Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

حضور جنگجویان ایرانی و پاکستانی در صفوف داعش در ننگرهار

عبدالرحمن رحیمی، فرمانده پولیس ننگرهار ادعا دارد که جنگجویان ایران و پاکستان در صفوف  داعش در این ولایت در برابر نیروهای دولتی می‎جنگند.
 
فرمانده پولیس ننگرهار روز دوشنبه(۸ جوزا) در گفت‎وگو با طلوع‎نیوز بیان داشت که نیروهای دولتی در تازه ترین عملیات‎ها، شماری از شهروندان پاکستان و ایران را که در صفوف داعشیان در برابر نیروهای دولتی می‏ جنگیدند بازداشت کرده اند.
 
آقای رحیمی افزود که این شهروندان پاکستان و ایران، در بازجویی‎های نخستین اعتراف کرده اند که بسیاری از داعشیان از سوی این دو کشور تمویل می‎شوند.

وی در ادامه گفت: «بررسی بیشتر بعدأ نشان خواهد داد؛ ولی این افراد کسانی استند که عملأ بازداشت شده اند و در پیش کمره ‏های شما قرار دارند و بعدأ باز مردم، ملت می تواند برداشت خود را داشته باشند.»

درهمین حال، کمال ۲۰ ساله که شهروند ایران است، به تازه‎گی توسط نیروهای امنیتی ننگرهار در پیوند با همکاری با گروه داعش در این ولایت باز داشت شده است. وی در بررسی‎های نخستین اعتراف کرده است که او با دیگر شهروندان ایرانی از راه «نیم‎روز» خودشان را به و ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار رسانده اند و در این منطقه با جنگجویان داعش یک‎جا شده اند.

وی در این باره بیان داشت: «از طریق تیلی گراف به داعش پیوستم؛ اول آمدم به نیمروز بعد دوشب را در یک هوتل در کابل گذراندم و بعدأ از کابل به ولسوالی چپرهار رفتم.»

از سویی‎ هم، فخرالدین شهروند پاکستان نیز که از سوی نیروهای امنیتی در ننگرهار بازداشت شده است، می‎گوید باشندۀ چهارسدۀ پاکستان است و از ماه‎ها بدینسو در صفوف جنگجویان داعش در برابر نیروهای امنیتی افغان در ولایت ننگرهار جنگیده است.
 
این شهروند پاکستان گفت: «یک فرد بود بنام عبدالرحمن، و ما را فرستاد و حال از کرده خود پشیمان استم و کسی که ما را فرستاده بسیار ظلم کرده با ما.»
 

درهمین حال، سفارت ایران در کابل می‎گوید که در بارۀ بازداشت این شهروند ایران از رسانه‎ها آگاه شده است و انتظار می کشند تا بررسی‎های نهادهای افغانستان در این زمینه به پایان برسند و پس از آن در این باره دیدگاه شان را اعلام خواهند کرد.

مسؤول رسانه‎های سفارت ایران در کابل، تأکید دارد که ایران با تندروی و هراس افگنی در هر لباسی که باشد مخالف است.

حضور جنگجویان ایرانی و پاکستانی در صفوف داعش در ننگرهار

فرمانده پولیس ننگرهار می‎گوید که نیروهای امنیتی، شماری از شهروندان ایران و پاکستان را که در صفوف گروه داعش در برابر نیروهای دولتی در این ولایت می‎جنگیدند، باز داشت کرده اند.

Thumbnail

عبدالرحمن رحیمی، فرمانده پولیس ننگرهار ادعا دارد که جنگجویان ایران و پاکستان در صفوف  داعش در این ولایت در برابر نیروهای دولتی می‎جنگند.
 
فرمانده پولیس ننگرهار روز دوشنبه(۸ جوزا) در گفت‎وگو با طلوع‎نیوز بیان داشت که نیروهای دولتی در تازه ترین عملیات‎ها، شماری از شهروندان پاکستان و ایران را که در صفوف داعشیان در برابر نیروهای دولتی می‏ جنگیدند بازداشت کرده اند.
 
آقای رحیمی افزود که این شهروندان پاکستان و ایران، در بازجویی‎های نخستین اعتراف کرده اند که بسیاری از داعشیان از سوی این دو کشور تمویل می‎شوند.

وی در ادامه گفت: «بررسی بیشتر بعدأ نشان خواهد داد؛ ولی این افراد کسانی استند که عملأ بازداشت شده اند و در پیش کمره ‏های شما قرار دارند و بعدأ باز مردم، ملت می تواند برداشت خود را داشته باشند.»

درهمین حال، کمال ۲۰ ساله که شهروند ایران است، به تازه‎گی توسط نیروهای امنیتی ننگرهار در پیوند با همکاری با گروه داعش در این ولایت باز داشت شده است. وی در بررسی‎های نخستین اعتراف کرده است که او با دیگر شهروندان ایرانی از راه «نیم‎روز» خودشان را به و ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار رسانده اند و در این منطقه با جنگجویان داعش یک‎جا شده اند.

وی در این باره بیان داشت: «از طریق تیلی گراف به داعش پیوستم؛ اول آمدم به نیمروز بعد دوشب را در یک هوتل در کابل گذراندم و بعدأ از کابل به ولسوالی چپرهار رفتم.»

از سویی‎ هم، فخرالدین شهروند پاکستان نیز که از سوی نیروهای امنیتی در ننگرهار بازداشت شده است، می‎گوید باشندۀ چهارسدۀ پاکستان است و از ماه‎ها بدینسو در صفوف جنگجویان داعش در برابر نیروهای امنیتی افغان در ولایت ننگرهار جنگیده است.
 
این شهروند پاکستان گفت: «یک فرد بود بنام عبدالرحمن، و ما را فرستاد و حال از کرده خود پشیمان استم و کسی که ما را فرستاده بسیار ظلم کرده با ما.»
 

درهمین حال، سفارت ایران در کابل می‎گوید که در بارۀ بازداشت این شهروند ایران از رسانه‎ها آگاه شده است و انتظار می کشند تا بررسی‎های نهادهای افغانستان در این زمینه به پایان برسند و پس از آن در این باره دیدگاه شان را اعلام خواهند کرد.

مسؤول رسانه‎های سفارت ایران در کابل، تأکید دارد که ایران با تندروی و هراس افگنی در هر لباسی که باشد مخالف است.

هم‌رسانی کنید