تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

حسیب قوای مرکز: امنیت ملی در قتل‌های هدفمند دست دارد

حسیب قوای مرکز، مردی که از ماه‌ها بدینسو زیر پیگرد نیروهای امنیتی است، در یکی از پیام‌های تصویری خود ادعا می‌کند که ریاست عمومی امنیت ملی در قتل‌های هدفمند در کابل دست دارد.

وی گفته که امنیت ملی از وی خواسته بود تا شش چهره پر نفوذ به شمول گل حیدر،یکی از فرماندهان جهادی و وکیل احمد متوکل، وزیر امور خارجه دوره طالبان را در برابر پول ترور کند.

حسیب قوای مرکزافزود: « اینان به من یک لیست شش نفری را دادند که قوماندان صاحب گل حیدرخان، عبدالحمید خراسانی، مولوی صاحب متوکل و سه تن دیگر را دادند که اینان را از بین ببر و در برابر هر کدام آن دونیم میلیون افغانی برایم می دادند.»

تاکنون امنیت ملی در باره این ادعا چیزی نگفته است، اما وزارت امور داخله این ادعاها را رد می‌کند.

نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت امور داخله در این باره گفت:« خود‌اش متهم به قتل، چپاول‌گری، غارت و گرفتن اخاذی‌ها است و به قوماندان جدید امنیه ولایت پنجشیر دستور داده شده است که زود تر او را بازداشت کند.»

در همین حال، شماری از حقوق‌دانان خواهان بررسی این ادعاها استند.

روح الله سخی زاد، حقوق دان گفت:« بدون شک که چنین عملی را از جانب دولت کار درستی نخواهد بود.»

از سوی دیگر، برخی از دکانداران قوای مرکز ادعا می‌کنند که مردان تفنگ دار به  رهبری حسیب قوای مرکز از آنان باج میگیرند.

سید محمد روشندل، فرمانده پولیس کابل در این باره گفت:« حدودآ از ۹ دکان‌دار این جا باج گرفته است از ۱۰ هزار دالر شروع تا ۳۰ هزار دالر باج گرفته است.»

اما حسیب قوای مرکز این ادعاها را بی بنیاد میداند.

حسیب قوای مرکز افزوده:« در هیچ باج گیری دست ندارم و این دسیسه‌های دولت است و این دسیسه‌های امنیت ملی است.»

حکومت از بهر بازداشت حسیب قوای مرکز ۱۱ماه پیش عملیاتی را در پنجشیر به راه انداخت، اما در آن عملیات حسیب به چنگ نیروهای دولتی نیامد.

اکنون سرپرست فرماندهی پولیس پنجشیر از بهر بازداشت نشدن حسیب قوای مرکز از سوی وزارت امور داخله برکنار شده است.

حسیب قوای مرکز از سوی وزارت امور داخله به آزار و اذیت مردم، باج گیری‌ها، قتل‌ها و فعالیت‌های خلاف امن و نظم عامه متهم است.

افغانستان

حسیب قوای مرکز: امنیت ملی در قتل‌های هدفمند دست دارد

از سوی دیگر، برخی از دکانداران قوای مرکز ادعا می‌کنند که مردان تفنگ دار به  رهبری حسیب قوای مرکز از آنان باج میگیرند.

Thumbnail

حسیب قوای مرکز، مردی که از ماه‌ها بدینسو زیر پیگرد نیروهای امنیتی است، در یکی از پیام‌های تصویری خود ادعا می‌کند که ریاست عمومی امنیت ملی در قتل‌های هدفمند در کابل دست دارد.

وی گفته که امنیت ملی از وی خواسته بود تا شش چهره پر نفوذ به شمول گل حیدر،یکی از فرماندهان جهادی و وکیل احمد متوکل، وزیر امور خارجه دوره طالبان را در برابر پول ترور کند.

حسیب قوای مرکزافزود: « اینان به من یک لیست شش نفری را دادند که قوماندان صاحب گل حیدرخان، عبدالحمید خراسانی، مولوی صاحب متوکل و سه تن دیگر را دادند که اینان را از بین ببر و در برابر هر کدام آن دونیم میلیون افغانی برایم می دادند.»

تاکنون امنیت ملی در باره این ادعا چیزی نگفته است، اما وزارت امور داخله این ادعاها را رد می‌کند.

نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت امور داخله در این باره گفت:« خود‌اش متهم به قتل، چپاول‌گری، غارت و گرفتن اخاذی‌ها است و به قوماندان جدید امنیه ولایت پنجشیر دستور داده شده است که زود تر او را بازداشت کند.»

در همین حال، شماری از حقوق‌دانان خواهان بررسی این ادعاها استند.

روح الله سخی زاد، حقوق دان گفت:« بدون شک که چنین عملی را از جانب دولت کار درستی نخواهد بود.»

از سوی دیگر، برخی از دکانداران قوای مرکز ادعا می‌کنند که مردان تفنگ دار به  رهبری حسیب قوای مرکز از آنان باج میگیرند.

سید محمد روشندل، فرمانده پولیس کابل در این باره گفت:« حدودآ از ۹ دکان‌دار این جا باج گرفته است از ۱۰ هزار دالر شروع تا ۳۰ هزار دالر باج گرفته است.»

اما حسیب قوای مرکز این ادعاها را بی بنیاد میداند.

حسیب قوای مرکز افزوده:« در هیچ باج گیری دست ندارم و این دسیسه‌های دولت است و این دسیسه‌های امنیت ملی است.»

حکومت از بهر بازداشت حسیب قوای مرکز ۱۱ماه پیش عملیاتی را در پنجشیر به راه انداخت، اما در آن عملیات حسیب به چنگ نیروهای دولتی نیامد.

اکنون سرپرست فرماندهی پولیس پنجشیر از بهر بازداشت نشدن حسیب قوای مرکز از سوی وزارت امور داخله برکنار شده است.

حسیب قوای مرکز از سوی وزارت امور داخله به آزار و اذیت مردم، باج گیری‌ها، قتل‌ها و فعالیت‌های خلاف امن و نظم عامه متهم است.

هم‌رسانی کنید