیبه‌سرابی برندۀ جایزۀ صلح جهانی ادارۀ انکشافی سازمان ملل متحدشد

ادارۀ انکشافی سازمان ملل متحد جایزه صلح سال ۲۰۱۶ میلادی این سازمان را به حبیبه سرابی، معاون شورای عالی صلح داد.

این جایزه توسط نهاد توسعه‌ای سازمان ملل در تایلند به خانم سرابی اهدا شد.

مسؤولان «جایزه ان‌پیس» می‌گویند که این جایزه بخاطر نقش خانم سرابی در حکومت‌داری و فعالیت‌هایش در عرصۀ آموزش و پرورش به او داده شده است.

درهمین حال، شورای عالی صلح دادن جایزۀ صلح سازمان ملل متحد را به حبیبه سرابی یکی از معاونان این شورا یک دست آورد می‌داند.

از سوی هم، شورای عالی صلح یک نشست را برای ستایش از بانو سرابی در مرکز این نهاد برگزار کرد.

در این نشست، مولوی عطاء الرحمن سلیم یکی دیگر از معاونان شورای عالی صلح می‎گوید که بانو سرابی توانسته است به عنوان نُخستین والی زن در افغانستان، حکومتداری خوب نماید و بزرگترین جایزۀ آسیایی "رهبریت" را از سوی یک نهاد فیلیپینی نیز از آن خود نموده است.

خانم سرابی در سال ۱۹۹۶ در زمان طالبان به پاکستان فرار کرد و در آنجا به طور مخفی به آموزش دختران در اردوگاه‎های مهاجرین  پرداخت. پس از سقوط طالبان خانم سرابی نه نتها به صفت والی ولایت بامیان وظیفه انجام داد، بل به صفت وزیر امور زنان نیز ایفا وظیفه کرده است.

خانم سرابی بعدأ به صفت مشاور رییس اجراییه در امور زنان و جوانان وظیفه اجرا کرد و در حال حاضر یکی از معاونین شورای عالی صلح افغانستان می‎باشد.

حبیبه‌سرابی برندۀ جایزۀ صلح جهانی ادارۀ انکشافی سازمان ملل متحدشد

مسؤولان «جایزه ان‌پیس» می‌گویند که این جایزه بخاطر نقش خانم سرابی در حکومت‌داری و فعالیت‌هایش در عرصۀ آموزش و پرورش به او داده شده است.

Thumbnail

ادارۀ انکشافی سازمان ملل متحد جایزه صلح سال ۲۰۱۶ میلادی این سازمان را به حبیبه سرابی، معاون شورای عالی صلح داد.

این جایزه توسط نهاد توسعه‌ای سازمان ملل در تایلند به خانم سرابی اهدا شد.

مسؤولان «جایزه ان‌پیس» می‌گویند که این جایزه بخاطر نقش خانم سرابی در حکومت‌داری و فعالیت‌هایش در عرصۀ آموزش و پرورش به او داده شده است.

درهمین حال، شورای عالی صلح دادن جایزۀ صلح سازمان ملل متحد را به حبیبه سرابی یکی از معاونان این شورا یک دست آورد می‌داند.

از سوی هم، شورای عالی صلح یک نشست را برای ستایش از بانو سرابی در مرکز این نهاد برگزار کرد.

در این نشست، مولوی عطاء الرحمن سلیم یکی دیگر از معاونان شورای عالی صلح می‎گوید که بانو سرابی توانسته است به عنوان نُخستین والی زن در افغانستان، حکومتداری خوب نماید و بزرگترین جایزۀ آسیایی "رهبریت" را از سوی یک نهاد فیلیپینی نیز از آن خود نموده است.

خانم سرابی در سال ۱۹۹۶ در زمان طالبان به پاکستان فرار کرد و در آنجا به طور مخفی به آموزش دختران در اردوگاه‎های مهاجرین  پرداخت. پس از سقوط طالبان خانم سرابی نه نتها به صفت والی ولایت بامیان وظیفه انجام داد، بل به صفت وزیر امور زنان نیز ایفا وظیفه کرده است.

خانم سرابی بعدأ به صفت مشاور رییس اجراییه در امور زنان و جوانان وظیفه اجرا کرد و در حال حاضر یکی از معاونین شورای عالی صلح افغانستان می‎باشد.

هم‌رسانی کنید