Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

حمله‌های موشکی پاکستان بر افغانستان جان یک غیرنظامی را گرفت

مقام‌های امنیتی در ننگرهار می‌گویند که حمله‌های موشکی و توپخانه‌یی نظامیان پاکستان بر بخش‌های مرزی ننگرهار جان یک غیرنظامی را گرفت و دو تن دیگر را زخمی ساخت.

سربازان مرزی در گذرگاه تورخم می‌گویند که حمله‌های نظامیان پاکستانی شام جمعه بر شهرک تورخم آغاز شدند و چندین ساعت ادامه داشتند.

نورجهان، درستیزوال لووای اول پولیس مرزی، گفت: «پاکستان هراس افگنان را آموزش می‌دهد، مراکز هراس افگنان در آن‌جا (پاکستان) استند؛ این به تمام دنیا معلوم است. ما این کار را نمی‌کنیم، ما هراس افگنان را آموزش نمی‌دهیم. ما

به قیمت جان خود از وطن دفاع می کنیم. قربانی داده ایم و بازهم قربانی می دهیم.»

به گفتۀ مقام‌های محلی ننگرهار، در این حمله‎ها خسارات هنگفت مالی به بازرگان نیز وارد شده‌است و چندین موتر باربری نیز به آتش کشیده شده‌اند.

در همین حال، سرفراز، راننده و گواه آغاز حمله‌های موشکی و توپخانه‌یی نظامیان پاکستان، می‌گوید که این حمله برای چندین ساعت ادامه داشت.

او گفت: «ساعت هفت بود که حمله آغاز شد و در بالای تپه برخورد کرد. پس از آن یک راکت دیگر آمد که به یک موتر برخورد کرد و رانندۀ آن را شهید کرد.»  

جمعه گل، باشندۀ ولسوالی مهمند درۀ ننگرهار، گفت: «ما دیگر خسته شده ایم. حکومت در این زمینه هیچ کاری نمی کند. این راکت پراگنی ها ادامه دارند. ما مجبور استیم خود ما در برابر پاکستان باستیم و جواب آنان را بدهیم.»

از بیش از پنج سال به این سو، پاکستان بارها بخش‌های مرزی افغانستان را هدف حمله‌های موشکی قرار داده است که در آن بیشتر غیرنظامیان آسیب دیده اند.

حکومت افغانستان بارها از پاکستان خواسته است که به این موشک پراگنی‌ها پایان دهد، اما حکومت پاکستان با آن که وعدۀ همکاری داده است، به تعهد خود در این راستا پابند نمانده‌است و این حمله‌ها هنوز هم به گونۀ وقفه‌یی از سوی نظامیان پاکستانی انجام می‌شوند.

حمله‌های موشکی پاکستان بر افغانستان جان یک غیرنظامی را گرفت

شماری از باشنده‌گان ولایت ننگرهار می‌گویند که در این موشک پراگنی‌ها بازرگانان نیز صدمه دیده‌اند و برخی از موترهای شان از اثر برخورد این موشک‌ها تخریب شده اند.

Thumbnail

مقام‌های امنیتی در ننگرهار می‌گویند که حمله‌های موشکی و توپخانه‌یی نظامیان پاکستان بر بخش‌های مرزی ننگرهار جان یک غیرنظامی را گرفت و دو تن دیگر را زخمی ساخت.

سربازان مرزی در گذرگاه تورخم می‌گویند که حمله‌های نظامیان پاکستانی شام جمعه بر شهرک تورخم آغاز شدند و چندین ساعت ادامه داشتند.

نورجهان، درستیزوال لووای اول پولیس مرزی، گفت: «پاکستان هراس افگنان را آموزش می‌دهد، مراکز هراس افگنان در آن‌جا (پاکستان) استند؛ این به تمام دنیا معلوم است. ما این کار را نمی‌کنیم، ما هراس افگنان را آموزش نمی‌دهیم. ما

به قیمت جان خود از وطن دفاع می کنیم. قربانی داده ایم و بازهم قربانی می دهیم.»

به گفتۀ مقام‌های محلی ننگرهار، در این حمله‎ها خسارات هنگفت مالی به بازرگان نیز وارد شده‌است و چندین موتر باربری نیز به آتش کشیده شده‌اند.

در همین حال، سرفراز، راننده و گواه آغاز حمله‌های موشکی و توپخانه‌یی نظامیان پاکستان، می‌گوید که این حمله برای چندین ساعت ادامه داشت.

او گفت: «ساعت هفت بود که حمله آغاز شد و در بالای تپه برخورد کرد. پس از آن یک راکت دیگر آمد که به یک موتر برخورد کرد و رانندۀ آن را شهید کرد.»  

جمعه گل، باشندۀ ولسوالی مهمند درۀ ننگرهار، گفت: «ما دیگر خسته شده ایم. حکومت در این زمینه هیچ کاری نمی کند. این راکت پراگنی ها ادامه دارند. ما مجبور استیم خود ما در برابر پاکستان باستیم و جواب آنان را بدهیم.»

از بیش از پنج سال به این سو، پاکستان بارها بخش‌های مرزی افغانستان را هدف حمله‌های موشکی قرار داده است که در آن بیشتر غیرنظامیان آسیب دیده اند.

حکومت افغانستان بارها از پاکستان خواسته است که به این موشک پراگنی‌ها پایان دهد، اما حکومت پاکستان با آن که وعدۀ همکاری داده است، به تعهد خود در این راستا پابند نمانده‌است و این حمله‌ها هنوز هم به گونۀ وقفه‌یی از سوی نظامیان پاکستانی انجام می‌شوند.

هم‌رسانی کنید