Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

حمله مهاجمان بر هوتل انترکانتیننتال در کابل

شماری از مهاجمان مسلح شام امروز «شنبه، ۳۰ جدی» بر هوتل انترکانتیننتال در شهر کابل حمله کرده‌اند و درگیری‌ها میان مهاجمان و نیروهای امنیتی هنوز هم ادامه دارند. 

وزارت امور داخله می‌گوید که نیروهای امنیتی به ساحه رسیده‌اند و تلاش دارند وضعیت را در اداره شان بیاورند. 

گزارش‌های تأیید ناشده می‌رسانند که در میان حمله کننده‌گان یک تن مهاجم انتحاری نیز است و حمله کننده‌گان در حمله بر این هوتل از بمب‌های دستی استفاده کرده‌اند. 

مقام‌های امنیتی می‌گویند که مهاجمان شماری از مهمانان این هوتل را به گروگان گرفته‌اند.

گلاب الدین غبار، خبرنگار طلوع‌نیوز از محل حمله گفت که هنوز شمار مهاجمان معلوم نیست و آنان خود شان در آشپزخانه و اتاق‌های این هوتل رسانیده‌اند. 

مهاجمان بخشی از هوتل را آتش زده اند و آتش‌سوزی هنوز هم جریان دارد. 

باشنده‌گان محل می‌گویند که شماری زیادی امبولانس به ساحه آمده اند. 

تا هنوز از شمار دقیق کشته شده‌گان و زخمیان این حمله جزئیات دقیق در دست نیست. 

جزئیات بیشتر در باره حمله بر هوتل انترکانتیننتال:

مهاجمان مسلح ساعت ۹:۲۰ دقیقه شام بر هوتل انترکانتیننتال حمله کردند و درگیری‌ها میان آنان و نیروهای امنیتی هنوز هم جریان دارد.

ساعت ۱۰:۰۰ شب سخنگوی وزارت امور داخله گفت که نیروهای امنیتی شماری از کسانی را که در هوتل گیر مانده بودند، نجات داده‌ و به جای امن انتقال داده‌اند.

به گفته وی، نیروهای امنیتی وارد هوتل شده و بخشهایی از آن را پاک‌سازی کرده‌اند و تلاش دارند تمام مهمانان هوتل را نجات دهند.

این در حالی است که گلاب الدین غبار، خبرنگار طلوع‌نیوز ساعت ۱۱:۳۰ از محل رویداد گفت که هنوز هم صدای گلوله شنیده می‌شود.

کارمندان این هوتل که در داخل گیر مانده‌اند در تماس به خانواده‌های شان گفته‌اند که چهار مهاجم وارد این هوتل شده‌اند و در زمان ورود شان بر محافظان هوتل گلوله باری کرده‌اند.

در جریان این حمله، سه انفجار از داخل هوتل انترکانتیننتال شنیده است، اما تا هنوز مقام‌های امنیتی در باره چه‌گونه‌گی و نوعیت این انفجارها چیزی نگفته‌اند.

این در حالی است که در سال ۱۳۸۹ نیز نه مهاجم به این هوتل حمله کردند و به شمول مهاجمین، ۲۱ تن جان‌های شان را از دست دادند.

مسئولیت آن حمله را گروه طالبان به عهده گرفت؛ اما تا هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله شنبه شب را به عهده نگرفته است.

گلاب الدین غبار ساعت ۱۲:۴۰ نیمه شب از محل رویداد گفت که هنوز هم صدای گلوله به صورت پراگنده شنیده می‌شود و افراد گیرمانده در هوتل از طریق تماس تیلفونی به خانواده‌های شان گفته‌اند که آنان در محاصره قرار دارند.

این حمله در حالی صورت رخ می‌دهد که مسئولت تأمین امنیت این هوتل چند هفته پیش از نیروهای امنیتی به یک شرکت خصوصی امنیتی واگذار شده است. 

حمله مهاجمان بر هوتل انترکانتیننتال در کابل

مهاجمان مسلح ساعت ۹:۲۰ دقیقه شام بر هوتل انترکانتیننتال حمله کردند و درگیری‌ها میان آنان و نیروهای امنیتی هنوز هم جریان دارد.

Thumbnail

شماری از مهاجمان مسلح شام امروز «شنبه، ۳۰ جدی» بر هوتل انترکانتیننتال در شهر کابل حمله کرده‌اند و درگیری‌ها میان مهاجمان و نیروهای امنیتی هنوز هم ادامه دارند. 

وزارت امور داخله می‌گوید که نیروهای امنیتی به ساحه رسیده‌اند و تلاش دارند وضعیت را در اداره شان بیاورند. 

گزارش‌های تأیید ناشده می‌رسانند که در میان حمله کننده‌گان یک تن مهاجم انتحاری نیز است و حمله کننده‌گان در حمله بر این هوتل از بمب‌های دستی استفاده کرده‌اند. 

مقام‌های امنیتی می‌گویند که مهاجمان شماری از مهمانان این هوتل را به گروگان گرفته‌اند.

گلاب الدین غبار، خبرنگار طلوع‌نیوز از محل حمله گفت که هنوز شمار مهاجمان معلوم نیست و آنان خود شان در آشپزخانه و اتاق‌های این هوتل رسانیده‌اند. 

مهاجمان بخشی از هوتل را آتش زده اند و آتش‌سوزی هنوز هم جریان دارد. 

باشنده‌گان محل می‌گویند که شماری زیادی امبولانس به ساحه آمده اند. 

تا هنوز از شمار دقیق کشته شده‌گان و زخمیان این حمله جزئیات دقیق در دست نیست. 

جزئیات بیشتر در باره حمله بر هوتل انترکانتیننتال:

مهاجمان مسلح ساعت ۹:۲۰ دقیقه شام بر هوتل انترکانتیننتال حمله کردند و درگیری‌ها میان آنان و نیروهای امنیتی هنوز هم جریان دارد.

ساعت ۱۰:۰۰ شب سخنگوی وزارت امور داخله گفت که نیروهای امنیتی شماری از کسانی را که در هوتل گیر مانده بودند، نجات داده‌ و به جای امن انتقال داده‌اند.

به گفته وی، نیروهای امنیتی وارد هوتل شده و بخشهایی از آن را پاک‌سازی کرده‌اند و تلاش دارند تمام مهمانان هوتل را نجات دهند.

این در حالی است که گلاب الدین غبار، خبرنگار طلوع‌نیوز ساعت ۱۱:۳۰ از محل رویداد گفت که هنوز هم صدای گلوله شنیده می‌شود.

کارمندان این هوتل که در داخل گیر مانده‌اند در تماس به خانواده‌های شان گفته‌اند که چهار مهاجم وارد این هوتل شده‌اند و در زمان ورود شان بر محافظان هوتل گلوله باری کرده‌اند.

در جریان این حمله، سه انفجار از داخل هوتل انترکانتیننتال شنیده است، اما تا هنوز مقام‌های امنیتی در باره چه‌گونه‌گی و نوعیت این انفجارها چیزی نگفته‌اند.

این در حالی است که در سال ۱۳۸۹ نیز نه مهاجم به این هوتل حمله کردند و به شمول مهاجمین، ۲۱ تن جان‌های شان را از دست دادند.

مسئولیت آن حمله را گروه طالبان به عهده گرفت؛ اما تا هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله شنبه شب را به عهده نگرفته است.

گلاب الدین غبار ساعت ۱۲:۴۰ نیمه شب از محل رویداد گفت که هنوز هم صدای گلوله به صورت پراگنده شنیده می‌شود و افراد گیرمانده در هوتل از طریق تماس تیلفونی به خانواده‌های شان گفته‌اند که آنان در محاصره قرار دارند.

این حمله در حالی صورت رخ می‌دهد که مسئولت تأمین امنیت این هوتل چند هفته پیش از نیروهای امنیتی به یک شرکت خصوصی امنیتی واگذار شده است. 

هم‌رسانی کنید